OZO, časté dotazy (FAQ)

Naleznete zde nejčastější dotazy uživatelů programu OZO. Jsou seřazeny tematicky. Vyberte si v přehledu témat co vás zajímá a klikněte na jeho název. Zobrazí se vám následně otázky a odpovědi, které se k uvedenému tématu vztahují.


 • Instalace a reinstalace programu OZO

Otázka: Jaký operační systém je vhodný pro program OZO?

Odpověď: Program OZO lze spustit na jakýmkoliv aktuálním operačním systému Windows 7-11 (32 i 64 bitová verze) – nejlépe však Windows 10-11.

Otázka: Jak si na instalaci program OZO?

Odpověď: Program OZO se instaluje přímo na místní nebo síťový disk – dle objednané verze. Před instalací si nejprve zkontroluje, zda je na pevném disku dostatek volného místa. Program vyžaduje pro základní instalaci !!bez dat!! nejméně 100 MB (včetně dat alespoň 150MB) volného místa na disku. Plná instalace ve Windows Vám automaticky vytvoří ikonu pro spuštění programu OZO v prostředí Windows. Pokud program instalujete či reinstalujete z našich stránek www.ozo.cz , je důležité si nejdříve uložit instalační soubor na disk (flashdisk apod.) a teprve poté spustit samotnou instalaci.

Otázka: Jak postupovat při výměně na nový počítač či aktualizaci na novější operační systém Windows?

Odpověď: Nejdříve je nutné si zálohovat všechny složky, které používáme s programem OZO. Doporučuji si zazálohovat všechny složky obsahující OZO (tj. OZO2022P nebo OZO2022J a všechny starší verze, které chceme přenést do novějšího PC či Windows). Dále je potřeba zkopírovat i další složky, které nám slouží v programu pro ukládání záloh (např. složka ZALOHA), vytváření souborů pro DPH (např.složka DPH) a složka pro uložení certifikátu EET (většinou složka EET). Tyto složky můžou mít různé názvy (záleží vždy na uživateli, jak si je pojmenuje), proto je nutné si je ověřit s uživatelem nebo přímo v nastavení programu. Po výměně nového počítače či změně Windows je nutné tyto složky nahrát zpět do rootu počítače a doporučujeme vždy poslední verzí programu OZO, který uživatel používá, přeinstalovat PLNOU INSTALACI dané verze, kterou vždy najdete na našich stránkách (www.ozo.cz). Tato přeinstalace automaticky vytvoří ikonu pro spuštění programu aktuální verze. Pokud budete potřebovat pomoct s převodem programu na nový počítač či na nový operační systém, zavolejte či napište, rádi Vám pomůžeme. Také nezapomeňte, že se změní číslo počítače v registraci. V rámci aktuálního roku máte 1 licenci navíc zdarma – právě pro instalace při výměně počítače či HDD. U starších verzí není nutné program registrovat, protože tam již nic nevkládáte a pro zobrazení již zapsaných dokladů není potřeba registrace. Pokud ji přesto budete chtít, je nutné nejdříve uhradit poplatek za licenci.

Reinstalace aktualizace programu OZO

Postup instalace aktualizace programu OZO je téměř totožný jako nová instalace programu s tím rozdílem, že při reinstalaci programu Vám instalační program oznámí, že složka pro program již existuje a zeptá se zda chcete pokračovat. Pokud potvrdíte pokračování reinstalace, program se Vám zaktualizuje, jinak řečeno, soubory stávající se nahradí soubory novými. Nemusíte mít žádné obavy o svá data, protože ta zůstávají zachována ve stejné podobě jako před reinstalací. Pro jistotu si však data před reinstalací zarchivujte a ujistěte se, zda se archiv skutečně vytvořil. Pozor! – nikdy nepřehrávejte (nereinstalujte) novější verzi verzí starší, pokud tak učiníte, riskujete narušení Vašich dat!!!

Pozornost věnujte všem textům, které Vás budou provázet. Máte možnost si zvolit disk, ale neměňte(!!!) nabízený adresář, jinak se Vám z programu stane demoverze.

Návrat zpět na seznam témat


 • Základní nastavení programu

Otázka: Co je nutné provést ihned po instalaci programu OZO?

