Aktualizace programu OZO 2019

V programu OZO pro rok 2019 jsme se zaměřili zejména na další zdokonalování programu o žádané funkce, které zvyšují komfort používání programu. Současně jsme v programu nastavili veškeré roční uzávěrky, sazby DPH a odpisové skupiny majetku pro rok 2019. S tím souvisí i to, že uživatelé starších verzí programů (do roku 2016) již nebudou moci některé důležité funkce v programu používat, protože není možné ve starších programech zaručit soulad s aktuální legislativou.

Hlavní změny v účetním systému OZO pro rok 2019:

 • Výmaz nadbytečných či neaktuálních informací v Adresáři
 • Převod kurzových rozdílů do účetnictví,  pohledávek i závazků
 • Přidání položky DPPO v přehledu pohledávek, závazků
 • Evidence skladu nabídne nově AKČNÍ CENÍK
 • Odpisové sazby pro rok 2019

Důležité odkazy:

Přesnější popis některých důležitých změn v programu OZO 2019:

 • Na základě požadavků řady uživatelů nově do programu OZO doplňujeme „Převod kurzových rozdílů“ z tiskových sestav pohledávek/závazků „Dle cizí měny“. V podvojném účetnictví se Vám automaticky vytvoří doklad s kurzovými rozdíly v zadané měně tak, jak to bylo doposud jen v tiskové sestavě kurzových rozdílů. Současně si také můžete zvolit, zda nový kurz zaznamenat i v přehledu pohledávek/závazků. Pro uživatele daňové evidence jsme připravili nejen nové tiskové sestavy kurzových rozdílů, ale i možnost převodu nového kurzu do pohledávek/závazků.
 • V druhu dokladů podvojného účetnictví přibyla volba „Nulovat text v dokladu“, která umožní při zápise u dané řady dokladů nechat či vymazat text z předchozího řádku.
 • Nově si při výstupech sestav výsledovky a rozvahy můžete vybrat i výstup do Excelu.
 • Při zápise pohledávek/závazků přibyla kolonka pro zápis DPPO, která se automaticky doplní v tabulce pro zaúčtování DPH a následně i v kontrolním hlášení DPH.
 • Další novinkou při zápise v přehledu pohledávek/závazků je i doplnění kontrol na zahraniční DIČ a Insolvenční rejstřík.
 • Tisková sestava v pohledávkách/závazcích „Porovnání se saldokontem“ byla nově doplněna o výběr kódu adresy.
 • Při vystavování faktur jsme rozšířili prostor pro zadání čísla objednávky o 2 znaky. Současně jsme rozšířili zadání SWIFT kódu, zejména kvůli účtům FIO banky.
 • Plátci DPH si nově mohou zvolit, jaké zaúčtování používají v modulu DPH, aby nemuseli neustále vybírat v daňovém přiznání i jednotlivých hlášení, zda se jedná o běžné či kontrolní zaúčtování.
 • Pokud jste právnická osoba a odevzdáváte Přiznání k DPH čtvrtletně, tak jsme pro Vás upravili „Výpočet DPH“ tak, abyste si pro kontrolu měsíčních hlášení (kontrolní či souhrnné), mohli vytisknout přiznání k DPH bez nutnosti měnit zdaňovací období v „Modifikaci programu“.
 • V Evidenci skladu jsme letos pro Vás připravili použití zjednodušeného ceníku, který je vhodný zejména na AKČNÍ ZBOŽÍ. Budete zde zadávat konkrétní zboží, jeho akční cenu a platnost od – do. Po ukončení akce můžete vymazat staré nepotřebné záznamy. Ceny dle tohoto akčního ceníku se budou dotahovat vždy bez ohledu na zvolenou prodejní cenu (mimo ceny skladové – UC).

Školení k programu OZO 2019

Stejně jako v předcházejících letech, jsme se rozhodli pořádat školení k programu OZO 2019 pouze ve městech Praha a Liberec. Stejně jako minulé roky dostanete na školení k programu tištěný návod k používání nových funkcí programu.

Prosíme zájemce o školení k programu OZO, aby do 31.12.2018 nám dali vědět, zda mají o školení zájem. Svůj zájem mohou nově vyznačit přímo při vyplnění elektronické objednávky programu OZO 2019, kde uvedou požadované místo školení a počet osob.

