Program OZO 2018.003 ze dne 26/02/2018 – EET

Jak jsme Vás již na konci minulého roku informovali, museli jsme do programu OZO zapracovat několik důležitých změn v souvislosti s aktuální legislativou. Současně s tím jsme doplnili do programu několik dalších žádaných možností, které Vám práci s programem dále zpříjemní. To vše je nyní možné stáhnout v nejnovější aktualizaci programu.

UPOZORNĚNÍ:
Tato verze programu byla dne 01/03/2018 aktualizována na verzi 004, ve které bylo provedeno několik drobných úprav, souvisejících zejména se změnami v EET od 01/03/2018.

Program OZO 2018, verze 004 je možné si stáhnout zde:
OZO 2018 (verze 004) podvojné účetnictví (plná instalace) (155)
OZO 2018 (verze 004) daňová evidence (plná instalace) (150)
OZO 2018 (verze 004) podvojné účetnictví (aktualizace) (157)
OZO 2018 (verze 004) daňová evidence (aktualizace) (166)

Důležitá aktualizace pro všechny, kteří již používají modul EET:

Dne 16. ledna 2018 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu, týkající se zákona o evidenci tržeb. Počínaje 1.3.2018 nebude program OZO od verze 2018.003 odesílat informace do EET při zadané platbě platební kartou.

Současně od 1.3.2018 si může fyzická osoba (pouze neplátce) nastavit, že nebude na dokladech tisknout DIČ. To musí zůstat v programu zadané, protože se i nadále musí odesílat v elektronické zprávě do EET.

Další změny v programu:

Již ve verzi OZO 2018.001 jsme Vám umožnili zobrazení zapsaných poznámek v adresáři firem. Ve verzi 003 lze tyto poznámky přímo editovat při vyvolání daného kódu adresy v různých agendách. Pokud si nepřejete tyto poznámky zobrazovat, můžete si je vypnout v Nastavení – Modifikace programu – Fakturace.

Pokud se Vám rozpadá obrazovka po zápise textů na začátku či konci různých dokladů (zakázky, objednávky, zápočty apod.), nastavte si v Nastavení – Modifikace programu – Windows – Obrazovka – Zobrazení průběhu zpracování akce na ZNAKOVĚ.

V tiskových sestavách již umíte posouvat tisky vpravo kvůli založení do šanonů. Pokud se Vám některé znakové sestavy zdají nevýrazné, můžete si od verze 003 vyzkoušet změnu velikosti či fontu písma. Upozorňujeme však, že se nemusí vytisknout všechny údaje z dané sestavy (většinou „uřízne“ konec řádku). Tyto volby lze použít pouze ve znakových sestavách, v grafických tiscích nelze měnit velikost ani fonty písma.

Pokud se Vám stane, že potřebujete v podvojném účetnictví rozpočítávat na základ a DPH částky větší než 10 tisíc, můžete využít účet 261999. Musí však mít nastavený samostatný druh v účetnictví, kde bude mít zadáno, že se jedná o pokladnu a volbu pro rozpočítávání dokladů. Uvedený základ lze postupně rozpočítávat na několik základů.

V modulu fakturace jsme upravili některé texty pro zahraniční faktury tištěné v němčině či angličtině.

Upozorňujeme, že během měsíce května 2018 bude další DŮLEŽITÁ AKTUALIZACE, kterou budete muset instalovat kvůli Nařízení EU 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27.4.2016 – zkráceně GDPR, které vyjde v účinnost 25.5.2018.

The Author

Eva Smržová

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015