Program OZO 2018.006 ze dne 15/10/2018

Na základně připomínek a návrhů uživatelů jsme doplnili do programu několik změn a úprav. Další úpravy programy budou k dispozici až v jeho verzi pro rok 2019.

Základní přehled změn ve verzi programu OZO 2018.006:

  • Tisk „Kontrolního hlášení“ již správně páruje do jednoho řádku hlášení dvě různé sazby DPH v rámci přenesené daňové povinnosti u stavebně-montážních prací
  • Tisk plné „rozvahy“ již správně čísluje i poslední stranu číslo 5
  • V „Identifikaci plátce“ lze nastavit dobrovolné odesílání platebních karet do EET
  • V menu „Servis – Přehled EET“ si můžete pod klávesou F7-Tisk zvolit různé způsoby kontroly odesílání do EET, včetně denních součtů či kontroly duplicit
  • Pokud používáte více řad pohledávek/ závazků, tak nyní již můžete tisknout v rámci jedné řady i za více let najednou
  • V „Zápise dokladů“ v podvojném účetnictví nyní můžete načíst jako vzor skoro jakýkoliv doklad (mimo došlých a vydaných faktur), a to použitím klávesy F10-Načíst vzor.

Program OZO 2018, verze 006 je možné si stáhnout zde:
OZO 2018 (verze 006) podvojné účetnictví (plná instalace) (194)
OZO 2018 (verze 006) daňová evidence (plná instalace) (193)
OZO 2018 (verze 006) podvojné účetnictví (aktualizace) (219)
OZO 2018 (verze 006) daňová evidence (aktualizace) (190)

The Author

Eva Smržová

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015