Rubrika: Program OZO

Aktualizace programu OZO 2021

Vážení uživatelé, i letos Vám nabízíme naše aktualizované účetní programy OZO pro nový rok 2021. Zahrnuli jsme do nich zejména Vaše požadavky, které Vám usnadní práci. Navíc touto aktualizací získáte i všechny změny v programu, které bude nutné provést v případě legislativních změn v roce 2021. Je potřeba si také uvědomit, že technická podpora (hotline i servis) je poskytována pouze vlastníkům aktuální verze!!!

Hlavní změny v účetním systému OZO pro rok 2021:

 • QR platba v CZK na Vámi vystavených fakturách
 • Tisk EAN kódu na všech grafických dokladech s uvedeným evidenčním číslem
 • Tisky pro odsouhlasení – inventuru jednotlivých pohledávek/závazků
 • DE – vyhledávání v zápise do deníku dle F12 i pro neplátce DPH
 • Modul Zakázky – můžete načítat, tisknout a hledat podle nových kolonek „Zařízení“ a „Výrobní číslo“. Na zakázkovém listu se tyto údaje vytisknou i ve formě EAN kódu
 • Modul evidence majetku – tisk předpokládaných odpisů v kartě majetku, který se dříve zobrazoval jen na obrazovce
 • Modul evidence majetku – upravené tisky pro uvedení zůstatkové hodnoty při prodeji a ostatním vyřazení majetku, kde se uplatňuje pouze polovina odpisu s následnou likvidací majetku

Důležité odkazy:

Další změny v programu:

Aktuální XML soubory k odesílání Daňového přiznání k DPH, souhrnného i kontrolního hlášení. V případě změn XML formulářů pro Daň z příjmů budeme aktualizovat program OZO ihned, jakmile příslušné struktury dat uveřejní Finanční správa.

Samozřejmostí jsou také nové odpisové sazby pro rok 2021.

Výše uvedený výčet novinek neobsahuje zdaleka vše, co jsme pro Vás v nové verzi OZO 2021 připravili. Další drobné změny jsme přidávali do programu průběžně celý tok. Neváhejte proto a objednejte si novou verzi včas.

Školení k programu OZO 2021

Vzhledem k současné situaci kolem pandemie COVID-19 nepředpokládáme, že by se situace natolik zlepšila, abychom mohli pořádat školení k programu OZO. Spíše se přikláníme k tomu, že nabídneme individuální školení či konzultace přes vzdálenou správu.

Objednávka a termín distribuce programu OZO 2021:

Pro vytvoření objednávky programu OZO 2021 zadejte své údaje ZDE.

Termín distribuce programu OZO 2021: prosinec 2020

V případě, že Vám nevyhovuje stažení programu z internetu, lze program OZO 2021 včetně hlavních aktualizací zasílat na CD prostřednictvím České pošty, a.s. Navíc Vám bude účtován jednorázový poplatek ve výši 350,-Kč + DPH.

Program OZO 2020.003 ze dne 15/05/2020

Každý rok na jaře vydáváme menší aktualizaci programu, která reaguje zejména na přání Vás, uživatelů. Proto je nyní k dispozici program OZO 2020 ve verzi 003. Neobsahuje sice žádné změny, vyplývající ze změn v zákonech, přesto doporučujeme program aktualizovat. V případě potřeby Vám s instalací nové verze programu pomůžeme pomocí vzdálené podpory. Stejně tak jsme Vám již plně k dispozici při řešení různých situací, které budete potřebovat.

Program OZO 2019, verze 003 je možné si stáhnout zde:
OZO 2020 (verze 003) podvojné účetnictví (plná instalace) (600)
OZO 2020 (verze 003) daňová evidence (plná instalace) (444)
OZO 2020 (verze 003) podvojné účetnictví (aktualizace) (650)
OZO 2020 (verze 003) daňová evidence (aktualizace) (483)

Základní přehled změn ve verzi programu OZO 2020.003:
V tiskových sestavách pohledávek a závazků dle výběru, ve výstupu do Excelu jsme přidali kód země, PSČ a město. Kód země jsme doplnili i ve výstupu do Excelu přímo v menu Manager – Adresy (F7).

Pro důkladnější kontrolu při odesílání do EET je doplněno další upozornění k neodeslaným záznamům při ukončení programu (např. při výpadku internetu). Toto upozornění je důležité zejména pro ty uživatele, kteří vstupují do programu pouze jednou za delší čas, než je 48 hodin, které potřebujete na odeslání záznamů do EET.

