Program OZO 2019.004 ze dne 17/10/2019

Vzhledem k platnosti „daňového balíčku“, kterým se mění i zákon o DPH,  jsme program OZO pro rok 2019 aktualizovali tak, aby těmto požadavkům vyhovoval. Jedná se proto o velmi důležité změny, které vyplývají ze zákona. Zejména pro všechny plátce DPH je důležité, aby  program na tuto verzi 2019.004 aktualizovali!

Kdo z uživatelů podléhá EET od prosince 2016, by si měl také zkontrolovat platnost vygenerovaných certifikátů, kterým brzy končí jejich tříletá platnost.

Hlavní změny v aktualizaci OZO 2019.004:

  • Změny výpočtu DPH (ruší se výpočet koeficientem)
  • Zaokrouhlení u hotovostních plateb se nezapočítává do základu daně
  • Tisk DÚZP u Opravného daňového dokladu (Dobropis)
  • Nové struktury souboru XML pro odesílání Kontrolního hlášení od 1.10.2019
  • Nový formulář Přiznání k DPH č.21
  • Tisk konečných součtů v sestavě Hospodaření středisek
  • Převod doplňujících popisů zboží ze skladu na fakturu, pouze pokud je vyplněno

Program OZO 2019, verze 004 je možné si stáhnout zde:

OZO 2019 (verze 004) podvojné účetnictví (plná instalace) (693)
OZO 2019 (verze 004) daňová evidence (plná instalace) (622)
OZO 2019 (verze 004) podvojné účetnictví (aktualizace) (1013)
OZO 2019 (verze 004) daňová evidence (aktualizace) (624)

Důležité odkazy:

Popis změn ve verzi 2019.004 (PDF)

Co se přesně mění?

Upozorňujeme, že od 1.4.2019 vstoupil v platnost zákon č. 80/2019 Sb., tzv. daňový balíček, kterým se mění i Zákon o DPH č.235/2004 Sb. Přechodné období bylo stanoveno na 6 měsíců kvůli zpracování daných změn – tj. do 30.9.2019.

1) Při zadávání částek včetně DPH se ruší výpočet koeficientem (zaokrouhleným na 4 desetinná místa), kterým vznikaly různé odchylky a nepřesné výsledky. Nyní se částka včetně DPH bude rozpočítávat klasickým způsobem – výpočet procentem.

2) Při hotovostních úhradách, kdy se celková částka vystavovaného dokladu zaokrouhluje na celé koruny, se již vzniklé zaokrouhlení nezahrnuje do celkového základu daně.

3) U Opravného daňového dokladu se nyní tiskne DÚZP.

4) Vzhledem k přechodnému období se mění XML struktury pro elektronické podání kontrolního hlášeníod 1.10.2019. Kontrolní hlášení do 30.9.2019 budou podávána prostřednictvím stávající platné struktury kontrolního hlášení.

5) U přiznání k DPH se XML struktury v souvislosti s daňovým balíčkem nemění. Mění se pouze přiznání v tištěné podobě, kde byl vydán nový tiskopis Přiznání k DPH verze 21

Upozornění k ukončení platnosti certifikátů k EET:

Uživatelé, kteří začali používat odesílání údajů do EET již v prosinci roku 2016, si budou muset překontrolovat platnost svých vygenerovaných certifikátů, která je 3 roky. Přesný popis naleznete zde:
http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/eet–certifikaty/jak-overit-dobu-platnosti-pokladniho-cer-4560

Pokud budete potřebovat pomoct s kontrolou, případně s vygenerováním nových certifikátů a uložením do programu OZO, neváhejte a zavolejte. Rádi Vám pomůžeme.

Dále jsme udělali některé drobné úpravy na přání uživatelů:

1) Zobrazení a tisk konečných součtů (PS + OBRATY) za jednotlivé analytické i rozvážné účty v tiskové sestavě Hospodaření středisek

2) Pokud používáte jen u některého zboží doplňující popisy v ceníku skladu, tak převod těchto popisů na fakturu se provede pouze v případě, že je u daného zboří tento popis vyplněn. Samozřejmě také záleží na tom, zda máte v Nastavení – Modifikace programu – Sklad, tyto popisy povoleny k tisku.

3) V této verzi je i vyřešen problém s deaktivací daňových přiznání k DPH, který se občas u některých uživatelů objevil.

+ další drobné změny …

The Author

Eva Smržová

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015