Rubrika: Program OZO

Program OZO 2018.003 ze dne 26/02/2018 – EET

Jak jsme Vás již na konci minulého roku informovali, museli jsme do programu OZO zapracovat několik důležitých změn v souvislosti s aktuální legislativou. Současně s tím jsme doplnili do programu několik dalších žádaných možností, které Vám práci s programem dále zpříjemní. To vše je nyní možné stáhnout v nejnovější aktualizaci programu.

UPOZORNĚNÍ:
Tato verze programu byla dne 01/03/2018 aktualizována na verzi 004, ve které bylo provedeno několik drobných úprav, souvisejících zejména se změnami v EET od 01/03/2018.

Program OZO 2018, verze 004 je možné si stáhnout zde:
OZO 2018 (verze 004) podvojné účetnictví (plná instalace) (155)
OZO 2018 (verze 004) daňová evidence (plná instalace) (150)
OZO 2018 (verze 004) podvojné účetnictví (aktualizace) (157)
OZO 2018 (verze 004) daňová evidence (aktualizace) (166)

Důležitá aktualizace pro všechny, kteří již používají modul EET:

Dne 16. ledna 2018 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu, týkající se zákona o evidenci tržeb. Počínaje 1.3.2018 nebude program OZO od verze 2018.003 odesílat informace do EET při zadané platbě platební kartou.

Současně od 1.3.2018 si může fyzická osoba (pouze neplátce) nastavit, že nebude na dokladech tisknout DIČ. To musí zůstat v programu zadané, protože se i nadále musí odesílat v elektronické zprávě do EET.

Další změny v programu:

Již ve verzi OZO 2018.001 jsme Vám umožnili zobrazení zapsaných poznámek v adresáři firem. Ve verzi 003 lze tyto poznámky přímo editovat při vyvolání daného kódu adresy v různých agendách. Pokud si nepřejete tyto poznámky zobrazovat, můžete si je vypnout v Nastavení – Modifikace programu – Fakturace.

Pokud se Vám rozpadá obrazovka po zápise textů na začátku či konci různých dokladů (zakázky, objednávky, zápočty apod.), nastavte si v Nastavení – Modifikace programu – Windows – Obrazovka – Zobrazení průběhu zpracování akce na ZNAKOVĚ.

V tiskových sestavách již umíte posouvat tisky vpravo kvůli založení do šanonů. Pokud se Vám některé znakové sestavy zdají nevýrazné, můžete si od verze 003 vyzkoušet změnu velikosti či fontu písma. Upozorňujeme však, že se nemusí vytisknout všechny údaje z dané sestavy (většinou „uřízne“ konec řádku). Tyto volby lze použít pouze ve znakových sestavách, v grafických tiscích nelze měnit velikost ani fonty písma.

Pokud se Vám stane, že potřebujete v podvojném účetnictví rozpočítávat na základ a DPH částky větší než 10 tisíc, můžete využít účet 261999. Musí však mít nastavený samostatný druh v účetnictví, kde bude mít zadáno, že se jedná o pokladnu a volbu pro rozpočítávání dokladů. Uvedený základ lze postupně rozpočítávat na několik základů.

V modulu fakturace jsme upravili některé texty pro zahraniční faktury tištěné v němčině či angličtině.

Upozorňujeme, že během měsíce května 2018 bude další DŮLEŽITÁ AKTUALIZACE, kterou budete muset instalovat kvůli Nařízení EU 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27.4.2016 – zkráceně GDPR, které vyjde v účinnost 25.5.2018.

Program OZO 2018, verze 001 ze dne 21/12/2017

Přípravu programu na rok 2018 nám na poslední chvíli změnilo rozhodnutí Ústavního soudu o EET. Změněné  části budou následně v programu aktivovány až v době, kdy nabydou účinnosti. Jedná se například o vypisování rodného čísla (ve formátu DIČ) na EET dokladech či úhrady prostřednictvím platebních karet. V nové verzi OZO 2018 jsme se také zaměřili na zkvalitnění některých částí programu, které uživatelům usnadní práci. Bližší informace získáte ve volbě  „Popis hlavních změn v programu (ve formátu PDF)„.