Pokud bude již v účinnosti pozastavení všech vln EET (zatím to bylo vráceno Senátem), můžete (ale nemusíte) si změnit odesílání záznamů do EET v menu Nastavení – Identifikace plátce – EET – „Povinnost do EET: N“ nebo nastavit datum „Ode dne“ na 1.1.2021.

Někteří uživatelé si stěžovali, že jim jejich banka po přechodu na nový systém již neumožňuje tisknout z internetového bankovnictví bezplatně denní výpisy. Z tohoto důvodu jsme připravili pro podvojné účetnictví i pro daňovou evidenci načtení bankovního výpisu (zejména formát ABO) do programu OZO s tiskem načtených hodnot. Volby pro tisk výpisů najdete v menu Banka – Platby – Tisk výpisu. Uložené výpisy z Vašeho bankovnictví je potřeba uložit se zkráceným názvem – nejlépe do 8-mi míst, bez mezer a diakritiky (optimální je uložit si soubor s názvem data – např. 01052020 – jako 1.5.2020 apod.).

Evidence skladu – Doklady – Tržby – Tisk přehledu tržeb – tisková sestava Přehled denních tržeb – zde jsme udělali ještě některá další opatření pro správný tisk této sestavy, ke kterým občas docházelo při opravách dokladů.

Dále jsme udělali drobné úpravy v modulu DPH. Zde jsme odstranili zbytečné zobrazení řádků starých přiznání, doladili jsme některé drobnosti v Dodatečných přiznání a ve vyúčtování DPH na konci roku.

Program OZO 2020, verze 001 ze dne 05/12/2019

Program, který sleduje účetnictví a další ekonomickou činnost, je nutné neustále aktualizovat. Proto je nyní k dispozici program OZO určený pro rok 2020. Je to rok, ve kterém v květnu vstoupí v platnost 3. a 4. vlna EET, kdy bude muset sledovat elektronicky příjmy v hotovosti téměř ve všech oborech podnikání. Kdo si již program objednal, může si jej již stáhnout a nainstalovat. Ostatním, kdo používají starší verze, doporučujeme objednat verzi programu OZO pro rok 2020.

Program OZO 2020 je možné si stáhnout zde:

OZO 2020 (verze 001) podvojné účetnictví (plná instalace) (1079)
OZO 2020 (verze 001) daňová evidence (plná instalace) (581)

(Pokračování textu…)

Aktualizace programu OZO 2020

Vážení uživatelé, blíží se konec roku, proto k Vám přicházíme s nabídkou našich aktualizovaných účetních programů OZO pro nový rok 2020. Každý uživatel účetních systémů ví, že je nezbytné programy aktualizovat – zejména kvůli legislativě. Upozorňujeme však i na to, že technická podpora (hotline i servis) je poskytována pouze vlastníkům aktuální verze!!! Doporučujeme proto aktualizovat program OZO na novou verzi pro rok 2020. Seznamte se s tím, co jsme vám na rok 2020 připravili.

Hlavní změny v účetním systému OZO pro rok 2020:

 • Připraveno na novou vlnu EET, která se dotkne dalších podnikatelů
 • Hledání a zaúčtování rozdílů v úhradách závazků a pohledávek
 • V daňové evidenci možnost vyhledání hrazených faktur podle různých kritérií
 • Hledání závazků a pohledávek podle textu v poznámce
 • Aktualizace XML souborů k odesílání Daňového přiznání k DPH, souhrnného i kontrolního hlášení
 • Odpisové sazby majetku pro rok 2020

Důležité odkazy:

Podrobnější popis některých důležitých změn v programu OZO 2020:

 • Jedna z nejdůležitějších změn pro většinu uživatelů je nástup zbývající 3. a 4. etapy EET, která startuje 1.května 2020. Program OZO již od 1.vlny EET (v prosinci roku 2016) nabízí automatické odesílání do EET z modulů Evidence skladu, Fakturace, Účtenek i Pokladny. Program Účtenky nabízí i možnost odesílání pro více uživatelů s různým DIČ. K tomu všemu stačí Váš počítač, připojení k internetu a jakákoliv tiskárna. S běžným režimem odesílání do EET můžete pracovat i OFFLINE, avšak nejdéle do 48 hodin musíte dané údaje odeslat připojením k internetu do EET.
 • Pozor na končící certifikáty, které již máte vygenerované v aplikaci Elektronické evidence tržeb na Daňovém portále. Jejich životnost je 3 roky. Každý uživatel EET by si měl překontrolovat platnost všech svých certifikátů. DOPORUČUJEME v aplikaci EET na Daňovém portále nastavit Váš e-mail, na který Vám bude automaticky zasíláno upozornění k blížícímu konci platnosti Vašeho certifikátu.
 • Naše servisní středisko Vám nabízí kompletní pomoc (osobně nebo přes vzdálenou správu programem TeamViewer) s nastavením EET nejen v programu OZO 2020, ale také kompletním vyplněním údajů na PORTÁLE FINANČNÍ SPRÁVY vč. vygenerování nového certifikátu s platností 3 roky.
 • Můžete se informovat v naší firmě i na další způsob odesílání do EET (mimo program OZO) – nabízíme jednoduché přenosné zařízení na baterii se samostatnou SIM, případně přenosné zařízení včetně možnosti plateb kartou.
 • V evidenci pohledávek/závazků jsme pro Vás nově přidali možnost vyhledávání faktur dle textu v poznámce.
 • V tiskových sestavách pohledávek/závazků jsme doplnili další novou sestavu na dohledání drobných rozdílů v úhradách (zejména zaokrouhlení) a následné vytvoření účetního dokladu v podvojném účetnictví pro jejich vyrovnání. V daňové evidenci nabídneme automatické vyrovnání přímo do pole „Uhrazeno“ v přehledu pohledávek/závazků.
 • V zápise do deníku v daňové evidenci přibyla nová funkce, která Vám pomůže s vyhledáváním hrazených faktur podle různých kritérií, jak to většina uživatelů zná z podvojného účetnictví.

Další změny:
Aktuální XML soubory k odesílání Daňového přiznání k DPH, souhrnného i kontrolního hlášení. V případě změn XML formulářů pro Daň z příjmů budeme aktualizovat program OZO ihned, jakmile příslušné struktury dat uveřejní Finanční správa.

Samozřejmostí jsou také nové odpisové sazby pro rok 2020.

Tento výčet novinek neobsahuje zdaleka vše, co jsme pro Vás v nové verzi OZO 2020 připravili, neváhejte proto a objednejte si novou verzi včas.

Školení k programu OZO 2020

Prosíme zájemce o zaslání předběžné přihlášky pouze s uvedením názvu firmy, počtu osob a místa konaného školení (Praha nebo Liberec) nejdéle do 31.12.2019. Přihlášku prosím zadejte přímo při vyplnění elektronické objednávky aktualizace OZO 2020 (případně můžete poslat e-mail či objednat telefonicky). Školení 2020 se tradičně uskuteční na přelomu měsíců LEDEN / ÚNOR. O přesném termínu Vás budeme včas informovat (vždy se snažíme Vám nenarušit termín odevzdání DPH či výplaty mezd). Cena školení pro rok 2020 je ve výši 1.300,-Kč včetně DPH.

Objednávka a termín distribuce programu OZO 2019:

Pro vytvoření objednávky programu OZO 2020 zadejte své údaje ZDE.

Termín distribuce programu OZO 2020: prosinec 2020

V případě, že Vám nevyhovuje stažení programu z internetu, lze program OZO 2020 včetně hlavních aktualizací zasílat na CD prostřednictvím České pošty, a.s. Navíc Vám bude účtován jednorázový poplatek ve výši 350,-Kč + DPH.

Program OZO 2019.004 ze dne 17/10/2019

Vzhledem k platnosti „daňového balíčku“, kterým se mění i zákon o DPH,  jsme program OZO pro rok 2019 aktualizovali tak, aby těmto požadavkům vyhovoval. Jedná se proto o velmi důležité změny, které vyplývají ze zákona. Zejména pro všechny plátce DPH je důležité, aby  program na tuto verzi 2019.004 aktualizovali!

Kdo z uživatelů podléhá EET od prosince 2016, by si měl také zkontrolovat platnost vygenerovaných certifikátů, kterým brzy končí jejich tříletá platnost.

Hlavní změny v aktualizaci OZO 2019.004:

 • Změny výpočtu DPH (ruší se výpočet koeficientem)
 • Zaokrouhlení u hotovostních plateb se nezapočítává do základu daně
 • Tisk DÚZP u Opravného daňového dokladu (Dobropis)
 • Nové struktury souboru XML pro odesílání Kontrolního hlášení od 1.10.2019
 • Nový formulář Přiznání k DPH č.21
 • Tisk konečných součtů v sestavě Hospodaření středisek
 • Převod doplňujících popisů zboží ze skladu na fakturu, pouze pokud je vyplněno

Program OZO 2019, verze 004 je možné si stáhnout zde:

OZO 2019 (verze 004) podvojné účetnictví (plná instalace) (633)
OZO 2019 (verze 004) daňová evidence (plná instalace) (561)
OZO 2019 (verze 004) podvojné účetnictví (aktualizace) (955)
OZO 2019 (verze 004) daňová evidence (aktualizace) (565)

Důležité odkazy:

Popis změn ve verzi 2019.004 (PDF)

Co se přesně mění?