Odpověď: Ihned po samotné instalaci nové verze programu OZO je nutné zjistit v jaké češtině (Kamenický,Latin2,Windows) byla spouštěna předchozí verze programu OZO a tuto češtinu zachovat i pro program aktuální. Pokud byste se rozhodli pro změnu kódování češtiny, raději se poraďte na tel čísle 603 435 946.

Po spuštění programu OZO (pomocí ikony na ploše ve Windows) se Vám na obrazovce objeví registrační tabulka. Tu je nutno vyplnit a zaregistrovat (registrace se provádějí poštou, dále pak faxem nebo formou e-mailu). Pokud budete chtít program zaregistrovat později zvolíte „NIC“ a program se otevře, ale lze v něm zaznamenávat data po dobu tří měsíců (stanovený časový rozsah najdete ve vrchní části na spouštěcí obrazovce programu). Po zaregistrování se verze stává plnohodnotnou.
Nyní přecházíme k vlastnímu nastavení programu OZO pro zpracování účetnictví. Pokud jste již zpracovávali účetnictví v předchozí verzi programu, která toto umožňuje, je dobré si tyto data převést pomocí obnovy z archívu nebo pomocí převzetí dat z minulých let do nové verze programu OZO. Po vstupu i po načtení dat do programu OZO je nutné provést KONTROLU DAT !!!

Dále si zkontrolujte veškeré nastavení v modifikaci programu – účetní období, faktury, sklady, přiznání k DPH (doplnit koeficient pro všechny roky – pokud nemáte koeficient, doplnit všude 100), doprovodné texty, archivace, bankovní ústavy, dále pak zakázky, tiskárny, knihu jízd, druh organizace. Zkontrolovat sazebník DPH, případně prodloužit platnost sazeb.

Vzhledem k novele zákona o účetnictví je potřeba, pokud jste již tak neučinili v předchozí verzi a chcete zpracovávat účetnictví v souladu s legislativou, nastavit editaci času uskutečnění účetního případu (A/N), editaci datumu a času zápisu účetního dokladu (A/N), dále pak nastavit zaznamenávání osoby zapisující doklad (s právem změny) (A/N) a doplňovat osobu odpovědnou za zaúčtování dokladu(A/N). veškerá tato nastavení najdete v menu nastavení – modifikace programu – účetnictví (Zvýrazněnými a podtrženými písmeny „A“ nebo „N“ v závorkách Vám doporučujeme momentální optimální nastavení). V souladu z předchozím nastavením přímo souvisí i nadefinování přístupových práv, které najdete v menu nastavení – přístupová práva.

Návrat zpět na seznam témat


 • Registrace programu OZO

Otázka: Provedl/a jsem modernizaci svého PC (nová základní deska, nový procesor) a jakmile jsme chtěl/a následně vstoupit do programu OZO, tak mě program zahlásil, že nebyl dosud registrován a nabídl mi číslo počítače a uživatele. To samé se mi stalo, když jsem program na tomto PC znovu nainstaloval/a. Jak je možné, že se program OZO znovu říká o zaregistrování, když už jsme ho jednou při pořízení zaregistroval/a???

Odpověď: Pokud zmodernizujete Váš PC (vyměníte základní desku, procesor, změníte název počítače atd.) nebo si koupíte zcela nový PC, bude od Vás program OZO vždy vyžadovat registraci. V tomto případě zavolejte na naše servisní oddělení nebo odešlete e-mailem nové údaje a my Vám aktuální program zaregistrujeme. Není to nic neobvyklého a o svá data se v žádném případě nemusíte obávat.

Upozornění: Zaregistrování programu OZO je placená služba (licenci lze u nás i předplatit)!!!

Návrat zpět na seznam témat


 • Multi-verze

Rozdíl mezi „multi“ verzí a „singl“ verzí programu OZO

Otázka: Co je to multi-verze, jaký je rozdíl oproti singl-verzi programu OZO, případně jaké jsou výhody či nevýhody multi-verze???