Tato objednávka je pro nás důležitá pro naplánování školení z hlediska kapacity prostor, kde bude školení probíhat.

Školení 2019 se tradičně uskuteční na přelomu měsíců LEDEN / ÚNOR. O přesném termínu Vás budeme včas informovat (vždy se snažíme Vám nenarušit termín odevzdání DPH či výplaty mezd). Cena školení pro rok 2019 je ve výši 1.100,-Kč včetně DPH.

UPOZORNĚNÍ:

Program OZO 2019 pracuje výhradně v operačním systému pro Windows 7 a vyšším.

Při používání starších verzí Windows (nižších než Windows 7) nemusí být funkční všechny akce (kontrola DIČ, načtení adres z internetu, vyvolání Daňového portálu či odesílání přes Datové schránky).

Termín distribuce programu OZO 2019:

Prosinec 2018 (stažení z internetu)

Program OZO 2018.006 ze dne 15/10/2018

Na základně připomínek a návrhů uživatelů jsme doplnili do programu několik změn a úprav. Další úpravy programy budou k dispozici až v jeho verzi pro rok 2019.

Základní přehled změn ve verzi programu OZO 2018.006:

 • Tisk „Kontrolního hlášení“ již správně páruje do jednoho řádku hlášení dvě různé sazby DPH v rámci přenesené daňové povinnosti u stavebně-montážních prací
 • Tisk plné „rozvahy“ již správně čísluje i poslední stranu číslo 5
 • V „Identifikaci plátce“ lze nastavit dobrovolné odesílání platebních karet do EET
 • V menu „Servis – Přehled EET“ si můžete pod klávesou F7-Tisk zvolit různé způsoby kontroly odesílání do EET, včetně denních součtů či kontroly duplicit
 • Pokud používáte více řad pohledávek/ závazků, tak nyní již můžete tisknout v rámci jedné řady i za více let najednou
 • V „Zápise dokladů“ v podvojném účetnictví nyní můžete načíst jako vzor skoro jakýkoliv doklad (mimo došlých a vydaných faktur), a to použitím klávesy F10-Načíst vzor.

Program OZO 2018, verze 006 je možné si stáhnout zde:
OZO 2018 (verze 006) podvojné účetnictví (plná instalace) (189)
OZO 2018 (verze 006) daňová evidence (plná instalace) (188)
OZO 2018 (verze 006) podvojné účetnictví (aktualizace) (215)
OZO 2018 (verze 006) daňová evidence (aktualizace) (185)

Program OZO 2018.005 ze dne 25/05/2018 – GDPR

Dne 25.5.2018 vstupuje v platnost nařízení GDPR. Je to nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. Dle ní jste povinni chránit uložená osobní data svých zákazníků před zneužitím. Proto jsme upravili program OZO tak, aby byl zabráněn přístup do programu neautorizovaným osobám. Navíc se veškeré osobní údaje v programu šifrují proti zneužití.

V souvislosti s GDPR jsme také zveřejnili „Zásady zpracování osobních údajů společnosti OZO Czech Republic, s.r.o.“ Pro jakékoliv servisní zásahy budeme od 25.5.2018 vyžadovat vyplněný, podepsaný a nám zpět odeslaný „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který najdete ke stažení na našich stránkách www.ozo.cz . Samozřejmě v něm přesně stanovíte dobu, po kterou tento souhlas bude platit. Bez tohoto Souhlasu nebudeme provádět žádné servisní zásahy.

Změny programu OZO 2018.005 v souvislosti ke GDPR:

 • zabezpečený přístup do programu již od verze OZO 2018 šifrovaným heslem
 • pseudonymizace
 • automatické nastavení šifrování zapsaných osobních údajů
 • menu Servis nabízí i automatický přehled prováděných akcí vztahující se ke GDPR

 

Program OZO 2018, verze 005 je možné si stáhnout zde:
OZO 2018 (verze 005) podvojné účetnictví (plná instalace) (157)
OZO 2018 (verze 005) daňová evidence (plná instalace) (171)
OZO 2018 (verze 005) podvojné účetnictví (aktualizace) (157)
OZO 2018 (verze 005) daňová evidence (aktualizace) (160)