Upozorňujeme, že od 1.4.2019 vstoupil v platnost zákon č. 80/2019 Sb., tzv. daňový balíček, kterým se mění i Zákon o DPH č.235/2004 Sb. Přechodné období bylo stanoveno na 6 měsíců kvůli zpracování daných změn – tj. do 30.9.2019.

1) Při zadávání částek včetně DPH se ruší výpočet koeficientem (zaokrouhleným na 4 desetinná místa), kterým vznikaly různé odchylky a nepřesné výsledky. Nyní se částka včetně DPH bude rozpočítávat klasickým způsobem – výpočet procentem.

2) Při hotovostních úhradách, kdy se celková částka vystavovaného dokladu zaokrouhluje na celé koruny, se již vzniklé zaokrouhlení nezahrnuje do celkového základu daně.

3) U Opravného daňového dokladu se nyní tiskne DÚZP.

4) Vzhledem k přechodnému období se mění XML struktury pro elektronické podání kontrolního hlášeníod 1.10.2019. Kontrolní hlášení do 30.9.2019 budou podávána prostřednictvím stávající platné struktury kontrolního hlášení.

5) U přiznání k DPH se XML struktury v souvislosti s daňovým balíčkem nemění. Mění se pouze přiznání v tištěné podobě, kde byl vydán nový tiskopis Přiznání k DPH verze 21

Upozornění k ukončení platnosti certifikátů k EET:

Uživatelé, kteří začali používat odesílání údajů do EET již v prosinci roku 2016, si budou muset překontrolovat platnost svých vygenerovaných certifikátů, která je 3 roky. Přesný popis naleznete zde:
http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/eet–certifikaty/jak-overit-dobu-platnosti-pokladniho-cer-4560

Pokud budete potřebovat pomoct s kontrolou, případně s vygenerováním nových certifikátů a uložením do programu OZO, neváhejte a zavolejte. Rádi Vám pomůžeme.

Dále jsme udělali některé drobné úpravy na přání uživatelů:

1) Zobrazení a tisk konečných součtů (PS + OBRATY) za jednotlivé analytické i rozvážné účty v tiskové sestavě Hospodaření středisek

2) Pokud používáte jen u některého zboží doplňující popisy v ceníku skladu, tak převod těchto popisů na fakturu se provede pouze v případě, že je u daného zboří tento popis vyplněn. Samozřejmě také záleží na tom, zda máte v Nastavení – Modifikace programu – Sklad, tyto popisy povoleny k tisku.

3) V této verzi je i vyřešen problém s deaktivací daňových přiznání k DPH, který se občas u některých uživatelů objevil.

+ další drobné změny …

Aktualizace programu OZO 2019

V programu OZO pro rok 2019 jsme se zaměřili zejména na další zdokonalování programu o žádané funkce, které zvyšují komfort používání programu. Současně jsme v programu nastavili veškeré roční uzávěrky, sazby DPH a odpisové skupiny majetku pro rok 2019. S tím souvisí i to, že uživatelé starších verzí programů (do roku 2016) již nebudou moci některé důležité funkce v programu používat, protože není možné ve starších programech zaručit soulad s aktuální legislativou.

Hlavní změny v účetním systému OZO pro rok 2019:

 • Výmaz nadbytečných či neaktuálních informací v Adresáři
 • Převod kurzových rozdílů do účetnictví,  pohledávek i závazků
 • Přidání položky DPPO v přehledu pohledávek, závazků
 • Evidence skladu nabídne nově AKČNÍ CENÍK
 • Odpisové sazby pro rok 2019

Důležité odkazy:

Přesnější popis některých důležitých změn v programu OZO 2019:

 • Na základě požadavků řady uživatelů nově do programu OZO doplňujeme „Převod kurzových rozdílů“ z tiskových sestav pohledávek/závazků „Dle cizí měny“. V podvojném účetnictví se Vám automaticky vytvoří doklad s kurzovými rozdíly v zadané měně tak, jak to bylo doposud jen v tiskové sestavě kurzových rozdílů. Současně si také můžete zvolit, zda nový kurz zaznamenat i v přehledu pohledávek/závazků. Pro uživatele daňové evidence jsme připravili nejen nové tiskové sestavy kurzových rozdílů, ale i možnost převodu nového kurzu do pohledávek/závazků.
 • V druhu dokladů podvojného účetnictví přibyla volba „Nulovat text v dokladu“, která umožní při zápise u dané řady dokladů nechat či vymazat text z předchozího řádku.
 • Nově si při výstupech sestav výsledovky a rozvahy můžete vybrat i výstup do Excelu.
 • Při zápise pohledávek/závazků přibyla kolonka pro zápis DPPO, která se automaticky doplní v tabulce pro zaúčtování DPH a následně i v kontrolním hlášení DPH.
 • Další novinkou při zápise v přehledu pohledávek/závazků je i doplnění kontrol na zahraniční DIČ a Insolvenční rejstřík.
 • Tisková sestava v pohledávkách/závazcích „Porovnání se saldokontem“ byla nově doplněna o výběr kódu adresy.
 • Při vystavování faktur jsme rozšířili prostor pro zadání čísla objednávky o 2 znaky. Současně jsme rozšířili zadání SWIFT kódu, zejména kvůli účtům FIO banky.
 • Plátci DPH si nově mohou zvolit, jaké zaúčtování používají v modulu DPH, aby nemuseli neustále vybírat v daňovém přiznání i jednotlivých hlášení, zda se jedná o běžné či kontrolní zaúčtování.
 • Pokud jste právnická osoba a odevzdáváte Přiznání k DPH čtvrtletně, tak jsme pro Vás upravili „Výpočet DPH“ tak, abyste si pro kontrolu měsíčních hlášení (kontrolní či souhrnné), mohli vytisknout přiznání k DPH bez nutnosti měnit zdaňovací období v „Modifikaci programu“.
 • V Evidenci skladu jsme letos pro Vás připravili použití zjednodušeného ceníku, který je vhodný zejména na AKČNÍ ZBOŽÍ. Budete zde zadávat konkrétní zboží, jeho akční cenu a platnost od – do. Po ukončení akce můžete vymazat staré nepotřebné záznamy. Ceny dle tohoto akčního ceníku se budou dotahovat vždy bez ohledu na zvolenou prodejní cenu (mimo ceny skladové – UC).

Školení k programu OZO 2019

Stejně jako v předcházejících letech, jsme se rozhodli pořádat školení k programu OZO 2019 pouze ve městech Praha a Liberec. Stejně jako minulé roky dostanete na školení k programu tištěný návod k používání nových funkcí programu.

Prosíme zájemce o školení k programu OZO, aby do 31.12.2018 nám dali vědět, zda mají o školení zájem. Svůj zájem mohou nově vyznačit přímo při vyplnění elektronické objednávky programu OZO 2019, kde uvedou požadované místo školení a počet osob.

Tato objednávka je pro nás důležitá pro naplánování školení z hlediska kapacity prostor, kde bude školení probíhat.

Školení 2019 se tradičně uskuteční na přelomu měsíců LEDEN / ÚNOR. O přesném termínu Vás budeme včas informovat (vždy se snažíme Vám nenarušit termín odevzdání DPH či výplaty mezd). Cena školení pro rok 2019 je ve výši 1.100,-Kč včetně DPH.

UPOZORNĚNÍ:

Program OZO 2019 pracuje výhradně v operačním systému pro Windows 7 a vyšším.

Při používání starších verzí Windows (nižších než Windows 7) nemusí být funkční všechny akce (kontrola DIČ, načtení adres z internetu, vyvolání Daňového portálu či odesílání přes Datové schránky).

Termín distribuce programu OZO 2019:

Prosinec 2018 (stažení z internetu)

Program OZO 2018.006 ze dne 15/10/2018

Na základně připomínek a návrhů uživatelů jsme doplnili do programu několik změn a úprav. Další úpravy programy budou k dispozici až v jeho verzi pro rok 2019.

Základní přehled změn ve verzi programu OZO 2018.006:

 • Tisk „Kontrolního hlášení“ již správně páruje do jednoho řádku hlášení dvě různé sazby DPH v rámci přenesené daňové povinnosti u stavebně-montážních prací
 • Tisk plné „rozvahy“ již správně čísluje i poslední stranu číslo 5
 • V „Identifikaci plátce“ lze nastavit dobrovolné odesílání platebních karet do EET
 • V menu „Servis – Přehled EET“ si můžete pod klávesou F7-Tisk zvolit různé způsoby kontroly odesílání do EET, včetně denních součtů či kontroly duplicit
 • Pokud používáte více řad pohledávek/ závazků, tak nyní již můžete tisknout v rámci jedné řady i za více let najednou
 • V „Zápise dokladů“ v podvojném účetnictví nyní můžete načíst jako vzor skoro jakýkoliv doklad (mimo došlých a vydaných faktur), a to použitím klávesy F10-Načíst vzor.