Největší změny se daly očekávat v EET (elektronická evidence tržeb). Vše se změnilo v polovině prosince rozhodnutím Ústavního soudu. Ten nejenže změnil některá důležitá hlediska sledování EET, ale také prakticky pozastavil třetí a čtvrtou vlnu EET.  Některé změny budou v platnosti od 28.února 2018, jiné až od dalšího roku. Uživatelé, kteří dosud podléhají EET, dostanou od nás včas novou verzi programu OZO 2018 (nejdéle v první polovině února 2018).

Další velkou změnou je Nařízení (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27.4.2016 (zkráceně GDPR), které má  přímou účinnost od 25.5.2018. Některé související změny jsou v programu již připraveny, finálně však bude vše dopracováno až před přímou účinností GDPR. Tyto změny se budou týkat všech uživatelů, kteří program OZO 2018 používají (bez ohledu na to, zda jsou či nejsou plátci DPH nebo zda musí sledovat EET). V principu a zjednodušení jde o to, že veškeré identifikační osobní údaje fyzických osob (adresa, telefon, e-mail) musí být ukládány v programu buď zašifrovaně nebo odděleně. Program by měl být také zabezpečen proti zneužití, proto je již nyní nutné se do programu přihlásit zadáním jména a hesla. Další změny v programu v souvislosti s GDPR budou k dispozici nejpozději na začátku května.

POZOR, důležitá informace:
Všichni, kdo používají EET, musí mít už na začátku ledna nainstalovanou buď poslední verzi programu OZO 2017 nebo novou verzi pro rok 2018. Nesmíte také zapomenout na upravenou platnost jednotlivých sazeb DPH. Dále je vhodné si důkladně překontrolovat první vystavené a odeslané doklady do EET v roce 2018 (bez ohledu na verzi OZO 2017 či OZO 2018). V případě jakýkoliv nejasností se s námi spojte, abychom vyhledali nejlepší řešení.

Program OZO 2018 je možné si stáhnout zde:
OZO 2018 (verze 001) podvojné účetnictví (plná instalace) (149)
OZO 2018 (verze 001) daňová evidence (plná instalace) (161)

Další důležité odkazy:

Hlavní změny v účetním systému OZO pro rok 2018:

 • Příprava programu OZO na nové nařízení GDPR platné od 25.5.2018
 • Vylepšený modul Elektronické evidence tržeb (EET)
 • Modul ÚČTENKY s možností režimu „zástupce“ či „pověření“
 • Možnost zobrazení textu poznámky při vyvolání adres z „Manageru“
 • Odpisové sazby pro rok 2018

Nutnost povinného přihlašování do programu
Zásadní změna pro některé uživatele je povinnost vstupu do programu pouze se zadáním jména a hesla. Je to z důvodu nařízení GDPR, platné od konce května 2018, kdy bude nutné chránit zaznamenané osobní údaje. Pokud jste dosud přístupová práva do programu nepoužívali, ve verzi 2018 to bude již povinné pro všechny. Jednou z důležitých věcí při vstupu do programu je zadání přístupových práv. Podrobné informace o tom, jak přístupová práva nastavit, naleznete v popisu změn programu pro rok 2018.

Nový program EET-ÚČTENKY OZO 2018:
Současně nabízíme pro všechny podnikatele samostatný program EET-ÚČTENKY OZO, který je vhodný pro každého, kdo potřebuje odesílat informace do EET a dosud není uživatelem programu OZO. V tomto našem programu, který pracuje zcela samostatně, stačí zadat text, částku a odeslat do EET. Tento samostatný program neobsahuje ostatní moduly, které máte k dispozici Vy – naši uživatelé kompletního programu OZO. Cena tohoto samostatného programu EET-ÚČTENKY OZO je 990,-Kč + DPH.

UPOZORNĚNÍ:
Program OZO 2018 pracuje výhradně v operačním systému pro Windows. Pro DOS verzi (nebo Windows XP) již nebylo možné splnit legislativní podmínky.

