Program OZO 2018.005 ze dne 25/05/2018 – GDPR

Dne 25.5.2018 vstupuje v platnost nařízení GDPR. Je to nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. Dle ní jste povinni chránit uložená osobní data svých zákazníků před zneužitím. Proto jsme upravili program OZO tak, aby byl zabráněn přístup do programu neautorizovaným osobám. Navíc se veškeré osobní údaje v programu šifrují proti zneužití.

V souvislosti s GDPR jsme také zveřejnili „Zásady zpracování osobních údajů společnosti OZO Czech Republic, s.r.o.“ Pro jakékoliv servisní zásahy budeme od 25.5.2018 vyžadovat vyplněný, podepsaný a nám zpět odeslaný „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který najdete ke stažení na našich stránkách www.ozo.cz . Samozřejmě v něm přesně stanovíte dobu, po kterou tento souhlas bude platit. Bez tohoto Souhlasu nebudeme provádět žádné servisní zásahy.

Změny programu OZO 2018.005 v souvislosti ke GDPR:

  • zabezpečený přístup do programu již od verze OZO 2018 šifrovaným heslem
  • pseudonymizace
  • automatické nastavení šifrování zapsaných osobních údajů
  • menu Servis nabízí i automatický přehled prováděných akcí vztahující se ke GDPR

 

Program OZO 2018, verze 005 je možné si stáhnout zde:
OZO 2018 (verze 005) podvojné účetnictví (plná instalace) (157)
OZO 2018 (verze 005) daňová evidence (plná instalace) (171)
OZO 2018 (verze 005) podvojné účetnictví (aktualizace) (157)
OZO 2018 (verze 005) daňová evidence (aktualizace) (160)

Upozornění:

  • Vzhledem k tomu, že aktualizace OZO 2018.005 je zásadní změnou programu, doporučujeme před spuštěním samotné instalace provést ZÁLOHU DAT (archivaci) nebo celou složku OZO2018J /  OZO2018P zkopírovat do nějakého záložního souboru (tato možnost je spíše vhodná pro zkušenější uživatele).
  • Po instalaci verze OZO 2018.005 a nastavení automatického šifrování je NUTNÉ PROVÉST KONTROLU DAT v menu Servis a otevřít  Nastavení – Modifikace programu – Program (stačí do této volby vstoupit a dát Souhlasí). Projít Modifikaci programu – Program musíte provést také v síťové verzi programu OZO na každé stanici.
  • Pokud používáte načtení či odesílání dat z/do jiných SW, doporučujeme se spojit s firmou OZO a upřesnit nové specifikace těchto převodů. Došlo ke změnám struktur jednotlivých souborů včetně šifrování. Bez konzultace s námi, nebudete moci převádět žádné osobní údaje jednotlivých firem z/do jiného programu.
  • Při převodu dat programem KOMUNIKACE v rámci OZO, musíte mít pro bezproblémový převod nainstalovánu na všech počítačích stejnou verzi programu OZO.
  • Pokud budete potřebovat obnovit novější data z archívu ve starší verzi (než je verze OZO 2018.005), tak musíte počítat s tím, že se nezobrazí některé údaje, týkající se adres, jmen, telefonů apod. Týká se to především těch uživatelů, kteří nevlastní „multiverzi“ programu OZO a takto si přehrávají data do starší verze před provedením roční uzávěrky.

Kdyby nastaly jakékoliv nejasnosti s instalací či nastavením v nové aktualizaci 005 programu OZO 2018, tak zavolejte na naše telefonní číslo: 603 435 946 nebo napište e-mail: sw@ozo.cz

Instalací aktualizace OZO 2018.005 byste měli mít ošetřeno zpracování dat v programu OZO v souladu s GDPR. Je však nutné si uvědomit, že to není vše, co je nutné v rámci GDPR provést. Musíte mít navíc i vytvořenou další dokumentaci pro plné nastavení GDPR. Podrobnosti se dozvíte např. na těchto odkazech:

https://www.uoou.cz/

https://i.iinfo.cz/files/podnikatel/631/prirucku-pro-pripravu-malych-a-strednich-firem-na-gdpr.pdf

Co je to GDPR?
GDPR – anglicky General Data Protection Regulation neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je nový právní předpis EU, kterým je zaváděna evropská reforma ochrany osobních údajů. V celé EU nabude účinnosti dnem 25. května 2018, je přímo závazné a má přednost před vnitrostátními zákony.

The Author

Eva Smržová

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015