Aktualizace programu OZO 2017

V současné době dochází díky nutnosti sledování EET (Elektronická evidence tržeb) k významným změnám. Náš program OZO je na uvedené změny připraven a dovolujeme si vám zde shrnout všechny informace, které se uvedené problematiky týkají. Jako každý rok (už od roku 1990), i nyní jsme pro Vás připravili aktualizaci programu na rok 2017, který dovolí EET sledovat.

Program OZO 2017 je možné si stáhnout ZDE:
OZO 2017 (verze 002) podvojné účetnictví (plná instalace) (131)
OZO 2017 (verze 002) daňová evidence (plná instalace) (156)
OZO 2017 (verze 002) podvojné účetnictví (aktualizace) (129)
OZO 2017 (verze 002) daňová evidence (aktualizace) (135)

Hlavní změny v účetním systému OZO pro rok 2017:
– Modul ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET)
– Nový modul ÚČTENKY (rychlý zápis příjmových dokladů)
– Více možností s prací menu ZÁRUKY v Evidenci skladu
Odpisové sazby pro rok 2017
– Informace o stavu (částce) neuhrazených závazků v zápisu příkazu k úhradě

Důležité odkazy:

Přesnější popis některých důležitých změn v programu OZO 2017:
Povinnost evidovat tržby pro první skupinu podnikatelů vznikne 1. prosince 2016. Týkat se bude stravovacích a ubytovacích služeb. Od 1. Března 2017 bude pokračovat druhá skupina podnikatelů v oblasti maloobchodu a velkoobchodu. Následně bude pokračovat další skupina podnikatelů od 1.3.2018 a poslední skupina od 1.6.2018. Odesílat EET budou tak muset všichni podnikatelé. Nezáleží na tom, zda jsou plátci DPH či ne.

Program OZO 2017 jsme připravili tak, abyste nemuseli vynaložit spoustu peněz za další přídavná zařízení. Stačí Vám pouze aktualizace programu OZO pro rok 2017, připojení k internetu a jakákoliv tiskárna. Modul EET máte k dispozici jen za cenu 990,-Kč bez dalších měsíčních poplatků. Doporučujeme používat program OZO výhradně ve Windows verzi – WinOzo 2017. DOS verzi programu již není možné plně využívat.

Abychom Vám mohli vyjít vstříc se zprovozněním nového programu, obsahujícího modul EET, potřebujeme znát termín, od jaké fáze budete modul EET používat. Požadovanou volbu zadejte prosím dále v objednávce při výběru modulu EET. S každým, kdo si objedná dodání programu obsahující modul EET pro sledování stravovacích a ubytovacích služeb (nutné sledovat od prosince 2016) budeme jednat individuálně.

V programu OZO 2017 si jednoduše zadáte nastavení, od kdy chcete používat modul EET, nastavíte jednotlivé provozovny, zadáte umístění certifikátu (který jste si již vygenerovali na stránkách Daňové správy s vyžádanými přihlašovacími údaji), následně zvolíte způsob režimu použití EET – běžný (online) nebo zjednodušený (offline – pouze na povolení FÚ).

Program OZO umí komunikovat VÝDEJKAMI z modulu Evidence skladu, stejně tak i s modulem FAKTURY, když vyberete úhradu v hotovosti či platební kartou. V modulu POKLADNA můžete vyvolat komunikaci s EET zvolením dané klávesy tak, aby Vás tato komunikace neobtěžovala u běžných hotovostních plateb.

Dalším způsobem komunikace EET je nový modul ÚČTENKY. Můžete v něm vytvářet zjednodušené doklady pro rychlejší zápisy jednotlivých účtenek bez nutnosti použití evidence skladu nebo fakturace. Na konci dokladu zvolíte jen způsob platby hotovost – platební karta. V tomto modulu najdete i možnost použít
zjednodušený číselník řádků. Samozřejmostí je automatický převod do modulu
POKLADNA, odkud si již tyto tržby lehce převedete do účetnictví. Modul ÚČTENKY
můžete použít i v případě, že ještě nemusíte sledovat EET.

Důležitou podmínkou Vašeho počítače je operační systém Windows 7 a novější.
Starší operační systémy Windows již nemají podporu pro EET.