Odpověď: Multi-verze je jinak řečeno víceuživatelská verze, to znamená, že oproti singl-verzi (jednouživatelská verze) je v ní možné zpracovávat více klientů (až 99). Multi-verzi využívají především účetní jednotky a účetní firmy. Velkou výhodou multi-verze je možnost zakládání či přebírání (kopírování) Vašich „ostrých“ dat do „pokusných“ firem kde si můžete data bez obav např. zkušebně zaúčtovat, dále pak máte možnost plynule přejít se zpracováním dat ze singl-verze do multi-verze. Ohledně bližší specifikace volejte našim servisním pracovníkům.

Návrat zpět na seznam témat


 • Síťová verze

Blokace vstupu do programu OZO (Zrušení aktivního připojení)

Otázka: Musel/a jsem nestandardně ukončit (restartovat, vypnout, výpadek proudu atd.) program OZO a jakmile mi PC znovu „naběhl“ a já chtěl/a vstoupit opět do programu OZO a znovu začít pracovat tam, kde jsem skončit/a, tak mi program OZO zobrazil tabulku s aktivním připojením a s volbou „Chcete zrušit aktivní připojení ANO/NE“ jakou volbu mám zadat pokud chci dále pracovat???

Odpověď: Nejprve se ujistěte jestli nikdo současně nepracuje v síťové verzi programu OZO (pokud ano, je nutné, aby ti, kdo právě pracují v programu OZO program nejprve opustili!) pokud jste si jist/a, že jste v programu OZO sám/sama, zadejte volbu „ANO“ a potvrďte klávesou ENTER. Po provedení výše uvedených úkonů nezapomeňte provést KONTROLU DAT v menu SERVIS. Jakmile KONTROLA DAT skončí, zkontrolujte si data zda je vše v pořádku (především poslední zapsaný doklad či údaj).V případě že je vše v pořádku, můžete začít pracovat. Jakmile zjistíte ve Vašich datech nějaké problémy či nesrovnalosti, zavolejte našim servisním pracovníkům!!!

Návrat zpět na seznam témat


 • Přístupová práva

Otázka: Jak se nastavují přístupová práva v programu OZO a co všechno nastavení přístupových práv obnáší???

Odpověď: V souladu s novým přístupem zákona o účetnictví k povinným náležitostem dokladu výrazně posílila potřeba definování přístupových práv, kterou najdete v menu nastavení – přístupová práva. V tomto menu je nutné abyste si zadali do kolonky „Uživatel“ přihlašovací jméno, které nemusí být shodné s vaším skutečným jménem a není vhodné, aby bylo příliš dlouhé, protože ho budete i za chodu programu OZO nuceni občas použít. Pod tímto jménem se následně budete přihlašovat vždy při vstupu do programu, ale také při vstupu do vybraných menu resp. operací, které jsou pro vaše účetnictví zásadní jako jsou např. zápis účetních dokladů, zápis faktur, zaúčtování dokladů, kontrola zaúčtování, roční uzávěrka atd. Dále je potřeba si zadat do kolonky „Jméno“ Vaše skutečné jméno (jméno, příjmení i titul), které se Vám bude doplňovat např.na účetní doklad formou podpisů či na fakturu do kolonky „Vystavil“ jako osobu, která danou fakturu vyhotovila. Od verze OZO 2013 lze nastavit přístupová práva tak, aby Vás zatěžovala co nejméně – své přihlašovací údaje vyplníte pouze 1x při vstupu do programu.

Pokud v programu OZO pracuje (ve Vaší firmě) více uživatelů, je jim samozřejmě potřeba jednotlivá práva přidělit podle charakteru práce či oprávnění (např. zaúčtování dokladu, provádění roční uzávěrky atd.) Jména a hesla se aktivují až od příštího spuštění programu OZO. Po prvním zadání uživatelského jména při vstupu do programu Vás program vyzve k zaznamenání hesla, které zapíšete do nabízené kolonky a potvrdíte (doporučujeme zadat heslo snadno zapamatovatelné!!!). Při dalších následných vstupech do programu bude po Vás vždy program uživatelské jméno a heslo vyžadovat. V případě, že uživatelské jméno či heslo zadáte třikrát špatně, program se automaticky ukončí (singl-verze), resp. opustí zpracovává dané firmy (mutli-verze). Pokud si budete Vaše stávající heslo chtít změnit, lze to provést v menu nastavení – změna hesla.

