Program OZO 2020.003 ze dne 15/05/2020

Každý rok na jaře vydáváme menší aktualizaci programu, která reaguje zejména na přání Vás, uživatelů. Proto je nyní k dispozici program OZO 2020 ve verzi 003. Neobsahuje sice žádné změny, vyplývající ze změn v zákonech, přesto doporučujeme program aktualizovat. V případě potřeby Vám s instalací nové verze programu pomůžeme pomocí vzdálené podpory. Stejně tak jsme Vám již plně k dispozici při řešení různých situací, které budete potřebovat.

Program OZO 2019, verze 003 je možné si stáhnout zde:
OZO 2020 (verze 003) podvojné účetnictví (plná instalace) (647)
OZO 2020 (verze 003) daňová evidence (plná instalace) (490)
OZO 2020 (verze 003) podvojné účetnictví (aktualizace) (708)
OZO 2020 (verze 003) daňová evidence (aktualizace) (527)

Základní přehled změn ve verzi programu OZO 2020.003:
V tiskových sestavách pohledávek a závazků dle výběru, ve výstupu do Excelu jsme přidali kód země, PSČ a město. Kód země jsme doplnili i ve výstupu do Excelu přímo v menu Manager – Adresy (F7).

Pro důkladnější kontrolu při odesílání do EET je doplněno další upozornění k neodeslaným záznamům při ukončení programu (např. při výpadku internetu). Toto upozornění je důležité zejména pro ty uživatele, kteří vstupují do programu pouze jednou za delší čas, než je 48 hodin, které potřebujete na odeslání záznamů do EET.

Pokud bude již v účinnosti pozastavení všech vln EET (zatím to bylo vráceno Senátem), můžete (ale nemusíte) si změnit odesílání záznamů do EET v menu Nastavení – Identifikace plátce – EET – „Povinnost do EET: N“ nebo nastavit datum „Ode dne“ na 1.1.2021.

Někteří uživatelé si stěžovali, že jim jejich banka po přechodu na nový systém již neumožňuje tisknout z internetového bankovnictví bezplatně denní výpisy. Z tohoto důvodu jsme připravili pro podvojné účetnictví i pro daňovou evidenci načtení bankovního výpisu (zejména formát ABO) do programu OZO s tiskem načtených hodnot. Volby pro tisk výpisů najdete v menu Banka – Platby – Tisk výpisu. Uložené výpisy z Vašeho bankovnictví je potřeba uložit se zkráceným názvem – nejlépe do 8-mi míst, bez mezer a diakritiky (optimální je uložit si soubor s názvem data – např. 01052020 – jako 1.5.2020 apod.).

Evidence skladu – Doklady – Tržby – Tisk přehledu tržeb – tisková sestava Přehled denních tržeb – zde jsme udělali ještě některá další opatření pro správný tisk této sestavy, ke kterým občas docházelo při opravách dokladů.

Dále jsme udělali drobné úpravy v modulu DPH. Zde jsme odstranili zbytečné zobrazení řádků starých přiznání, doladili jsme některé drobnosti v Dodatečných přiznání a ve vyúčtování DPH na konci roku.

The Author

Eva Smržová

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015