Program OZO 2018, verze 006 je možné si stáhnout zde:
OZO 2018 (verze 006) podvojné účetnictví (plná instalace) (136)
OZO 2018 (verze 006) daňová evidence (plná instalace) (128)
OZO 2018 (verze 006) podvojné účetnictví (aktualizace) (152)
OZO 2018 (verze 006) daňová evidence (aktualizace) (129)

Program OZO 2018.005 ze dne 25/05/2018 – GDPR

Dne 25.5.2018 vstupuje v platnost nařízení GDPR. Je to nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. Dle ní jste povinni chránit uložená osobní data svých zákazníků před zneužitím. Proto jsme upravili program OZO tak, aby byl zabráněn přístup do programu neautorizovaným osobám. Navíc se veškeré osobní údaje v programu šifrují proti zneužití.

V souvislosti s GDPR jsme také zveřejnili „Zásady zpracování osobních údajů společnosti OZO Czech Republic, s.r.o.“ Pro jakékoliv servisní zásahy budeme od 25.5.2018 vyžadovat vyplněný, podepsaný a nám zpět odeslaný „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který najdete ke stažení na našich stránkách www.ozo.cz . Samozřejmě v něm přesně stanovíte dobu, po kterou tento souhlas bude platit. Bez tohoto Souhlasu nebudeme provádět žádné servisní zásahy.

Změny programu OZO 2018.005 v souvislosti ke GDPR:

 • zabezpečený přístup do programu již od verze OZO 2018 šifrovaným heslem
 • pseudonymizace
 • automatické nastavení šifrování zapsaných osobních údajů
 • menu Servis nabízí i automatický přehled prováděných akcí vztahující se ke GDPR

 

Program OZO 2018, verze 005 je možné si stáhnout zde:
OZO 2018 (verze 005) podvojné účetnictví (plná instalace) (122)
OZO 2018 (verze 005) daňová evidence (plná instalace) (129)
OZO 2018 (verze 005) podvojné účetnictví (aktualizace) (114)
OZO 2018 (verze 005) daňová evidence (aktualizace) (113)

Upozornění:

 • Vzhledem k tomu, že aktualizace OZO 2018.005 je zásadní změnou programu, doporučujeme před spuštěním samotné instalace provést ZÁLOHU DAT (archivaci) nebo celou složku OZO2018J /  OZO2018P zkopírovat do nějakého záložního souboru (tato možnost je spíše vhodná pro zkušenější uživatele).
 • Po instalaci verze OZO 2018.005 a nastavení automatického šifrování je NUTNÉ PROVÉST KONTROLU DAT v menu Servis a otevřít  Nastavení – Modifikace programu – Program (stačí do této volby vstoupit a dát Souhlasí). Projít Modifikaci programu – Program musíte provést také v síťové verzi programu OZO na každé stanici.
 • Pokud používáte načtení či odesílání dat z/do jiných SW, doporučujeme se spojit s firmou OZO a upřesnit nové specifikace těchto převodů. Došlo ke změnám struktur jednotlivých souborů včetně šifrování. Bez konzultace s námi, nebudete moci převádět žádné osobní údaje jednotlivých firem z/do jiného programu.
 • Při převodu dat programem KOMUNIKACE v rámci OZO, musíte mít pro bezproblémový převod nainstalovánu na všech počítačích stejnou verzi programu OZO.
 • Pokud budete potřebovat obnovit novější data z archívu ve starší verzi (než je verze OZO 2018.005), tak musíte počítat s tím, že se nezobrazí některé údaje, týkající se adres, jmen, telefonů apod. Týká se to především těch uživatelů, kteří nevlastní „multiverzi“ programu OZO a takto si přehrávají data do starší verze před provedením roční uzávěrky.