Při používání starších verzí Windows (nižších než Windows 7) nemusí být funkční všechny akce (kontrola DIČ, načtení adres z internetu, vyvolání Daňového portálu či odesílání přes Datové schránky).

Školení k programu:
Všechny změny budou podrobně předvedeny a vysvětleny na školení k programu, které proběhne na konci ledna v Liberci a v Praze. V případně nejasností je možné se s námi také spojit na telefonu 603 435 946.

Aktualizace programu OZO 2018 (EET, GDPR)

V následujícím roce budou mít povinnost sledovat EET (Elektronická evidence tržeb) další skupiny podnikatelů. Tato změna se tak bude už týkat téměř všech. Navíc, od května bude nutné zabezpečit veškeré zpracovávané osobní údaje proti zneužití (GDPR). Náš program OZO je na EET již plně připraven, změny ohledně GDPR zapracováváme do programu průběžně podle toho, jak se celá problematika postupně vyjasňuje. V současné době totiž není dostupná žádná závazná metodika, jak GDPR řešit. Jako každý rok (už od roku 1990), jsme i nyní pro Vás připravili aktualizaci programu na rok 2018, který bude problematiku EET a GDPR řešit.

Pro ty, kdo potřebují pouze program pro vedení EET jsme připravili nový program EET-ÚČTENKY OZO, který obsahuje pouze modul EET. Podrobnější informace o tomto samostatném novém programu jsou uvedeny dále v textu.

Hlavní změny v účetním systému OZO pro rok 2018:

 • Příprava programu OZO na nové NAŘÍZENÍ GDPR účinné od 25.5.2018
 • Vylepšený modul ELEKTRONICKÉ EVIDENCE TRŽEB (EET)
 • Modul ÚČTENKY s možností režimu „zástupce“ či „pověření“
 • Možnost zobrazení textu poznámky při vyvolání adres z „Manageru“
 • Odpisové sazby pro rok 2018

Důležité odkazy:

(Pokračování textu…)

Aktualizace OZO 2017, verze 008 ze dne 27/10/2017

Každý rok dáváme k dispozici verzi programu, která zdokonaluje a upravuje některé možnosti programu. Hlavně ale umožňuje snadný přechod na následující rok. Odkazy na její stažení najdete dole v tomto textu. Máte také možnost si už nyní objednat program na následující rok (ZDE, na tomto odkazu). Co vše bude nový program obsahovat zde zveřejníme zhruba za týden.

V nové verzi 2017.008 jsme se soustředili hlavně na bezproblémový přechod do roku 2018. Zejména pro uživatele, kteří již používají modul EET, je verze 2017.008 VELICE DŮLEŽITÁ. Prosím, INSTALUJTE novou verzi OZO 2017.008 – bez této aktualizace nelze odesílat EET na začátku roku 2018!!!

Dále jsme již kompletně doladili modul „Roční uzávěrka“ a provedli jsme drobné opravy programu, týkající se nového zobrazení jednotlivých dotazů a upozornění.

Novou verze programu si můžete stáhnout z následujících odkazů:

OZO 2017 (verze 008) podvojné účetnictví (plná instalace) (159)
OZO 2017 (verze 008) daňová evidence (plná instalace) (158)
OZO 2017 (verze 008) podvojné účetnictví (aktualizace) (162)
OZO 2017 (verze 008) daňová evidence (aktualizace) (165)

Aktualizace OZO 2017, verze 007 ze dne 16/06/2017

Program OZO 2017 stále zdokonalujeme dle připomínek uživatelů. Novinky včetně drobných úprav dáváme k dispozici vždy na začátku léta. Aktualizace obsahuje mimo jiné i změny nutné pro roční uzávěrku na rok 2018. Dále uvedené změny jsou pro registrované uživatele zdarma a doporučujeme proto novou verzi stáhnout a nainstalovat.