Upozornění:

 • Vzhledem k tomu, že aktualizace OZO 2018.005 je zásadní změnou programu, doporučujeme před spuštěním samotné instalace provést ZÁLOHU DAT (archivaci) nebo celou složku OZO2018J /  OZO2018P zkopírovat do nějakého záložního souboru (tato možnost je spíše vhodná pro zkušenější uživatele).
 • Po instalaci verze OZO 2018.005 a nastavení automatického šifrování je NUTNÉ PROVÉST KONTROLU DAT v menu Servis a otevřít  Nastavení – Modifikace programu – Program (stačí do této volby vstoupit a dát Souhlasí). Projít Modifikaci programu – Program musíte provést také v síťové verzi programu OZO na každé stanici.
 • Pokud používáte načtení či odesílání dat z/do jiných SW, doporučujeme se spojit s firmou OZO a upřesnit nové specifikace těchto převodů. Došlo ke změnám struktur jednotlivých souborů včetně šifrování. Bez konzultace s námi, nebudete moci převádět žádné osobní údaje jednotlivých firem z/do jiného programu.
 • Při převodu dat programem KOMUNIKACE v rámci OZO, musíte mít pro bezproblémový převod nainstalovánu na všech počítačích stejnou verzi programu OZO.
 • Pokud budete potřebovat obnovit novější data z archívu ve starší verzi (než je verze OZO 2018.005), tak musíte počítat s tím, že se nezobrazí některé údaje, týkající se adres, jmen, telefonů apod. Týká se to především těch uživatelů, kteří nevlastní „multiverzi“ programu OZO a takto si přehrávají data do starší verze před provedením roční uzávěrky.

Kdyby nastaly jakékoliv nejasnosti s instalací či nastavením v nové aktualizaci 005 programu OZO 2018, tak zavolejte na naše telefonní číslo: 603 435 946 nebo napište e-mail: sw@ozo.cz

Instalací aktualizace OZO 2018.005 byste měli mít ošetřeno zpracování dat v programu OZO v souladu s GDPR. Je však nutné si uvědomit, že to není vše, co je nutné v rámci GDPR provést. Musíte mít navíc i vytvořenou další dokumentaci pro plné nastavení GDPR. Podrobnosti se dozvíte např. na těchto odkazech:

https://www.uoou.cz/

https://i.iinfo.cz/files/podnikatel/631/prirucku-pro-pripravu-malych-a-strednich-firem-na-gdpr.pdf

Co je to GDPR?
GDPR – anglicky General Data Protection Regulation neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je nový právní předpis EU, kterým je zaváděna evropská reforma ochrany osobních údajů. V celé EU nabude účinnosti dnem 25. května 2018, je přímo závazné a má přednost před vnitrostátními zákony.

Program OZO 2018.003 ze dne 26/02/2018 – EET

Jak jsme Vás již na konci minulého roku informovali, museli jsme do programu OZO zapracovat několik důležitých změn v souvislosti s aktuální legislativou. Současně s tím jsme doplnili do programu několik dalších žádaných možností, které Vám práci s programem dále zpříjemní. To vše je nyní možné stáhnout v nejnovější aktualizaci programu.

UPOZORNĚNÍ:
Tato verze programu byla dne 01/03/2018 aktualizována na verzi 004, ve které bylo provedeno několik drobných úprav, souvisejících zejména se změnami v EET od 01/03/2018.

Program OZO 2018, verze 004 je možné si stáhnout zde:
OZO 2018 (verze 004) podvojné účetnictví (plná instalace) (155)
OZO 2018 (verze 004) daňová evidence (plná instalace) (150)
OZO 2018 (verze 004) podvojné účetnictví (aktualizace) (157)
OZO 2018 (verze 004) daňová evidence (aktualizace) (166)

Důležitá aktualizace pro všechny, kteří již používají modul EET:

Dne 16. ledna 2018 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu, týkající se zákona o evidenci tržeb. Počínaje 1.3.2018 nebude program OZO od verze 2018.003 odesílat informace do EET při zadané platbě platební kartou.