Kdyby nastaly jakékoliv nejasnosti s instalací či nastavením v nové aktualizaci 005 programu OZO 2018, tak zavolejte na naše telefonní číslo: 603 435 946 nebo napište e-mail: sw@ozo.cz

Instalací aktualizace OZO 2018.005 byste měli mít ošetřeno zpracování dat v programu OZO v souladu s GDPR. Je však nutné si uvědomit, že to není vše, co je nutné v rámci GDPR provést. Musíte mít navíc i vytvořenou další dokumentaci pro plné nastavení GDPR. Podrobnosti se dozvíte např. na těchto odkazech:

https://www.uoou.cz/

https://i.iinfo.cz/files/podnikatel/631/prirucku-pro-pripravu-malych-a-strednich-firem-na-gdpr.pdf

Co je to GDPR?
GDPR – anglicky General Data Protection Regulation neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je nový právní předpis EU, kterým je zaváděna evropská reforma ochrany osobních údajů. V celé EU nabude účinnosti dnem 25. května 2018, je přímo závazné a má přednost před vnitrostátními zákony.

Program OZO 2018.003 ze dne 26/02/2018 – EET

Jak jsme Vás již na konci minulého roku informovali, museli jsme do programu OZO zapracovat několik důležitých změn v souvislosti s aktuální legislativou. Současně s tím jsme doplnili do programu několik dalších žádaných možností, které Vám práci s programem dále zpříjemní. To vše je nyní možné stáhnout v nejnovější aktualizaci programu.

UPOZORNĚNÍ:
Tato verze programu byla dne 01/03/2018 aktualizována na verzi 004, ve které bylo provedeno několik drobných úprav, souvisejících zejména se změnami v EET od 01/03/2018.

Program OZO 2018, verze 004 je možné si stáhnout zde:
OZO 2018 (verze 004) podvojné účetnictví (plná instalace) (105)
OZO 2018 (verze 004) daňová evidence (plná instalace) (106)
OZO 2018 (verze 004) podvojné účetnictví (aktualizace) (110)
OZO 2018 (verze 004) daňová evidence (aktualizace) (124)

Důležitá aktualizace pro všechny, kteří již používají modul EET:

Dne 16. ledna 2018 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu, týkající se zákona o evidenci tržeb. Počínaje 1.3.2018 nebude program OZO od verze 2018.003 odesílat informace do EET při zadané platbě platební kartou.

Současně od 1.3.2018 si může fyzická osoba (pouze neplátce) nastavit, že nebude na dokladech tisknout DIČ. To musí zůstat v programu zadané, protože se i nadále musí odesílat v elektronické zprávě do EET.

Další změny v programu:

Již ve verzi OZO 2018.001 jsme Vám umožnili zobrazení zapsaných poznámek v adresáři firem. Ve verzi 003 lze tyto poznámky přímo editovat při vyvolání daného kódu adresy v různých agendách. Pokud si nepřejete tyto poznámky zobrazovat, můžete si je vypnout v Nastavení – Modifikace programu – Fakturace.

Pokud se Vám rozpadá obrazovka po zápise textů na začátku či konci různých dokladů (zakázky, objednávky, zápočty apod.), nastavte si v Nastavení – Modifikace programu – Windows – Obrazovka – Zobrazení průběhu zpracování akce na ZNAKOVĚ.

V tiskových sestavách již umíte posouvat tisky vpravo kvůli založení do šanonů. Pokud se Vám některé znakové sestavy zdají nevýrazné, můžete si od verze 003 vyzkoušet změnu velikosti či fontu písma. Upozorňujeme však, že se nemusí vytisknout všechny údaje z dané sestavy (většinou „uřízne“ konec řádku). Tyto volby lze použít pouze ve znakových sestavách, v grafických tiscích nelze měnit velikost ani fonty písma.

Pokud se Vám stane, že potřebujete v podvojném účetnictví rozpočítávat na základ a DPH částky větší než 10 tisíc, můžete využít účet 261999. Musí však mít nastavený samostatný druh v účetnictví, kde bude mít zadáno, že se jedná o pokladnu a volbu pro rozpočítávání dokladů. Uvedený základ lze postupně rozpočítávat na několik základů.

V modulu fakturace jsme upravili některé texty pro zahraniční faktury tištěné v němčině či angličtině.

Upozorňujeme, že během měsíce května 2018 bude další DŮLEŽITÁ AKTUALIZACE, kterou budete muset instalovat kvůli Nařízení EU 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27.4.2016 – zkráceně GDPR, které vyjde v účinnost 25.5.2018.

Program OZO 2018, verze 001 ze dne 21/12/2017

Přípravu programu na rok 2018 nám na poslední chvíli změnilo rozhodnutí Ústavního soudu o EET. Změněné  části budou následně v programu aktivovány až v době, kdy nabydou účinnosti. Jedná se například o vypisování rodného čísla (ve formátu DIČ) na EET dokladech či úhrady prostřednictvím platebních karet. V nové verzi OZO 2018 jsme se také zaměřili na zkvalitnění některých částí programu, které uživatelům usnadní práci. Bližší informace získáte ve volbě  „Popis hlavních změn v programu (ve formátu PDF)„.

