Aktualizace programu OZO 2020

Vážení uživatelé, blíží se konec roku, proto k Vám přicházíme s nabídkou našich aktualizovaných účetních programů OZO pro nový rok 2020. Každý uživatel účetních systémů ví, že je nezbytné programy aktualizovat – zejména kvůli legislativě. Upozorňujeme však i na to, že technická podpora (hotline i servis) je poskytována pouze vlastníkům aktuální verze!!! Doporučujeme proto aktualizovat program OZO na novou verzi pro rok 2020. Seznamte se s tím, co jsme vám na rok 2020 připravili.

Hlavní změny v účetním systému OZO pro rok 2020:

 • Připraveno na novou vlnu EET, která se dotkne dalších podnikatelů
 • Hledání a zaúčtování rozdílů v úhradách závazků a pohledávek
 • V daňové evidenci možnost vyhledání hrazených faktur podle různých kritérií
 • Hledání závazků a pohledávek podle textu v poznámce
 • Aktualizace XML souborů k odesílání Daňového přiznání k DPH, souhrnného i kontrolního hlášení
 • Odpisové sazby majetku pro rok 2020

Důležité odkazy:

Podrobnější popis některých důležitých změn v programu OZO 2020:

 • Jedna z nejdůležitějších změn pro většinu uživatelů je nástup zbývající 3. a 4. etapy EET, která startuje 1.května 2020. Program OZO již od 1.vlny EET (v prosinci roku 2016) nabízí automatické odesílání do EET z modulů Evidence skladu, Fakturace, Účtenek i Pokladny. Program Účtenky nabízí i možnost odesílání pro více uživatelů s různým DIČ. K tomu všemu stačí Váš počítač, připojení k internetu a jakákoliv tiskárna. S běžným režimem odesílání do EET můžete pracovat i OFFLINE, avšak nejdéle do 48 hodin musíte dané údaje odeslat připojením k internetu do EET.
 • Pozor na končící certifikáty, které již máte vygenerované v aplikaci Elektronické evidence tržeb na Daňovém portále. Jejich životnost je 3 roky. Každý uživatel EET by si měl překontrolovat platnost všech svých certifikátů. DOPORUČUJEME v aplikaci EET na Daňovém portále nastavit Váš e-mail, na který Vám bude automaticky zasíláno upozornění k blížícímu konci platnosti Vašeho certifikátu.
 • Naše servisní středisko Vám nabízí kompletní pomoc (osobně nebo přes vzdálenou správu programem TeamViewer) s nastavením EET nejen v programu OZO 2020, ale také kompletním vyplněním údajů na PORTÁLE FINANČNÍ SPRÁVY vč. vygenerování nového certifikátu s platností 3 roky.
 • Můžete se informovat v naší firmě i na další způsob odesílání do EET (mimo program OZO) – nabízíme jednoduché přenosné zařízení na baterii se samostatnou SIM, případně přenosné zařízení včetně možnosti plateb kartou.
 • V evidenci pohledávek/závazků jsme pro Vás nově přidali možnost vyhledávání faktur dle textu v poznámce.
 • V tiskových sestavách pohledávek/závazků jsme doplnili další novou sestavu na dohledání drobných rozdílů v úhradách (zejména zaokrouhlení) a následné vytvoření účetního dokladu v podvojném účetnictví pro jejich vyrovnání. V daňové evidenci nabídneme automatické vyrovnání přímo do pole „Uhrazeno“ v přehledu pohledávek/závazků.
 • V zápise do deníku v daňové evidenci přibyla nová funkce, která Vám pomůže s vyhledáváním hrazených faktur podle různých kritérií, jak to většina uživatelů zná z podvojného účetnictví.

Další změny:
Aktuální XML soubory k odesílání Daňového přiznání k DPH, souhrnného i kontrolního hlášení. V případě změn XML formulářů pro Daň z příjmů budeme aktualizovat program OZO ihned, jakmile příslušné struktury dat uveřejní Finanční správa.

Samozřejmostí jsou také nové odpisové sazby pro rok 2020.

Tento výčet novinek neobsahuje zdaleka vše, co jsme pro Vás v nové verzi OZO 2020 připravili, neváhejte proto a objednejte si novou verzi včas.

Školení k programu OZO 2020

Prosíme zájemce o zaslání předběžné přihlášky pouze s uvedením názvu firmy, počtu osob a místa konaného školení (Praha nebo Liberec) nejdéle do 31.12.2019. Přihlášku prosím zadejte přímo při vyplnění elektronické objednávky aktualizace OZO 2020 (případně můžete poslat e-mail či objednat telefonicky). Školení 2020 se tradičně uskuteční na přelomu měsíců LEDEN / ÚNOR. O přesném termínu Vás budeme včas informovat (vždy se snažíme Vám nenarušit termín odevzdání DPH či výplaty mezd). Cena školení pro rok 2020 je ve výši 1.300,-Kč včetně DPH.

Objednávka a termín distribuce programu OZO 2019:

Pro vytvoření objednávky programu OZO 2020 zadejte své údaje ZDE.

Termín distribuce programu OZO 2020: prosinec 2020

V případě, že Vám nevyhovuje stažení programu z internetu, lze program OZO 2020 včetně hlavních aktualizací zasílat na CD prostřednictvím České pošty, a.s. Navíc Vám bude účtován jednorázový poplatek ve výši 350,-Kč + DPH.

The Author

Petr Ozogán

Mám na starosti nejen vývoj programu OZO, ale i aktualizaci tohoto webu. Udělám vše, co bude v mých možnostech, abyste byli s tím co dělám maximálně spokojeni.
OZO Czech Republic s.r.o. © 2015