Současně od 1.3.2018 si může fyzická osoba (pouze neplátce) nastavit, že nebude na dokladech tisknout DIČ. To musí zůstat v programu zadané, protože se i nadále musí odesílat v elektronické zprávě do EET.

Další změny v programu:

Již ve verzi OZO 2018.001 jsme Vám umožnili zobrazení zapsaných poznámek v adresáři firem. Ve verzi 003 lze tyto poznámky přímo editovat při vyvolání daného kódu adresy v různých agendách. Pokud si nepřejete tyto poznámky zobrazovat, můžete si je vypnout v Nastavení – Modifikace programu – Fakturace.

Pokud se Vám rozpadá obrazovka po zápise textů na začátku či konci různých dokladů (zakázky, objednávky, zápočty apod.), nastavte si v Nastavení – Modifikace programu – Windows – Obrazovka – Zobrazení průběhu zpracování akce na ZNAKOVĚ.

V tiskových sestavách již umíte posouvat tisky vpravo kvůli založení do šanonů. Pokud se Vám některé znakové sestavy zdají nevýrazné, můžete si od verze 003 vyzkoušet změnu velikosti či fontu písma. Upozorňujeme však, že se nemusí vytisknout všechny údaje z dané sestavy (většinou „uřízne“ konec řádku). Tyto volby lze použít pouze ve znakových sestavách, v grafických tiscích nelze měnit velikost ani fonty písma.

Pokud se Vám stane, že potřebujete v podvojném účetnictví rozpočítávat na základ a DPH částky větší než 10 tisíc, můžete využít účet 261999. Musí však mít nastavený samostatný druh v účetnictví, kde bude mít zadáno, že se jedná o pokladnu a volbu pro rozpočítávání dokladů. Uvedený základ lze postupně rozpočítávat na několik základů.

V modulu fakturace jsme upravili některé texty pro zahraniční faktury tištěné v němčině či angličtině.

Upozorňujeme, že během měsíce května 2018 bude další DŮLEŽITÁ AKTUALIZACE, kterou budete muset instalovat kvůli Nařízení EU 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27.4.2016 – zkráceně GDPR, které vyjde v účinnost 25.5.2018.

Program OZO 2018, verze 001 ze dne 21/12/2017

Přípravu programu na rok 2018 nám na poslední chvíli změnilo rozhodnutí Ústavního soudu o EET. Změněné  části budou následně v programu aktivovány až v době, kdy nabydou účinnosti. Jedná se například o vypisování rodného čísla (ve formátu DIČ) na EET dokladech či úhrady prostřednictvím platebních karet. V nové verzi OZO 2018 jsme se také zaměřili na zkvalitnění některých částí programu, které uživatelům usnadní práci. Bližší informace získáte ve volbě  „Popis hlavních změn v programu (ve formátu PDF)„.

Největší změny se daly očekávat v EET (elektronická evidence tržeb). Vše se změnilo v polovině prosince rozhodnutím Ústavního soudu. Ten nejenže změnil některá důležitá hlediska sledování EET, ale také prakticky pozastavil třetí a čtvrtou vlnu EET.  Některé změny budou v platnosti od 28.února 2018, jiné až od dalšího roku. Uživatelé, kteří dosud podléhají EET, dostanou od nás včas novou verzi programu OZO 2018 (nejdéle v první polovině února 2018).

Další velkou změnou je Nařízení (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27.4.2016 (zkráceně GDPR), které má  přímou účinnost od 25.5.2018. Některé související změny jsou v programu již připraveny, finálně však bude vše dopracováno až před přímou účinností GDPR. Tyto změny se budou týkat všech uživatelů, kteří program OZO 2018 používají (bez ohledu na to, zda jsou či nejsou plátci DPH nebo zda musí sledovat EET). V principu a zjednodušení jde o to, že veškeré identifikační osobní údaje fyzických osob (adresa, telefon, e-mail) musí být ukládány v programu buď zašifrovaně nebo odděleně. Program by měl být také zabezpečen proti zneužití, proto je již nyní nutné se do programu přihlásit zadáním jména a hesla. Další změny v programu v souvislosti s GDPR budou k dispozici nejpozději na začátku května.