V menu nastavení – přístupová práva bylo vytvořeno právo „Hlavní účetní“, které opravňuje k provádění zásadních operací souvisejících s účetnictvím (je nutné aby alespoň jedna osoba byla zadána jako hlavní účetní).

Dále je potřeba nastavit v menu Nastavení – modifikace programu – účetnictví editaci času uskutečnění účetního případu (N), editaci datumu času zápisu účetního dokladu (N), dále pak nastavit zaznamenávání osoby zapisující doklad (s právem změny) (A) a doplňovat osobu odpovědnou za zaúčtování (A). tyto údaje se budou tisknout na dokladu, v účetním deníku a v hlavní knize dále si je můžete prohlédnout v přehledu dokladu.

Poznámka: Jiné nastavení je možné, ale v jeho případě není zaručena optimální činnost programu OZO!!!

Návrat zpět na seznam témat


 • Prevence před ztrátou a poškozením dat

Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem týkajících se ztrát nebo poškození dat, jsme se rozhodli na Vás znovu apelovat jako na uživatele programu OZO a předem upozornit a varovat před těmito okolnostmi, které můžou mít za následek ztrátu nebo poškození Vašeho účetnictví!!!

Je několik příčin, které mohou tyto nepříjemnosti způsobit. Nejčastějšími příčinami jsou poruchy Vašeho PC (vadný harddisk, procesor, operační paměť apod.) a případné výpadky či kolísání elektrického proudu. Je proto velice důležité se před těmito, ve většině případů nepředvídatelnými a neovlivnitelnými situacemi prostřednictvím zálohovacích funkcí, které program OZO umožňuje, chránit.

Je dobré si v zálohování dat vytvořit určitý systém. Především záleží jak často a v jakém množství data zaznamenáváte. V případě pravidelné denní práce v programu OZO, což bude platit pro většinu z Vás, doporučujeme abyste si pořídili zálohu (na flashdisku, externím nebo na místním či síťovém disku) a zálohovali pravidelně vždy po ukončení (můžete i v průběhu) prací v programu OZO v daném dni. Tím si vytvoříte možnost vrátit se k datům (až týden zpět) pro případ, že by u Vás nastaly již výše uvedené problémy. Na závěr Vám ještě doporučujeme automaticky zálohovat i při ukončení programu na disk (v menu Nastavení – Modifikace programu – Archivace). V programu OZO se po nastavení provede zálohování automaticky vždy při ukončení programu formou dotazu: provést zálohu dat ANO – NE.

Návrat zpět na seznam témat


 • Daňová evidence

Roční uzávěrka daňové evidence

Upozornění: Nejprve proveďte uzávěrku účetnictví a potom si teprve převeďte data do nové verze programu OZO

1.Vytvořte si před uzávěrkou zálohu dat!!! (nejlépe na několik míst – flashdisk, harddisk, příp. externí nebo síťový disk).

2.Pokud vedete pokladnu (Provozní moduly – pokladna), tak nejprve uzavřete doklady v pokladně a převeďte je do účetnictví (Provozní moduly – pokladna – vstup dokladu – uzavření dokladu + převod do účta).

3.Po převedení dokladů do účetnictví přihrajte doklady ke stavu (Peněžní deník – práce s deníkem – přihrání ke stavu).

4.Po přihrání dokladů ke stavu nastavíte v modifikaci programu měsíční účetní období na 13.(Nastavení – modifikace programu – program) Proveďte zálohu dat!!!

5.Nyní přichází na řadu roční uzávěrka, kterou provedete pomocí následujícího postupu: Peněžní deník – období – uzávěrka období.

6.Po výše uvedeném kroku proveďte : Servis – roční uzávěrka, tím se Vám vytvoří počáteční stavy.

7.Po zadání Peněžní deník – Práce s deníkem – Přihrání ke stavu se automaticky nastaví správné roční a účetní období v menu nastavení – modifikace programu – účetnictví – roční období.

8.Po provedení uzávěrkových operací proveďte ihned zálohu dat!!!