Nyní již připravujeme program pro rok 2018, který by měl obsahovat veškeré změny vyplývající ze změn v zákonech. Mimo to, počítáme také s dalším zdokonalením modulu účtenek a EET, kdy bude možné v programu vystavovat doklady pro několik samostatných subjektů.

Změny v programu OZO 2017:

 • Přidali jsme v menu „Servis – Roční uzávěrka“ uzávěrkové operace pro nový modul „Účtenky“ a “EET“.
 • Automaticky při roční uzávěrce jednotlivých agend vymazáváme nejen údaje starého roku, ale i údaje o EET, které se vztahují k vymazávaným dokladům.
 • Při práci s EET jsme upravili možnost zadání jiné celkové částky než je automatický součet, pokud se jedná o bazarové zboží, cestovní služby či elektronickou peněženku.
 • Menu „Účtenky“ vychází z nastavení přístupových práv pro pokladny.
 • V menu „Účetnictví“ je při zápise dokladů upraveno načítání interních dokladů s DPH vč. vynulování položky DPPD.
 • V menu „Evidence skladu – Doklady – Výkaz skladu“ máte nově možnost tuto sestavu převést do MS Excelu.
 • Menu „Fakturace“ nyní nabízí volbu, kterou lze doklady přesně definovat, jakým způsobem budou uhrazeny. Tato volba se zadává i z faktur vystavených ve skladové evidenci i při samostatném uzavření v přehledu faktur.
 • Grafické zobrazení veškerých dotazů a upozornění (pokud se Vám nebude líbit, lze ho zrušit zadáním v menu „Nastavení – Modifikace programu – Windows – Obrazovka“ nastavením „Zobrazení průběhu zpracování akce: znakově“).
 • Upravení písma pro grafické zobrazení dotazů a upozornění můžete nastavit přes „Nastavení – Modifikace programu – Windows – Písmo“ volbou „Zobrazení dat“.
 • Pokud máte širokoúhlý monitor, můžete si upravit šířku okna pro zobrazení programu OZO 2017. V menu „Nastavení – Modifikace programu – Windows – Obrazovka – Šířka zobrazení aplikace (body)“. Pokud máte multiverzi programu OZO, proveďte toto nastavení v hlavním menu programu.
 • Pro zlepšení Vaší práce jsme při archivacích v menu „Servis“ upravili výchozí nastavení klávesy ENTER.
 • Lepší stabilita nastavení pro zobrazení zkráceného menu v „Nastavení – Modifikace programu – Program“.

Pokud budete potřebovat naši pomoc, můžete po telefonické domluvě využít i novou volbu „Online vzdálená podpora“ v menu „Pomoc – O programu“. Toto menu Vám nabízí i spuštění našich internetových stránek či kontrolu aktuální verze programu OZO.

Upozorňujeme, že v době letních prázdnin od 1.7.2017 do 3.9.2017 máme zkrácenou pracovní dobu, po kterou budeme poskytovat konzultace k programu OZO.

Přejeme všem během léta regeneraci sil v dnešní náročné podnikatelské době!!!

Novou verze programu si můžete stáhnout z následujících odkazů:

OZO 2017 (verze 007) podvojné účetnictví (plná instalace) (159)
OZO 2017 (verze 007) daňová evidence (plná instalace) (139)
OZO 2017 (verze 007) podvojné účetnictví (aktualizace) (149)
OZO 2017 (verze 007) daňová evidence (aktualizace) (154)

Aktualizace OZO 2017, verze 005 ze dne 22/02/2017

Za necelý týden se spouští druhá vlna EET, která se týká zejména maloobchodu a velkoobchodu. Program komunikoval s EET již od prosince 2016 u několika našich uživatelů. Snažili jsme se dohledat možné problémy a zlepšit další možnosti. V této verzi je proto již vše připraveno na běžný provoz, kdy bude muset používat EET mnohem více uživatelů. Současně jsme přidali do programu i několik dalších změn pro uživatele, kteří EET zatím nepoužívají. Doporučujeme proto každému nainstalovat tuto aktuální verzi.