 • Další změny:
  Aktuální XML soubory k odesílání Daňového přiznání k DPH i kontrolního
  hlášení.
 • V zápise deníku daňové evidence již můžete upravit i DPPD do kontrolního
  hlášení.
 • V modulu Evidence skladu – Uložené údaje se nachází menu ZÁRUKY, kde máte
  možnost vygenerovat si tiskovou sestavu dle Vašich představ. Můžete sledovat
  jakýkoliv výběr Vašeho naskladněného zboží dle končícího data záruky od Vašeho
  dodavatele, záruku poskytnutou Vašim odběratelům apod.

Podrobnější informace o změnách v programu najdete v nabídce aktualizace programu na rok 2017 (ve formátu PDF), jejíž součástí je i ceník aktualizace.

Program OZO na rok 2017 je možné objednat si telefonicky na čísle 603 435 946, rozhodně však bude pro nás jednodušší, když si jen objednáte zadním Vašich údajů přímo ZDE na webu.

Nový modul EET v programu OZO 2017

Vzhledem k tomu, že na začátku prosince začíná platit nový zákon (EET), který značně ovlivní podnikatelskou činnost, doplnili jsme do programu OZO 2017 modul EET. Ten umožní odesílat požadované informace na Finanční správu a následně tisknout na dokladech předepsané BKP a FIK kódy. Zkušební provoz EET byl spuštěn na začátku listopadu a už první den jsme si ověřili, že program OZO 2017 s EET v pořádku komunikuje.

Podrobné informace o nové verzi programu Vám zašleme e-mailem nejpozději na začátku příštího týdne. Budou zveřejněny zhruba do konce týdne i zde na webu. Pokud si však chcete objednat program OZO na rok 2017 obsahující modul EET už nyní, objednávka k vyplnění je ZDE.

Abychom Vám mohli vyjít vstříc se zprovozněním nového programu, obsahujícího modul EET, potřebujeme znát termín, od jaké fáze budete modul EET používat. Požadovanou volbu zadejte prosím dále v objednávce při výběru modulu EET. S každým, kdo si objedná dodání programu obsahující EET modul pro sledování stravovacích a ubytovacích služeb (nutné sledovat od prosince 2016) budeme jednat individuálně.

Převzaté EET informace z faktury

Potvrzení, že byla účtenka správně odeslána a zaevidována v systému evidence tržeb

Sumář účtenek nahraných na webu Finanční správy

Aktualizace OZO 2016, verze 007 ze dne 26/09/2016

V současné době už testujeme v programu pro rok 2017 možnost zpracování EET (elektronická evidence tržeb). Většina z Vás už určitě ví, o co se jedná. Bude to pro program velká změna, které se vyrovná snad jen zavedení DPH v roce 1993. Tentokrát  budou muset vykazovat EET všichni, kteří přijímají peníze v hotovosti nebo platebními kartami. Bez ohledu na to, zda jsou plátci DPH nebo ne. Termím, od kdy se Vás to bude týkat, závisí na oboru Vašeho podnikání. Program OZO bude na EET připraven ve verzi pro rok 2017 už pro první termín zavedení EET, takže od prosince 2016.

Přesto jsme však ještě doplnili některé možnosti do programu pro rok 2016, který je možné si stáhnout a nainstalovat (viz odkazy dole v tomto textu).

Novinky k verzi 2016.007:

 • Nové výkazy rozvahy a výsledovky pro rok 2016 (vyhláška 500/2002 Sb.). Nyní se definují pouze plné výkazy a až při tisku vybíráte jestli chcete plné nebo zjednodušené výkazy (nově automaticky vychází z plných výkazů).
 • Nový formulář DPH – vzor č.20
 • V tiskové sestavě Kontrolního hlášení zobrazujeme v oddílech A5 a B3 informační součty za jednotlivé řádky
 • V zápise dokladů v podvojném účetnictví se zobrazují informace o cizí měně nejen u závazků, ale nově i u pohledávek
 • Také jsme upravili řadu drobných změn, dle přání uživatelů
 • Zejména kvůli EET jsou již ve verzi OZO 2016 upraveny některé soubory, které budeme potřebovat mít vyplněné pro načtení do verze 2017

Připravujeme do verze OZO 2017.001, která bude k dispozici do konce měsíce listopadu 2016.