Návrat zpět na seznam témat


 • Podvojné účetnictví

Roční uzávěrka podvojného účetnictví

1.Nejprve je důležité si před uzávěrkou provést zálohu Vašich dat alespoň na dvě místa (disketa, harddisk) a u síťové verze provést kopii do lokálu (pokud lokální verzi vlastníte) !!!

2.V menu Nastavení – modifikace programu – účetnictví je nutné abyste si zadali měsíční období 12.

3.Pokud vedete pokladnu, je potřeba, abyste ve všech Vámi vedených pokladnách uzavřeli doklady (Pokladna – vstup dokladu – uzavření dokladu) a převedli je do účetnictví (Pokladna -. vstup dokladu – převod do účetnictví).

4.Dále je potřeba uzavřít faktury a převést je do účetnictví (Faktury – uzavření faktur – aktuální rok – uzavřít+převod).

5.Nyní přichází na řadu samotné zaúčtování dokladů (Účetnictví – vstup dokladů – zaúčtování dokladů). Jakmile se doklady zaúčtují nastavte si účetní období 13 (Nastavení – modifikace programů – účetnictví).

6.Dalším krokem je „kumulace měsíčních obratů“ (Účetnictví – měsíční uzávěrka – kumulace měsíčních obratů), která vyžaduje 13. období. Jakmile provedete kumulaci měsíčních obratů, program si automaticky nastaví období 14. Pro jistotu je dobré zkontrolovat!!!

7.Nyní se dostáváte k dalšímu kroku a tím je „uzavření účetnictví“ (Účetnictví – roční zpracování – uzavření účetnictví). Tím se Vám vytvoří doklady RU1 a RU2, které si vytiskněte a následně zaúčtujte (Účetnictví – vstup dokladu – tisk účetního deníku + zaúčtování dokladů). Bez zaúčtování dokladů RU se nevytvoří doklad pro počáteční stavy.

8.Dostáváme se k jednomu z posledních kroků a tím je samotná „roční uzávěrka“ (Servis – roční uzávěrka).

9.Jakmile se provede účetní uzávěrka, automaticky se vytvoří počáteční stavy, které je potřeba zkontrolovat a následně zaúčtovat. V nastavení – modifikace programu – účetnictví by mělo být nastavené období 01 následujícího roku

10.Nakonec vytvořte zálohu dat!!!

Účetní výkazy (Definice a úprava)

Otázka: Chtěl/a bych si nadefinovat/upravit účetní výkazy (rozvaha, výsledovka, účetní osnova). Kde se výkazy definují/upravují???

Odpověď: Rozvahu nadefinujete v menu Provozní moduly – Účetnictví – Uložené údaje – Rozvaha – Definice rozvahy (nejprve se Vám zobrazí účetní osnova a po stisku klávesy Esc se dostanete přímo do definice rozvahy. Klávesa F2 Vám umožní zapisovat a F3 opravovat).

Výsledovku nadefinujete v menu Provozní moduly – Účetnictví – Uložené údaje – Výsledovka – Definice výsledovky (nejprve se Vám zobrazí účetní osnova a po stisku klávesy Esc se dostanete přímo do definice výsledovky. Klávesa F2 Vám umožní zapisovat a klávesa F3 opravovat).

Účtovou osnovu nadefinujete v menu Provozní moduly – Účetnictví – Uložené údaje – Účtový rozvrh – Česky (klávesy F2 Vám umožní zapisovat a F3 opravovat)

Upozornění: Pokud budete chtít ušetřit práci s definováním výkazů, můžete si u našich servisních pracovníků objednat (zdarma) kompletní výkazy již nadefinované (viz níže – FAQ účetní výkazy nadefinované).

Účetní výkazy (nadefinované)

Otázka: Chtěl/a bych se zeptat, jestli nemáte výkazy (s.r.o. či a.s.) nadefinované v souladu se zákonem abych si je nemusel/a pracně znovu zapisovat!?

Odpověď: Samozřejmě účetní výkazy již máme k dispozici a jsme Vám schopni v případě Vašeho zájmu výkazy dodat (e-mailem, na CD zaslaných poštou na Vaši adresu, nebo by Vám výkazy nahráli do programu přímo naši servisní pracovníci, pokud byste projevil/a o tuto placenou službu zájem). Definici a nastavení účetních výkazů si můžete stáhnout i z našich internetových stránek. Doporučujeme Vám před nahráváním účetních výkazů do programu OZO provést zálohu dat a po nahrání si je překontrolovat !!!