POZOR, důležitá informace:
Všichni, kdo používají EET, musí mít už na začátku ledna nainstalovanou buď poslední verzi programu OZO 2017 nebo novou verzi pro rok 2018. Nesmíte také zapomenout na upravenou platnost jednotlivých sazeb DPH. Dále je vhodné si důkladně překontrolovat první vystavené a odeslané doklady do EET v roce 2018 (bez ohledu na verzi OZO 2017 či OZO 2018). V případě jakýkoliv nejasností se s námi spojte, abychom vyhledali nejlepší řešení.

Program OZO 2018 je možné si stáhnout zde:
OZO 2018 (verze 001) podvojné účetnictví (plná instalace) (149)
OZO 2018 (verze 001) daňová evidence (plná instalace) (161)

Další důležité odkazy:

Hlavní změny v účetním systému OZO pro rok 2018:

 • Příprava programu OZO na nové nařízení GDPR platné od 25.5.2018
 • Vylepšený modul Elektronické evidence tržeb (EET)
 • Modul ÚČTENKY s možností režimu „zástupce“ či „pověření“
 • Možnost zobrazení textu poznámky při vyvolání adres z „Manageru“
 • Odpisové sazby pro rok 2018

Nutnost povinného přihlašování do programu
Zásadní změna pro některé uživatele je povinnost vstupu do programu pouze se zadáním jména a hesla. Je to z důvodu nařízení GDPR, platné od konce května 2018, kdy bude nutné chránit zaznamenané osobní údaje. Pokud jste dosud přístupová práva do programu nepoužívali, ve verzi 2018 to bude již povinné pro všechny. Jednou z důležitých věcí při vstupu do programu je zadání přístupových práv. Podrobné informace o tom, jak přístupová práva nastavit, naleznete v popisu změn programu pro rok 2018.

Nový program EET-ÚČTENKY OZO 2018:
Současně nabízíme pro všechny podnikatele samostatný program EET-ÚČTENKY OZO, který je vhodný pro každého, kdo potřebuje odesílat informace do EET a dosud není uživatelem programu OZO. V tomto našem programu, který pracuje zcela samostatně, stačí zadat text, částku a odeslat do EET. Tento samostatný program neobsahuje ostatní moduly, které máte k dispozici Vy – naši uživatelé kompletního programu OZO. Cena tohoto samostatného programu EET-ÚČTENKY OZO je 990,-Kč + DPH.

UPOZORNĚNÍ:
Program OZO 2018 pracuje výhradně v operačním systému pro Windows. Pro DOS verzi (nebo Windows XP) již nebylo možné splnit legislativní podmínky.

Při používání starších verzí Windows (nižších než Windows 7) nemusí být funkční všechny akce (kontrola DIČ, načtení adres z internetu, vyvolání Daňového portálu či odesílání přes Datové schránky).

Školení k programu:
Všechny změny budou podrobně předvedeny a vysvětleny na školení k programu, které proběhne na konci ledna v Liberci a v Praze. V případně nejasností je možné se s námi také spojit na telefonu 603 435 946.

Aktualizace programu OZO 2018 (EET, GDPR)

V následujícím roce budou mít povinnost sledovat EET (Elektronická evidence tržeb) další skupiny podnikatelů. Tato změna se tak bude už týkat téměř všech. Navíc, od května bude nutné zabezpečit veškeré zpracovávané osobní údaje proti zneužití (GDPR). Náš program OZO je na EET již plně připraven, změny ohledně GDPR zapracováváme do programu průběžně podle toho, jak se celá problematika postupně vyjasňuje. V současné době totiž není dostupná žádná závazná metodika, jak GDPR řešit. Jako každý rok (už od roku 1990), jsme i nyní pro Vás připravili aktualizaci programu na rok 2018, který bude problematiku EET a GDPR řešit.

Pro ty, kdo potřebují pouze program pro vedení EET jsme připravili nový program EET-ÚČTENKY OZO, který obsahuje pouze modul EET. Podrobnější informace o tomto samostatném novém programu jsou uvedeny dále v textu.