 • EET (elektronická evidence tržeb) – zápis a odesílání v modulech Evidence skladu, Fakturace a Pokladna
 • Nový modul pro zápis s odesíláním EET drobných účtenek za zboží či služby (pro ty, kteří nemusí nebo nechtějí vést skladovou evidenci)
 • + další drobné úpravy

Pro možnost zpracování EET v programu OZO doporučujeme operační systémy Windows7 a vyšší. Starší operační systémy již nejsou pro používání internetového spojení vhodné, vzhledem k ukončené či brzy končící podpoře opravných aktualizací. Důvodem je, že systém EET vyžaduje pro komunikaci a šifrování z bezpečnostních důvodů alespoň TLS 1.1, který není v operačním systému Windows XP přímo podporován.

 

Stažení programu OZO verze 007 ze dne 26/09/2016:

Aktualizaci programu je možné si stáhnout kliknutím na následující odkaz (dle verze účetnictví):

OZO 2016 (verze 007) podvojné účetnictví (aktualizace) (136)

OZO 2016 (verze 007) daňová evidence (aktualizace) (142)

Případně, plnou instalaci programu je možné stáhnout z následujících odkazů (dle verze účetnictví):

OZO 2016 (verze 007) podvojné účetnictví (plná instalace) (155)

OZO 2016 (verze 007) daňová evidence (plná instalace) (156)

Aktualizace OZO 2016, verze 006 ze dne 25/04/2016

Celý první kvartál letošního roku jsme se věnovali „Kontrolnímu hlášení“ a sledovali, co vše by bylo možné v programu upravit. Byla to velká změna nejen pro nás a Vás (uživatele programu), ale i pro Finanční správu. Sledovali jsme proto veškeré změny a možnosti, jak program ještě dále vylepšit a zdokonalit. Vše nové, co bylo dle našeho názoru důležité a nutné, jsme se snažili do programu doplnit. Nabízíme Vám proto konečnou verzi programu ke „Kontrolnímu hlášení“. Doporučujeme Vám verzi OZO 2016.006 stáhnout, nainstalovat a dále používat.

Nyní se již postupně zaměřujeme na změny v programu, které si vyžádá již schválený zákon o evidenci tržeb (EET). Předpokládáme proto, že na konci letošního roku Vám nabídneme možnost aktualizace programu na rok 2017, ve které budou uvedené změny doplněny.

V programu ve verzi 2016.006 jsou nyní zapracovány zejména následující změny:

 • Změna struktur XML v následném „Kontrolním hlášení“ DPH
 • Podvojné účetnictví – doplnění kurzových rozdílů v bance dle data řádku
 • Upravené sestavy pohledávek/závazků dle výběru
 • Při potvrzení závazku (při účtování předpisu i úhrady) se zobrazují i informace o částkách v cizí měně
 • Daňová evidence – u závazků s typem „E“ se tabulka pro KH-DPH zobrazuje vždy
 • Daňová evidence – klávesou F9 nad Fakturováno se zobrazí na konci zápisu i tabulka KH-DPH pro částky nižší než 10 tis.

Aktualizaci programu je možné si stáhnout kliknutím na následující odkaz (dle verze účetnictví):

OZO 2016 (verze 006) podvojné účetnictví (aktualizace) (141)

OZO 2016 (verze 006) daňová evidence (aktualizace) (147)

Případně, plnou instalaci programu je možné stáhnout z následujících odkazů (dle verze účetnictví):

OZO 2016 (verze 006) podvojné účetnictví (plná instalace) (134)

OZO 2016 (verze 006) daňová evidence (plná instalace) (140)

UPOZORNĚNÍ:
Všichni, kdo mají objednáno zasílání nových verzí na CD, dostanou tuto verzi poštou během několika následujících dnů.

Aktualizace OZO 2016, verze 005 ze dne 21/03/2016

Nejdůležitější změnou programu pro rok 2016 je samozřejmě Kontrolní hlášení. Údaje pro toto hlášení bylo možné zadávat už v první dostupné verzi pro letošní rok. Možnost výstupu do formátu XML pro Finanční správu jsme v programu zpřístupnili nejprve ve verzi programu, kterou měli k dispozici pouze účastníci školení k programu. Chtěli jsme tak najít případné nedostatky a náměty, co a jak zdokonalit. Nyní je možnost finálního výstupu Kontrolního hlášení uvolněna již pro všechny uživatele programu OZO 2016.