Největší změny se daly očekávat v EET (elektronická evidence tržeb). Vše se změnilo v polovině prosince rozhodnutím Ústavního soudu. Ten nejenže změnil některá důležitá hlediska sledování EET, ale také prakticky pozastavil třetí a čtvrtou vlnu EET.  Některé změny budou v platnosti od 28.února 2018, jiné až od dalšího roku. Uživatelé, kteří dosud podléhají EET, dostanou od nás včas novou verzi programu OZO 2018 (nejdéle v první polovině února 2018).

Další velkou změnou je Nařízení (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27.4.2016 (zkráceně GDPR), které má  přímou účinnost od 25.5.2018. Některé související změny jsou v programu již připraveny, finálně však bude vše dopracováno až před přímou účinností GDPR. Tyto změny se budou týkat všech uživatelů, kteří program OZO 2018 používají (bez ohledu na to, zda jsou či nejsou plátci DPH nebo zda musí sledovat EET). V principu a zjednodušení jde o to, že veškeré identifikační osobní údaje fyzických osob (adresa, telefon, e-mail) musí být ukládány v programu buď zašifrovaně nebo odděleně. Program by měl být také zabezpečen proti zneužití, proto je již nyní nutné se do programu přihlásit zadáním jména a hesla. Další změny v programu v souvislosti s GDPR budou k dispozici nejpozději na začátku května.

POZOR, důležitá informace:
Všichni, kdo používají EET, musí mít už na začátku ledna nainstalovanou buď poslední verzi programu OZO 2017 nebo novou verzi pro rok 2018. Nesmíte také zapomenout na upravenou platnost jednotlivých sazeb DPH. Dále je vhodné si důkladně překontrolovat první vystavené a odeslané doklady do EET v roce 2018 (bez ohledu na verzi OZO 2017 či OZO 2018). V případě jakýkoliv nejasností se s námi spojte, abychom vyhledali nejlepší řešení.

Program OZO 2018 je možné si stáhnout zde:
OZO 2018 (verze 001) podvojné účetnictví (plná instalace) (107)
OZO 2018 (verze 001) daňová evidence (plná instalace) (109)

Další důležité odkazy:

Hlavní změny v účetním systému OZO pro rok 2018:

 • Příprava programu OZO na nové nařízení GDPR platné od 25.5.2018
 • Vylepšený modul Elektronické evidence tržeb (EET)
 • Modul ÚČTENKY s možností režimu „zástupce“ či „pověření“
 • Možnost zobrazení textu poznámky při vyvolání adres z „Manageru“
 • Odpisové sazby pro rok 2018

Nutnost povinného přihlašování do programu
Zásadní změna pro některé uživatele je povinnost vstupu do programu pouze se zadáním jména a hesla. Je to z důvodu nařízení GDPR, platné od konce května 2018, kdy bude nutné chránit zaznamenané osobní údaje. Pokud jste dosud přístupová práva do programu nepoužívali, ve verzi 2018 to bude již povinné pro všechny. Jednou z důležitých věcí při vstupu do programu je zadání přístupových práv. Podrobné informace o tom, jak přístupová práva nastavit, naleznete v popisu změn programu pro rok 2018.

Nový program EET-ÚČTENKY OZO 2018:
Současně nabízíme pro všechny podnikatele samostatný program EET-ÚČTENKY OZO, který je vhodný pro každého, kdo potřebuje odesílat informace do EET a dosud není uživatelem programu OZO. V tomto našem programu, který pracuje zcela samostatně, stačí zadat text, částku a odeslat do EET. Tento samostatný program neobsahuje ostatní moduly, které máte k dispozici Vy – naši uživatelé kompletního programu OZO. Cena tohoto samostatného programu EET-ÚČTENKY OZO je 990,-Kč + DPH.

UPOZORNĚNÍ:
Program OZO 2018 pracuje výhradně v operačním systému pro Windows. Pro DOS verzi (nebo Windows XP) již nebylo možné splnit legislativní podmínky.

Při používání starších verzí Windows (nižších než Windows 7) nemusí být funkční všechny akce (kontrola DIČ, načtení adres z internetu, vyvolání Daňového portálu či odesílání přes Datové schránky).

Školení k programu:
Všechny změny budou podrobně předvedeny a vysvětleny na školení k programu, které proběhne na konci ledna v Liberci a v Praze. V případně nejasností je možné se s námi také spojit na telefonu 603 435 946.

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015