Hlavní změny v účetním systému OZO pro rok 2018:

 • Příprava programu OZO na nové NAŘÍZENÍ GDPR účinné od 25.5.2018
 • Vylepšený modul ELEKTRONICKÉ EVIDENCE TRŽEB (EET)
 • Modul ÚČTENKY s možností režimu „zástupce“ či „pověření“
 • Možnost zobrazení textu poznámky při vyvolání adres z „Manageru“
 • Odpisové sazby pro rok 2018

Důležité odkazy:

(Pokračování textu…)

Aktualizace OZO 2017, verze 008 ze dne 27/10/2017

Každý rok dáváme k dispozici verzi programu, která zdokonaluje a upravuje některé možnosti programu. Hlavně ale umožňuje snadný přechod na následující rok. Odkazy na její stažení najdete dole v tomto textu. Máte také možnost si už nyní objednat program na následující rok (ZDE, na tomto odkazu). Co vše bude nový program obsahovat zde zveřejníme zhruba za týden.

V nové verzi 2017.008 jsme se soustředili hlavně na bezproblémový přechod do roku 2018. Zejména pro uživatele, kteří již používají modul EET, je verze 2017.008 VELICE DŮLEŽITÁ. Prosím, INSTALUJTE novou verzi OZO 2017.008 – bez této aktualizace nelze odesílat EET na začátku roku 2018!!!

Dále jsme již kompletně doladili modul „Roční uzávěrka“ a provedli jsme drobné opravy programu, týkající se nového zobrazení jednotlivých dotazů a upozornění.

Novou verze programu si můžete stáhnout z následujících odkazů:

OZO 2017 (verze 008) podvojné účetnictví (plná instalace) (159)
OZO 2017 (verze 008) daňová evidence (plná instalace) (158)
OZO 2017 (verze 008) podvojné účetnictví (aktualizace) (162)
OZO 2017 (verze 008) daňová evidence (aktualizace) (165)

Aktualizace OZO 2017, verze 007 ze dne 16/06/2017

Program OZO 2017 stále zdokonalujeme dle připomínek uživatelů. Novinky včetně drobných úprav dáváme k dispozici vždy na začátku léta. Aktualizace obsahuje mimo jiné i změny nutné pro roční uzávěrku na rok 2018. Dále uvedené změny jsou pro registrované uživatele zdarma a doporučujeme proto novou verzi stáhnout a nainstalovat.

Nyní již připravujeme program pro rok 2018, který by měl obsahovat veškeré změny vyplývající ze změn v zákonech. Mimo to, počítáme také s dalším zdokonalením modulu účtenek a EET, kdy bude možné v programu vystavovat doklady pro několik samostatných subjektů.

Změny v programu OZO 2017:

 • Přidali jsme v menu „Servis – Roční uzávěrka“ uzávěrkové operace pro nový modul „Účtenky“ a “EET“.
 • Automaticky při roční uzávěrce jednotlivých agend vymazáváme nejen údaje starého roku, ale i údaje o EET, které se vztahují k vymazávaným dokladům.
 • Při práci s EET jsme upravili možnost zadání jiné celkové částky než je automatický součet, pokud se jedná o bazarové zboží, cestovní služby či elektronickou peněženku.
 • Menu „Účtenky“ vychází z nastavení přístupových práv pro pokladny.
 • V menu „Účetnictví“ je při zápise dokladů upraveno načítání interních dokladů s DPH vč. vynulování položky DPPD.
 • V menu „Evidence skladu – Doklady – Výkaz skladu“ máte nově možnost tuto sestavu převést do MS Excelu.
 • Menu „Fakturace“ nyní nabízí volbu, kterou lze doklady přesně definovat, jakým způsobem budou uhrazeny. Tato volba se zadává i z faktur vystavených ve skladové evidenci i při samostatném uzavření v přehledu faktur.
 • Grafické zobrazení veškerých dotazů a upozornění (pokud se Vám nebude líbit, lze ho zrušit zadáním v menu „Nastavení – Modifikace programu – Windows – Obrazovka“ nastavením „Zobrazení průběhu zpracování akce: znakově“).
 • Upravení písma pro grafické zobrazení dotazů a upozornění můžete nastavit přes „Nastavení – Modifikace programu – Windows – Písmo“ volbou „Zobrazení dat“.
 • Pokud máte širokoúhlý monitor, můžete si upravit šířku okna pro zobrazení programu OZO 2017. V menu „Nastavení – Modifikace programu – Windows – Obrazovka – Šířka zobrazení aplikace (body)“. Pokud máte multiverzi programu OZO, proveďte toto nastavení v hlavním menu programu.
 • Pro zlepšení Vaší práce jsme při archivacích v menu „Servis“ upravili výchozí nastavení klávesy ENTER.
 • Lepší stabilita nastavení pro zobrazení zkráceného menu v „Nastavení – Modifikace programu – Program“.