Verze 005 ze dne 21/03/2016:

Na základě změn FÚ je upraveno následné kontrolní hlášení v XML.

V tabulce pro DPH-kontrolní hlášení můžete plně editovat i zahraniční DIČ.

Podvojné účetnictví – načtení denních kurzů dle data řádku dokladu.

Verze 005 ze dne 22/02/2016:

Na základě Vás uživatelů, jsme doladili možnosti jednotlivých zápisů a výstupních sestav:

 • Podvojné účetnictví – doladěny zápisy informací ke kontrolnímu hlášení.
 • Daňová evidence – zápis závazků (pohledávek) – u faktur z cizí země se vždy ukazuje tabulka pro údaje ke KH.
 • Daňová evidence – zápis závazků (pohledávek) – u faktur nižších než 10 tis. lze nyní zobrazit tabulku pro KH pomocí klávesy F9 nad částkou FAKTUROVÁNO a následného dokončení zápisu faktury.
 • DPH – Kontrolní hlášení – opraven součet oddílu B.3 u řádkového zobrazení dokladů v tiskové sestavě.
 • Převedení tiskových sestav pohledávek/závazků v cizí měně lze nyní již převést i do Excelu.
 • Pokladna – upravené VLOŽENÍ / VYJMUTÍ dokladu.
 • Hlídání neplatičů ve fakturaci i ve skladové evidenci již i u adres, které mají uvedenu jinou adresu plátce (fakturační).

Verze 005 ze dne 10/02/2016:

 • Datový výstup Kontrolního hlášení k DPH ve struktuře XML
 • Prodloužený zápis evidenčního čísla dokladů na 32 znaků
 • Zlepšené kontrolní mechanismy pro Kontrolní hlášení
 • V modulu Fakturace si nyní můžete zvolit, zda generovat evidenční číslo dokladu či nikoliv
 • Datový výstup Daně z příjmů pro FO i PO (XML) v nových strukturách
 • Zapracované drobné požadavky našich uživatelů
 • Prodloužené pole v Identifikaci plátce pro uvedený E-MAIIL

Aktualizaci programu je možné si stáhnout kliknutím na následující odkaz (dle verze účetnictví):

OZO 2016 (verze 005) podvojné účetnictví (aktualizace) (135)

OZO 2016 (verze 005) daňová evidence (aktualizace) (139)

Případně, plnou instalaci programu je možné stáhnout z následujících odkazů (dle verze účetnictví):

OZO 2016 (verze 005) podvojné účetnictví (plná instalace) (140)

OZO 2016 (verze 005) daňová evidence (plná instalace) (134)

(Pokračování textu…)

Program OZO 2016 připraven ke stažení

Program OZO pro rok 2016 je již od konce minulého týdne připraven ke stažení. Všem uživatelům, kteří si jej objednali, jsme o tom zaslali informaci e-mailem. Jak jsme zde již psali, obsahuje program zejména rozsáhlou aktualizaci pro možnost tvořit Kontrolní hlášení k DPH. Podrobnější popis změn v programu je uveden v odkazech níže. Program je samozřejmě určen pouze pro ty, co si verzi programu pro rok 2016 zakoupili. Případně pro ty, co se zakoupením stále váhají. Je možné si jej stáhnout a bez aktivace (zakoupení) si program prohlédnout v režimu zkušební verze.

Důležité odkazy:

Stažení programu pro rok 2016:

OZO 2016 (verze 002) podvojné účetnictví (plná instalace) (142)
OZO 2016 (verze 002) daňová evidence (plná instalace) (152)

Aktualizace programu ze dne 23/12/2015 (verze 002)
Stále pracujeme na tom, aby dělal program co nejvíce věcí za Vás, aby bylo možné použít zadané údaje i jinde. Ve verzi programu ze dne 23/12/2015 jsme několik takových akcí do programu doplnili. Jedná se o údaje, které se následně převádějí do kontrolního hlášení a zvyšují tak komfort zadávání dat.

