Nový program OZO 2022, aktualizace programu OZO 2021 (004)

Blížící se konec roku znamená také nutnost nové aktualizace programu OZO na rok 2022, kterou jsme pro Vás i letos připravili. Již dokončujeme vše, abyste ji mohli ještě před koncem roku nainstalovat. Budete tak mít možnost začít program ihned po novém roce používat. Vypadá to zatím, že na začátku následujícího roku se nebudou programu týkat žádné výrazné změny v zákonech. Dá se však očekávat, že některé změny proběhnou až v průběhu následujícího roku. V takovém případě budeme samozřejmě program ihned aktualizovat.

Letos jsme se zaměřili na zvyšování komfortu programu OZO. Před rokem jsme do programu přidali QR kód na fakturu a EAN kódy v některých agendách. Letos jsme k tomu přidali možnost archivace (přiložení) některých dokumentů, týkající se Vaší agendy. Budete mít možnost ukládat si například v ceníku dokumenty související vždy s konkrétní skladovou položkou. Nebo Vám nový program dovolí v evidenci majetku zobrazit archivovaný technický průkaz přímo z karty majetku. Je to změna, která byla v minulosti dosti žádána.

Změny v programu OZO 2021:

Zřejmě už víte, že za měsíc říjen letošního roku je nutné podávat přiznání k DPH na nových formulářích. Program jsme již upravili, a je možné si ho již stáhnout do Vašeho počítače. Pro stažení programu OZO 2021.004 klikněte na tlačítko pod jeho názvem.

Daňová evidence – do verze 2021 jsme přidali k vygenerování Kontrolního hlášení k DPH také další kontrolu na datum DPPD, kde jsme zjistili, že u některých uživatelů se toto datum přepisovalo dle staršího ještě existujícího pořadového čísla závazku.

Novou verzi programu číslo 004 ze dne 24/10/2021 si můžete stáhnout do počítače k nainstalování ZDE (kliknětě), případně kliknutím na tlačítko s požadovanou verzí programu v levém sloupci webu.

Hlavní změny v účetním systému OZO pro rok 2022:

Snad je už za ty roky jasné, že je důležité mít každý rok program v aktuální verzi, nejen kvůli legislativě. Je to nutné i proto, že technická podpora (hotline i servis) je poskytována pouze vlastníkům aktuální verze!!! Doporučujeme Vám proto aktualizovat si program OZO na novou verzi pro rok 2022. Seznamte se s tím, co jsme Vám na následující rok připravili.

  • Možnost přiložení uložených dokladů či obrázků v různých formátech (např. PDF, JPG apod.) v agendách POHLEDÁVEK, ZÁVAZKŮ, ZÁLOH, POKLADNY, OBJEDNÁVEK, ZÁKÁZEK, MAJETKU i u ceníku SKLADU. U každého konkrétního dokladu, si tímto můžete přiložit veškerou dokumentaci, kterou budete potřebovat. Důležité je, aby Váš počítač uměl přiložený soubor otevřít i v samotných Windows.
  • Vystavení dokladu – faktury osobám nepovinným k dani s místem plnění na území EU nad limit 10.000,-EUR, kde DPH odvádíte v konkrétní zemi příjemce služby nebo zboží. V rámci zjednodušení plnění povinností k DPH je také pro poskytovatele vybraných služeb zaveden zvláštní režim jednoho správního místa. Tento režim se rovněž označuje jako tzv.  One Stop Shop (dále jen „OSS“). V současné době program vytváří tiskovou sestavu v EUR pro potřeby odvodu DPH v zemi příjemce přiznání či k vyplnění přiznání OSS. Pokud byste měli zájem o vytváření XML souboru k OSS, prosím, kontaktujte nás.
  • Modifikace programu – Účetnictví – pokud měníte hospodářský rok jakýmkoliv způsobem (zkráceným či prodlouženým), program obsahuje již všechny varianty přechodu „z“ nebo „na“ hospodářský rok.
  • Modul Evidence majetku – mimořádné odpisy Vám automaticky nahlásí, kdy je potřeba změnit sazbu na zbylých 12 měsíců.

Důležité odkazy:

Další změny v účetním systému OZO pro rok 2022:

  • Aktuální XML soubory k odesílání Daňového přiznání k DPH, souhrnného i kontrolního hlášení. V případě změn XML formulářů pro Daň z příjmů budeme aktualizovat program OZO ihned, jakmile příslušné struktury dat uveřejní Finanční správa.
  • Samozřejmostí jsou také nové odpisové sazby pro rok 2022.
  • Tento výčet novinek neobsahuje zdaleka vše, co jsme pro Vás v nové verzi programu OZO 2022 připravili. Doporučujeme Vám proto objednat si včas jeho novou verzi.

Objednávka programu OZO 2022:

Program pro rok 2022 bude možné si stáhnout v průběhu prosince. Rozhodně však není vhodné nechávat to na poslední chvíli, kdy budete mít s koncem roku plno jiných starostí. Doporučujeme proto, objednat si program už nyní. Až nový program zveřejníme ke stažení, budete mít ihned možnost si ho stáhnout a nainstalovat.

Školení k programu OZO:

Vzhledem k neustále se měnící situaci kolem pandemie COVID-19 se budeme až v prosinci rozhodovat, zda budeme pořádat školení k programu OZO. Spíše předpokládáme, že opět nabídneme individuální školení či konzultace přes vzdálenou správu.

The Author

Petr Ozogán

Mám na starosti nejen vývoj programu OZO, ale i aktualizaci tohoto webu. Udělám vše, co bude v mých možnostech, abyste byli s tím co dělám maximálně spokojeni.
OZO Czech Republic s.r.o. © 2015