Pokud budete potřebovat naši pomoc, můžete po telefonické domluvě využít i novou volbu „Online vzdálená podpora“ v menu „Pomoc – O programu“. Toto menu Vám nabízí i spuštění našich internetových stránek či kontrolu aktuální verze programu OZO.

Upozorňujeme, že v době letních prázdnin od 1.7.2017 do 3.9.2017 máme zkrácenou pracovní dobu, po kterou budeme poskytovat konzultace k programu OZO.

Přejeme všem během léta regeneraci sil v dnešní náročné podnikatelské době!!!

Novou verze programu si můžete stáhnout z následujících odkazů:

OZO 2017 (verze 007) podvojné účetnictví (plná instalace) (159)
OZO 2017 (verze 007) daňová evidence (plná instalace) (139)
OZO 2017 (verze 007) podvojné účetnictví (aktualizace) (149)
OZO 2017 (verze 007) daňová evidence (aktualizace) (154)

Aktualizace OZO 2017, verze 005 ze dne 22/02/2017

Za necelý týden se spouští druhá vlna EET, která se týká zejména maloobchodu a velkoobchodu. Program komunikoval s EET již od prosince 2016 u několika našich uživatelů. Snažili jsme se dohledat možné problémy a zlepšit další možnosti. V této verzi je proto již vše připraveno na běžný provoz, kdy bude muset používat EET mnohem více uživatelů. Současně jsme přidali do programu i několik dalších změn pro uživatele, kteří EET zatím nepoužívají. Doporučujeme proto každému nainstalovat tuto aktuální verzi.

Přehled změn v programu:

 • v Daňové evidenci doplněny informace pro zaúčtování dokladů následujícího roku
 • upravené sestavy pohledávek a závazků dle DPH
 • v přehledu bankovních výpisů přibyla klávesa F9-INFO pro součty denních výpisů
 • při vystavení bankovních příkazu se zobrazují informace o částce vybraných závazků k úhradě

Úpravy pro EET:

 • upravené zobrazení tabulky pro dodatečnou autorizaci i pro malé notebooky
 • doladěné odesílání informací ve skladu a fakturaci pro EET
 • doplněny sekundy času odeslání do EET při tisku dokladů
 • možnost zadání kurzu pro přepočet cizí měny při odeslání do EET
 • vylepšeny krizové stavy v případě problémů se zasíláním do EET (nefunkční internet)

 

Novou verze programu si můžete stáhnout z následujících odkazů:

OZO 2017 (verze 005) podvojné účetnictví (plná instalace) (161)
OZO 2017 (verze 005) daňová evidence (plná instalace) (140)
OZO 2017 (verze 005) podvojné účetnictví (aktualizace) (134)
OZO 2017 (verze 005) daňová evidence (aktualizace) (135)

Aktualizace OZO 2017, verze 003 ze dne 05/01/2017

Drobná, ale důležitá změna v programu, která vytváří nové soubory XML pro načtení formulářů Daně z příjmů právnických osob (i fyzických, které vedou podvojné účetnictví) s novými výkazy dle vyhl.500/2002 SB., platných od 1.1.2016.Změna provedena nejen v programu pro rok 2017, ale i pro rok 2016. Nové verze programu si můžete stáhnout z následujících odkazů:

OZO 2017 (verze 003):
OZO 2017 (verze 003) podvojné účetnictví (plná instalace) (133)
OZO 2017 (verze 003) daňová evidence (plná instalace) (135)
OZO 2017 (verze 003) podvojné účetnictví (aktualizace) (128)
OZO 2017 (verze 003) daňová evidence (aktualizace) (135)

OZO 2016 (verze 008):
OZO 2016 (verze 008) podvojné účetnictví (aktualizace) (152)
OZO 2016 (verze 008) daňová evidence (aktualizace) (153)

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015