OZO 2016 (verze 002) podvojné účetnictví (aktualizace) (131)
OZO 2016 (verze 002) daňová evidence (aktualizace) (133)

Změny v programu pro rok 2016

V roce 2016 je nejvýraznější změnou zejména nutnost sledovat pro plátce DPH údaje, které jsou nutné pro vykazování kontrolního hlášení. Uvedené Kontrolní hlášení je obsaženo v Zákoně 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění účinném od 1.1.2016 a to v § 101c – § 101i. První Kontrolní hlášení se bude podávat za leden 2016 tj. do 25.2.2016 resp. čtvrtletní plátce fyzická osoba podává první kontrolní hlášení za první čtvrtletí 2016 tj. do 25.4.2016. Kontrolní hlášení se bude podávat pouze v případě, že vznikne povinnost ho podat – je náplň pro alespoň jeden řádek.

Důležité odkazy:

Stažení programu pro rok 2016:

OZO 2016 (verze 002) podvojné účetnictví (plná instalace) (142)
OZO 2016 (verze 002) daňová evidence (plná instalace) (152)

(Pokračování textu…)

Aktualizace programu OZO 2016

Nový rok je rokem očekávání velkých změn ve vykazování evidence tržeb podnikatelů. Naštěstí povinná „Elektronická evidence tržeb“ zatím zákonem neprošla, je ale nutné počítat s již schváleným „Kontrolním hlášením“, které také dokáže přidat spoustě podnikatelů mnoho problémů. Program OZO je připraven a v roce 2016 bude pro Vás vše v souladu s těmito změnami evidovat a vykazovat, jak si to zákony žádají.

Dovolujeme si proto nabídnout Vám aktualizaci programu OZO pro rok 2016. Nezapomeňte, že program je nutné pravidelně aktualizovat, zejména z důvodů změn v legislativě. Dalším důvodem je, že technická podpora je poskytována vždy pouze vlastníkům aktuální verze.

Důležité odkazy:

Co je v programu nového?

Od 1.1.2016 nás čeká zavedení povinnosti odevzdávat nové KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. S tím samozřejmě souvisí podávání všech přiznání a hlášení k Dani z přidané hodnoty výhradně v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. Takže skončila doba, kdy jste mohli dojít na svůj finanční úřad s vytištěným formulářem. Nyní budete podávat vše pouze v elektronické podobě. Program OZO s tím ale počítá. Ve verzi 2016 eviduje vše, co je nutné pro Kontrolní hlášení vykazovat.

Hlavní změny v účetním systému OZO pro rok 2016:
– KONTROLNÍ HLÁŠENÍ K DPH
– Zadávání zakázek v menu Pokladna
– Upravení jednotlivých Provozních menu
– Přejmenování a přesunutí firem v menu Multiverze
– Odpisové sazby pro rok 2016

Přesnější popis některých důležitých změn v programu OZO 2016:

Od 1.1.2016 nás čeká zavedení povinnosti odevzdávat nové KONTROLNÍ HLÁŠENÍ a to pouze elektronicky. S tím samozřejmě souvisí podávání všech přiznání a hlášení k Dani z přidané hodnoty výhradně v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. Podávat jednotlivé přiznání nebo hlášení budete přes Datové schránky nebo přes Daňový portál, kde buď přiložíte elektronický podpis, nebo si vytisknete k odeslanému přiznání (hlášení) potvrzení, které podepíšete a odevzdáte na FÚ nejdéle do pěti dní.

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ se bude podávat následovně – všechny právnické osoby vždy za kalendářní měsíc do 25 dnů následujícího měsíce a všechny fyzické osoby dle periodicity přiznání k DPH (do 25 dnů po uplynutí daného období). Doporučuji tak všem právnickým osobám z těchto důvodů přejít na měsíční periodicitu přiznání k DPH. Za pozdní odevzdání Kontrolního hlášení nebo za jeho neodevzdání hrozí všem velké pokuty (§101h).