Přehled změn v programu:

 • v Daňové evidenci doplněny informace pro zaúčtování dokladů následujícího roku
 • upravené sestavy pohledávek a závazků dle DPH
 • v přehledu bankovních výpisů přibyla klávesa F9-INFO pro součty denních výpisů
 • při vystavení bankovních příkazu se zobrazují informace o částce vybraných závazků k úhradě

Úpravy pro EET:

 • upravené zobrazení tabulky pro dodatečnou autorizaci i pro malé notebooky
 • doladěné odesílání informací ve skladu a fakturaci pro EET
 • doplněny sekundy času odeslání do EET při tisku dokladů
 • možnost zadání kurzu pro přepočet cizí měny při odeslání do EET
 • vylepšeny krizové stavy v případě problémů se zasíláním do EET (nefunkční internet)

 

Novou verze programu si můžete stáhnout z následujících odkazů:

OZO 2017 (verze 005) podvojné účetnictví (plná instalace) (161)
OZO 2017 (verze 005) daňová evidence (plná instalace) (140)
OZO 2017 (verze 005) podvojné účetnictví (aktualizace) (134)
OZO 2017 (verze 005) daňová evidence (aktualizace) (135)

Aktualizace OZO 2017, verze 003 ze dne 05/01/2017

Drobná, ale důležitá změna v programu, která vytváří nové soubory XML pro načtení formulářů Daně z příjmů právnických osob (i fyzických, které vedou podvojné účetnictví) s novými výkazy dle vyhl.500/2002 SB., platných od 1.1.2016.Změna provedena nejen v programu pro rok 2017, ale i pro rok 2016. Nové verze programu si můžete stáhnout z následujících odkazů:

OZO 2017 (verze 003):
OZO 2017 (verze 003) podvojné účetnictví (plná instalace) (133)
OZO 2017 (verze 003) daňová evidence (plná instalace) (135)
OZO 2017 (verze 003) podvojné účetnictví (aktualizace) (128)
OZO 2017 (verze 003) daňová evidence (aktualizace) (135)

OZO 2016 (verze 008):
OZO 2016 (verze 008) podvojné účetnictví (aktualizace) (152)
OZO 2016 (verze 008) daňová evidence (aktualizace) (153)

Aktualizace programu OZO 2017

V současné době dochází díky nutnosti sledování EET (Elektronická evidence tržeb) k významným změnám. Náš program OZO je na uvedené změny připraven a dovolujeme si vám zde shrnout všechny informace, které se uvedené problematiky týkají. Jako každý rok (už od roku 1990), i nyní jsme pro Vás připravili aktualizaci programu na rok 2017, který dovolí EET sledovat.

Program OZO 2017 je možné si stáhnout ZDE:
OZO 2017 (verze 002) podvojné účetnictví (plná instalace) (131)
OZO 2017 (verze 002) daňová evidence (plná instalace) (156)
OZO 2017 (verze 002) podvojné účetnictví (aktualizace) (129)
OZO 2017 (verze 002) daňová evidence (aktualizace) (135)

Hlavní změny v účetním systému OZO pro rok 2017:
– Modul ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET)
– Nový modul ÚČTENKY (rychlý zápis příjmových dokladů)
– Více možností s prací menu ZÁRUKY v Evidenci skladu
Odpisové sazby pro rok 2017
– Informace o stavu (částce) neuhrazených závazků v zápisu příkazu k úhradě

Důležité odkazy:

Přesnější popis některých důležitých změn v programu OZO 2017:
Povinnost evidovat tržby pro první skupinu podnikatelů vznikne 1. prosince 2016. Týkat se bude stravovacích a ubytovacích služeb. Od 1. Března 2017 bude pokračovat druhá skupina podnikatelů v oblasti maloobchodu a velkoobchodu. Následně bude pokračovat další skupina podnikatelů od 1.3.2018 a poslední skupina od 1.6.2018. Odesílat EET budou tak muset všichni podnikatelé. Nezáleží na tom, zda jsou plátci DPH či ne.