Upozornění: K dispozici od nás dostanete na vyžádání předdefinovanou rozvahu a výsledovku v plném i zkráceném rozsahu a předpřipravený účtový rozvrh ve formuláři (formát *.xls)

Zaúčtování dokladů „naostro“

Otázka: Nechtěně (omylem) jsem si zaúčtoval/a doklady „naostro“, co mám dělat, dá se to nějakým způsobem vrátit případně znovu otevřít???

Odpověď: Pokud si zaúčtujete Vaše doklady „naostro“, nedá se tím bohužel nic dělat! Jediné východisko je, pokud pravidelně zálohujete (archivujete) svá data (na flashdisk, harddisk, či jiné medium), obnovit tuto zálohu například z předešlého dne, u které je pravděpodobnost, že ještě doklady zaúčtované nejsou. Pokud si zálohu obnovíte, přepíšete data stávající (se zaúčtovanými doklady) daty z předešlého dne, tímto ztratíte data, která jste pořídil/a od poslední zálohy (archivace), takže si je budete muset do programu opět zapsat! Jiné východisko bohužel neexistuje, proto se snažte svá data pravidelně zálohovat!!!

Historie zápisu dokladu

Otázka: Chtěl/a bych se dozvědět něco o funkci „historie zápisu dokladu“. Co všechno tato funkce nabízí a kde se nastavuje???

Odpověď: Funkce „Historie zápisu dokladu“ se vztahuje na účetnictví, pohledávky, závazky a na zálohy (tato funkce přímo souvisí se zadáním přístupových práv! – viz FAQ obecné).Pomocí této funkce se v programu udržuje historie práce s jednotlivými doklady (Kdo a kdy?).

Princip této funkce spočívá v tom, že pokud zapíšete jakýkoliv doklad ve výše zmíněných modulech resp. menu a později např. při kontrole těchto zapsaných dokladů zjistíte chybu (špatná částka, datum, adresa … atd) a pomocí klávesy F3 tuto chybu opravíte, objeví se u tohoto dokladu symbol „*“ (v účetnictví – kolonka doklad:, závazkách, pohledávkách a zálohách – kolonka rok:), který Vám oznamuje, že v tomto dokladu (položce) byly prováděny změny (byl opraven). Pokud byste se chtěli podívat na údaje dokladu před opravou, stačí se na dokladu označeným výše uvedeným symbolem (*) přepnout pomocí klávesy TAB do menu, kde si původní doklad (před opravou!) můžete prohlédnout. V modulu účetnictví v přehledu dokladu (nezaúčtovaných!) se pomocí klávesy TAB přepnete do menu historie změn, které je vytvořeno formou tabulky (BROWSE), kde najdete rok kdy byla změna provedena, číslo a druh dokladu, datum zápisu dokladu, pořadí prováděné změny na daném dokladu, datum změny, čas změny a osobu, která doklad zapsala nebo opravila. Pokud na menu historie změn (tabulka Browse) stisknete opět TAB, zobrazí se Vám původní doklad před opravou.

Návrat zpět na seznam témat


 • Sklad

Roční uzávěrka skladu

1.Nejdříve je potřeba abyste provedl/a zálohu dat!!! (nejlépe na více míst – flashdisk, harddisk, externí či síťový disk atd.)

2.Pokud vedete více skladů, je nutné dodržet následující postup v jednotlivých skladech!

3.Ve vstupu dokladu proveďte aktualizaci stavu.

4.V inventuře proveďte postupně inicializaci, tisk inventárního seznamu, zápis fyzického stavu, tisk rozdílu stavu, aktualizaci stavu

5.V dokladech proveďte nulování měsíčních obratů.

6.Další postup uzávěrky skladu vyžaduje vstup do menu SERVIS – ROČNÍ UZÁVĚRKA – SKLAD. Nejdříve si proveďte Uzavření přehledu odběratelů.