Nově se bude v programu OZO 2016 zadávat Evidenční číslo dokladu, které může být rozdílné od variabilního symbolu (většinou obsahuje i písmena a jiné znaky). Dále budete muset identifikovat, zda daný doklad se zahrne do řádkové evidence (doklady nad 10 tisíc s DIČ) nebo do souhrnné evidence (doklady do 10 tisíc nebo bez DIČ – soukromé osoby). Případ poměrového odpočtu DPH (firemní / soukromé) nebo pro zvláštní režimy cestovní služby či použitého zboží, budete muset definovat jednotlivá plnění k DPH. Program Vám samozřejmě nabídne všechny možné volby pro správné zadávání. Nové Kontrolní hlášení obsahuje i dosud podávaná hlášení k přenesené daňové povinnosti, která se od nového roku již samostatně podávat nebudou (poslední podáte v lednu 2016 za měsíc prosinec či za 4.Q.2015).

Nově zadávané údaje pro Kontrolní hlášení bude obsahovat pouze verze OZO 2016, proto je důležité, abyste měli všichni nainstalovanou verzi pro rok 2016 včas a nemuseli tak zpětně procházet všechny zapsané údaje a znovu je upravovat dle potřeb KH.

Doporučuji všem, aby neváhali a zúčastnili se různých školení k DPH, která se budou ve Vašem okolí konat. Samozřejmě, že pro Vás připravíme v lednu školení k programu OZO 2016, kde Vám práci s Kontrolním hlášení budeme vysvětlovat, ale informace z jiných zdrojů pro Vás budou určitě také velkým přínosem.

Od verze OZO 2016 již můžete zadávat různá čísla zakázek přímo k nákladovým či výnosovým účtům v jednotlivých řádcích modulu „Pokladny“.

Další novinkou, po které řada z Vás volala, je upravení jednotlivých menu v „Provozních modulech“. Ti, kteří používají např. jen modul „Fakturace“ a „Manager“ si mohou nastavit pouze zobrazení těchto dvou voleb. Ostatní menu (Účetnictví, Evidence skladu apod.) se nebudou zobrazovat. V případě, že se později rozhodnete některá další menu použít, tak si přenastavíte jejich zobrazení. Nově můžete změnit také jejich pořadí při zobrazení.

V neposlední řadě jsme vyšli vstříc všem, kteří používají program MULTIVERZE, kde si od verze OZO 2016 můžete jednotlivé firmy přejmenovat a seřadit.

Samozřejmostí jsou také nové odpisové sazby pro rok 2016.

Kdy bude program k dispozici?

Program je již nyní ve finální podobě a testuje se průběžně přímo v provozu naší firmy. Nyní dáme program k dispozici na testování několika dalším vybraným firmám, se kterými jsme takto spolupracovali i minulé roky. Předpokládáme, že program by měl být k dispozici ke stažení na internetu nejpozději během prosince. Poštou bude zasílán na konci roku pouze těm, kdo si tento způsob doručování objednají.

Jak si program objednat?

Snažili jsme se Vám to co nejvíce usnadnit, stačí proto jen zadat online objednávku na novou verzi programu pro rok 2016.

Aktualizace OZO 2015, verze 010 ze dne 08/10/2015

Nejžhavější novinkou programu OZO pro následující rok budou výkazy pro nové Kontrolní hlášení. Zatím nevíme, zda je nynější podoba již konečná (stále se objevují nové aktualizace tohoto hlášení), ale základní úpravy v programu máme již pro toto hlášení připraveny. Ukazuje se, že získávat všechny požadované údaje je čím dále náročnější. Museli jsme proto některé části programu zásadně změnit, aby bylo možné výkazy maximálně automatizovat. O možnostech objednání programu na následující rok, kde již bude Kontroilní hlášení zahrnuto, Vás budeme včas informovat.

Program pro letošní rok jsme ještě doplnili o nové definice výkazů Výsledovka a Rozvaha ve zkrácené i plné podobě dle vyhlášky č.500/2002 Sb. pro podnikatele. Je však potřeba nastavit v programu dle dále uvedeného postupu Vaše dosud zadané výkazy.

Postup změny definice výkazů na novou verzi:

Pokud tisknete grafické výkazy z programu OZO, doporučujeme následující postup:

1) Udělejte zálohu dat (v případě, že by se Vám něco nevydařilo, tak ať se můžete vrátit zpátky na původní nastavení).