Program OZO 2017 jsme připravili tak, abyste nemuseli vynaložit spoustu peněz za další přídavná zařízení. Stačí Vám pouze aktualizace programu OZO pro rok 2017, připojení k internetu a jakákoliv tiskárna. Modul EET máte k dispozici jen za cenu 990,-Kč bez dalších měsíčních poplatků. Doporučujeme používat program OZO výhradně ve Windows verzi – WinOzo 2017. DOS verzi programu již není možné plně využívat.

Abychom Vám mohli vyjít vstříc se zprovozněním nového programu, obsahujícího modul EET, potřebujeme znát termín, od jaké fáze budete modul EET používat. Požadovanou volbu zadejte prosím dále v objednávce při výběru modulu EET. S každým, kdo si objedná dodání programu obsahující modul EET pro sledování stravovacích a ubytovacích služeb (nutné sledovat od prosince 2016) budeme jednat individuálně.

V programu OZO 2017 si jednoduše zadáte nastavení, od kdy chcete používat modul EET, nastavíte jednotlivé provozovny, zadáte umístění certifikátu (který jste si již vygenerovali na stránkách Daňové správy s vyžádanými přihlašovacími údaji), následně zvolíte způsob režimu použití EET – běžný (online) nebo zjednodušený (offline – pouze na povolení FÚ).

Program OZO umí komunikovat VÝDEJKAMI z modulu Evidence skladu, stejně tak i s modulem FAKTURY, když vyberete úhradu v hotovosti či platební kartou. V modulu POKLADNA můžete vyvolat komunikaci s EET zvolením dané klávesy tak, aby Vás tato komunikace neobtěžovala u běžných hotovostních plateb.

Dalším způsobem komunikace EET je nový modul ÚČTENKY. Můžete v něm vytvářet zjednodušené doklady pro rychlejší zápisy jednotlivých účtenek bez nutnosti použití evidence skladu nebo fakturace. Na konci dokladu zvolíte jen způsob platby hotovost – platební karta. V tomto modulu najdete i možnost použít
zjednodušený číselník řádků. Samozřejmostí je automatický převod do modulu
POKLADNA, odkud si již tyto tržby lehce převedete do účetnictví. Modul ÚČTENKY
můžete použít i v případě, že ještě nemusíte sledovat EET.

Důležitou podmínkou Vašeho počítače je operační systém Windows 7 a novější.
Starší operační systémy Windows již nemají podporu pro EET.

 • Další změny:
  Aktuální XML soubory k odesílání Daňového přiznání k DPH i kontrolního
  hlášení.
 • V zápise deníku daňové evidence již můžete upravit i DPPD do kontrolního
  hlášení.
 • V modulu Evidence skladu – Uložené údaje se nachází menu ZÁRUKY, kde máte
  možnost vygenerovat si tiskovou sestavu dle Vašich představ. Můžete sledovat
  jakýkoliv výběr Vašeho naskladněného zboží dle končícího data záruky od Vašeho
  dodavatele, záruku poskytnutou Vašim odběratelům apod.

Podrobnější informace o změnách v programu najdete v nabídce aktualizace programu na rok 2017 (ve formátu PDF), jejíž součástí je i ceník aktualizace.

Program OZO na rok 2017 je možné objednat si telefonicky na čísle 603 435 946, rozhodně však bude pro nás jednodušší, když si jen objednáte zadním Vašich údajů přímo ZDE na webu.

Nový modul EET v programu OZO 2017

Vzhledem k tomu, že na začátku prosince začíná platit nový zákon (EET), který značně ovlivní podnikatelskou činnost, doplnili jsme do programu OZO 2017 modul EET. Ten umožní odesílat požadované informace na Finanční správu a následně tisknout na dokladech předepsané BKP a FIK kódy. Zkušební provoz EET byl spuštěn na začátku listopadu a už první den jsme si ověřili, že program OZO 2017 s EET v pořádku komunikuje.

Podrobné informace o nové verzi programu Vám zašleme e-mailem nejpozději na začátku příštího týdne. Budou zveřejněny zhruba do konce týdne i zde na webu. Pokud si však chcete objednat program OZO na rok 2017 obsahující modul EET už nyní, objednávka k vyplnění je ZDE.