7.Poté v menu SERVIS – ROČNÍ UZÁVĚRKA – SKLAD proveďte volbu Uzávěrka jednotlivých skladů, která převede jednotlivé sklady s PS do dalšího roku.

Poznámka: V definici skladu musíte mít nastavený aktuální rok a dále si zvolte nové předčíslí pro fakturaci.

Jak postupovat při nutnosti používat recyklační poplatek (PHE)?

Poté co vstoupila v účinnost novela zákona č.185/2001 Sb. O odpadech, je nutné k nově prodávanému elektronickému zavedení samostatně účtovat recyklační poplatek na „historická“ zařízení – PHE. Přestože je tato povinnost časově omezena, tak bude platit dost dlouho na to, abychom Vám doporučili vhodný postup, jak se s touto komplikací prodeje nejlépe vypořádat i v program OZO.

Nejdříve je potřeba si podle vlastních potřeb rozhodnout, jestli budete poplatky sledovat podle jednotlivého zboží se samostatnými čísly (sice asi nejvíce dohledatelné, ale nesmírně pracné !!!) nebo jestli pro jednotlivé kategorie podle skupin a podskupin, které mají stejnou výši v Kč vytvoříte vždy jen jednu novou ceníkovou položku. Těch pak je pouze tolik, kolik různých (podle Kč) poplatků se u Vámi prodávaného zboží vyskytne!!

Pro provázání konkrétního zboží s poplatkem (PHE) pak slouží agenda „Příslušenství“, kterou naleznete v modulu Skladová evidence – Uložené údaje – Příslušenství. Zde si při zadání klávesy F2 – zápis nadefinujete Číslo zboží (ke kterému se musí přidat daný poplatek) a k němu přidáte nově založené číslo pro recyklační poplatky do kolonky Příslušenství a Počet „1“. Takto si upravíte všechno zboží, na které se vztahuje povinnost účtovat recyklační poplatky.

Pokud máte vše nastaveno dle výše uvedeného postupu, tak samotný nákup a prodej zboží s recyklačním poplatkem je vcelku jednoduchý. Při zadávání příjemek či výdejek se po zapsání čísla zboží objeví navíc dotaz: „Doplnit do dokladu příslušenství/obaly?“. Po potvrzení „Ano“ se automaticky doplní do dokladu řádek s příslušným recyklačním poplatkem k danému zboží.

Dotaz na doplnění příslušenství do dokladu se bude objevovat pouze u čísla zboží, ke kterému je nějaké příslušenství nadefinováno. U zboží, které žádné příslušenství nemá, se tento dotaz nabízet nebude.

Příjemka chybně zadaná, aktualizovaná

Otázka: Zjistil/a jsem, že jsem zapsal/a chybně částku do příjemky a příjemku jsem již aktualizoval. Lze částku nějakým způsobem dodatečně změnit (opravit)???

Odpověď: Částku lze opravit takto: nejprve zapište příjemku se stejnými kusy (položkami) mínusem (nejlepší způsob navrácení příjemky je použití klávesy F7-VRATKA, která Vám do dokladu načte buď celý doklad nebo pouze jednotlivé řádky) a následně napište příjemku novou, již se správnými položkami (kusy) a částkami. Potom si nově zapsanou zkontrolujte a aktualizujte.

Návrat zpět na seznam témat


 • Fakturace

Cizojazyčné faktury

Otázka: Lze v programu OZO pořizovat faktury v cizím jazyce, popřípadě v kterém???

Odpověď: Pořizování cizojazyčných faktur program OZO umožňuje. Faktury můžete pořizovat v němčině, angličtině a slovenštině. Při některých způsobech tisku (komprimovaný tisk) Vám program umožní pořizovat cizojazyčnou fakturu i českou mutaci současně (čeština/angličtina; čeština/slovenština; čeština/němčina).Fakturu v cizím jazyce můžete tisknout přímo ze zápisu faktury, z přehledu faktur i z hromadného tisku faktur tak, že označíte jazykovou mutaci, ve které má být daná faktura vytištěna a spustíte tisk standardním (klasickým) způsobem.

Tisk QR kódu na fakturách faktury

Otázka: Lze v programu OZO pořizovat faktury s tiskem QR kódu???