2) Zvolte Provozní moduly – Podvojné účetnictví – Uložené údaje – Rozvaha – Definice rozvahy – Opravovat sčítání řádků rozvahy mezi sebou

3) Upravte volbu OZNAČENÍ (klávesou F3-oprava) řádek 87 v plném výkazu či řádek 19 ve zkrácených výkazech na A.V.1 – dokončit opravu (další řádek již upravovat nechceme).

4) Když stojíte na řádku 87 v plném výkazu či na řádku 19 ve zkrácených výkazech, tak použijte klávesu F9-VLOŽIT a potvrďte, že opravdu chcete za řádek č. 87 nebo 19 vložit nový řádek.

5) Označte přečíslování definice rozvahy i účetní osnovy.

6) Klávesou F3 upravte celý řádek na A.V.2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku. Zápočet do řádku zvolte následovně:

Plný výkaz: 67, -68, -87

Zkrácený výkaz: 14, -19

7) Pokud ještě nemáte zavedený nový účet 432, tak zvolte Provozní moduly – Podvojné účetnictví – Uložené údaje – Účtový rozvrh – Česky

8) Klávesou F2-ZÁPIS zapište nový účet 432-Zálohy na podíly na zisku, který do rozvahy nasměrujte do řádku 88 D/B v plném výkazu či do řádku 20 D/B ve zkráceném výkazu.

Pokud budete mít jakýkoliv problém, zavolejte nám. Můžeme Vám zaslat i upravenou definici jednotlivých výkazů. Pak byste si však museli upravit účetní osnovu ručně.

Aktualizaci programu je možné si stáhnout kliknutím na následující odkaz (dle verze účetnictví):

OZO 2015 (verze 010) podvojné účetnictví (aktualizace) (153)

OZO 2015 (verze 010) daňová evidence (aktualizace) (157)

Případně, plnou instalaci programu je možné stáhnout z následujících odkazů (dle verze účetnictví):

OZO 2015 (verze 010) podvojné účetnictví (plná instalace) (154)

OZO 2015 (verze 010) daňová evidence (plná instalace) (150)

Aktualizace OZO 2015, verze 009 ze dne 03/08/2015

I v době dovolených jsme stále pracovali na zdokonalení programu OZO. Do aktuální verze programu jsme zahrnuli několik drobných změn, jejichž seznam naleznete dále. Máme také téměř vše připraveno na rok 2016, kdy budou muset plátci DPH povinně odevzdávat Kontrolní hlášení k DPH. A také jsme otestovali program OZO v novém operačním systému Windows 10, kde by dle našich poznatků mělo pracovat vše korektně a bez problémů. Nikdo se nám také neozval, že by měl s programem OZO při přechodu na nový operační systém nějaké problémy. Je však nutné připomenout, že program OZO Vám bude bez zjištěných problémů fungovat pouze ve Windows verzi (WinOzo).

Nejdůležitější změny v programu verze 009 ze dne 03/08/2015 jsou:

 • Na Vaše přání jsme zapracovali v modulu Podvojné účetnictví – Vstup dokladů – Zápis dokladů – převzetí dokladu F10 z aktuálního i předchozího roku, včetně možnosti vynulovat částky v přeneseném dokladu
 • V menu Faktury můžete nyní otevřít uzavřenou fakturu, která neobsahuje žádné položky DPH, bez jakýkoliv kontrol
 • Vzhledem k tomu, že se může kdykoliv rozšířit rozsah přenesené daňové povinnosti, připravili jsme 3 volné řádky pro případné nové kódy plnění
 • Vytvoření XML souboru Přiznání daně z příjmu lze nyní použít nejen pro firmy, které vedou podvojné účetnictví, ale i pro menší firmy, které používají pouze daňovou evidenci
 • V podvojném účetnictví také najdete upravené tiskové sestavy Hlavní kniha, Saldokonto

Aktualizaci programu je možné si stáhnout kliknutím na následující odkaz (dle verze účetnictví):

OZO 2015 (verze 009) podvojné účetnictví (aktualizace) (148)

OZO 2015 (verze 009) daňová evidence (aktualizace) (149)

Případně, plnou instalaci programu je možné stáhnout z následujících odkazů (dle verze účetnictví):

OZO 2015 (verze 009) podvojné účetnictví (plná instalace) (144)

OZO 2015 (verze 009) daňová evidence (plná instalace) (135)

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015