Abychom Vám mohli vyjít vstříc se zprovozněním nového programu, obsahujícího modul EET, potřebujeme znát termín, od jaké fáze budete modul EET používat. Požadovanou volbu zadejte prosím dále v objednávce při výběru modulu EET. S každým, kdo si objedná dodání programu obsahující EET modul pro sledování stravovacích a ubytovacích služeb (nutné sledovat od prosince 2016) budeme jednat individuálně.

Převzaté EET informace z faktury

Potvrzení, že byla účtenka správně odeslána a zaevidována v systému evidence tržeb

Sumář účtenek nahraných na webu Finanční správy

Aktualizace OZO 2016, verze 007 ze dne 26/09/2016

V současné době už testujeme v programu pro rok 2017 možnost zpracování EET (elektronická evidence tržeb). Většina z Vás už určitě ví, o co se jedná. Bude to pro program velká změna, které se vyrovná snad jen zavedení DPH v roce 1993. Tentokrát  budou muset vykazovat EET všichni, kteří přijímají peníze v hotovosti nebo platebními kartami. Bez ohledu na to, zda jsou plátci DPH nebo ne. Termím, od kdy se Vás to bude týkat, závisí na oboru Vašeho podnikání. Program OZO bude na EET připraven ve verzi pro rok 2017 už pro první termín zavedení EET, takže od prosince 2016.

Přesto jsme však ještě doplnili některé možnosti do programu pro rok 2016, který je možné si stáhnout a nainstalovat (viz odkazy dole v tomto textu).

Novinky k verzi 2016.007:

 • Nové výkazy rozvahy a výsledovky pro rok 2016 (vyhláška 500/2002 Sb.). Nyní se definují pouze plné výkazy a až při tisku vybíráte jestli chcete plné nebo zjednodušené výkazy (nově automaticky vychází z plných výkazů).
 • Nový formulář DPH – vzor č.20
 • V tiskové sestavě Kontrolního hlášení zobrazujeme v oddílech A5 a B3 informační součty za jednotlivé řádky
 • V zápise dokladů v podvojném účetnictví se zobrazují informace o cizí měně nejen u závazků, ale nově i u pohledávek
 • Také jsme upravili řadu drobných změn, dle přání uživatelů
 • Zejména kvůli EET jsou již ve verzi OZO 2016 upraveny některé soubory, které budeme potřebovat mít vyplněné pro načtení do verze 2017

Připravujeme do verze OZO 2017.001, která bude k dispozici do konce měsíce listopadu 2016.

 • EET (elektronická evidence tržeb) – zápis a odesílání v modulech Evidence skladu, Fakturace a Pokladna
 • Nový modul pro zápis s odesíláním EET drobných účtenek za zboží či služby (pro ty, kteří nemusí nebo nechtějí vést skladovou evidenci)
 • + další drobné úpravy

Pro možnost zpracování EET v programu OZO doporučujeme operační systémy Windows7 a vyšší. Starší operační systémy již nejsou pro používání internetového spojení vhodné, vzhledem k ukončené či brzy končící podpoře opravných aktualizací. Důvodem je, že systém EET vyžaduje pro komunikaci a šifrování z bezpečnostních důvodů alespoň TLS 1.1, který není v operačním systému Windows XP přímo podporován.

 

Stažení programu OZO verze 007 ze dne 26/09/2016:

Aktualizaci programu je možné si stáhnout kliknutím na následující odkaz (dle verze účetnictví):

OZO 2016 (verze 007) podvojné účetnictví (aktualizace) (136)

OZO 2016 (verze 007) daňová evidence (aktualizace) (142)

Případně, plnou instalaci programu je možné stáhnout z následujících odkazů (dle verze účetnictví):

OZO 2016 (verze 007) podvojné účetnictví (plná instalace) (156)

OZO 2016 (verze 007) daňová evidence (plná instalace) (156)

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015