Odpověď: Tisk QR kódu s platebními informacemi na faktuře program OZO umožňuje. Je nutné mít v Nastavení – Modifikace programu – Bankovní ústavy vyplněný IBAN u dané banky. Případně si můžete povolení či zakázání tisku QR kódu nastavit v Nastavení – Modifikace programu – Windows – EAN, QR.

Návrat zpět na seznam témat


 • Další dotazy

Souhrnné hlášení

Otázka: Nejde mi vyplnit údaje do Souhrnného hlášení.

Odpověď: Aby bylo možné vyplnit údaje do Souhrnného hlášení, musíte mít založen druh pohledávky (faktury), která má v kolonce TYP uvedeno písmeno „V“ – vývoz, zadané nulové plnění a vyplněné informace o zemi EU, kódu plnění a dané částky.

Přenesená daňová povinnost

Otázka: Jak v programu OZO pracovat s přenesenou daňovou povinností?

Odpověď: Doporučujeme pracovat s přenesenou daňovou povinností dle pokynů ZDE

Banky podporující homebanking ve vztahu k programu OZO

Otázka: Se kterými bankami můžu z programu OZO uplatnit elektronický styk/homebanking???

Odpověď: Jsou to zejména tyto banky: Komerční banka, Erste bank, GE Capital bank, Raiffeisen bank, ČSOB, Česká spořitelna, CITIBANK. Formát ABO je standardní pro většinu bank. Záleží, zda ho daná banka podporuje, případně jaký formát pro import/export dat používá. Ve většině se zadává formát ABO.

Kódová stránka češtiny v programu OZO (špatná čeština)

Otázka: Když vstoupím do programu OZO, vidím názvy jednotlivých menu (příp. zapsaná data v adresáři atd.) nečesky (podivné znaky), co mám dělat abych vyděl/a češtinu tak, jak má být???

Odpověď: Pokud kdekoliv v programu OZO uvidíte špatnou češtinu (divné znaky), nepokoušejte se nic měnit, opravovat ani přepisovat a bezodkladně volejte naše servisní středisko!!!

Tisk daňového přiznání (formulář DPH)

Otázka: Jak podat formulář DPH na finančním úřadě???

Odpověď: Formulář DPH v programu OZO podáte v elektronické formě (XML), v menu DPH – Daňové přiznání – Přehled zvolením klávesy F7-tisk a výběrem DATA na příslušném daňovém přiznání. Pro doplnění přiznání do Přehledu DPH, musíte ve Výpočtu zadat „Uzavření DPH, odevzdání na Finančním úřadě“. Kontrolní hlášení i souhrnné hlášení převedete do XML  potvrzením volby DATA.

Otázka: Chci podat daňové přiznání, ale jakmile jsem se chtěl/a podívat na formulář DPH a následně ho vytisknout (Provozní moduly – DPH – Tisk daňového přiznání), zjistil/a jsem, že je formulář DPH prázdný (nevyplněné kolonky).Chtěl/a bych se zeptat kde vznikl problém???

Odpověď: Problém je s největší pravděpodobností ten, že jste si nevyplnil/a v sazebníku DPH (Provozní moduly – DPH – Sazebník daně) u jednotlivých položek DPH řádky pro výpočet přehledu DPH. Jakmile tyto řádky vyplníte, mělo by být vše v pořádku. Pokud potíže přetrvají, zavolejte našim servisním pracovníkům!

Upozornění: Jestli stále zpracováváte účetnictví ve starší verzi programu OZO, upozorňujeme Vás, že tato verze Vám umožní tisknout formulář DPH pouze za první čtvrtletí (1-3 měsíc) následujícího roku. Od čtvrtého měsíce (druhého čtvrtletí) formulář DPH již z programu OZO nevytisknete, ale můžete si údaje přepsat do formuláře DPH (od FÚ) „ručně“. Pokud byste chtěli tento způsob vyplňování a tisku formuláře DPH uplatňovat i nadále, je nutné pořídit si vždy aktuální verzi programu OZO.

Toto omezení je z důvodu případných legislativních změn, nebo případných změn ve formuláři DPH pro následující rok.

Návrat zpět na seznam témat

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015