Aktualizace OZO 2015, verze 008 ze dne 07/04/2015

Aktuální změny v programu se týkají zejména změnám v zákonech od 01/04/2015, konkrétně je to přenesení daňové povinnosti, kde byly přidány nové sledované kategorie. A jen tak mimochodem, uvedené změny známé s dostatečným předstihem bylo pro nás těžké sledovat, protože nikde se až do poslední chvíle neukazovaly pro nás (i Vás) nutné další údaje, co a jak je nutné pro daňovou správu vykazovat. Zajímá vás to podrobněji, zda se uvedené změny netýkají i vás? Podívejte se na souhrn změn zveřejněný na webu Podnikatel.cz, kde se také dozvíte další základní informace (pro další podrobnosti klikněte ZDE). Další změny se přitom očekávají od 01/09/2015.

Co vše nová verze programu OZO obsahuje? Prostudujte si následující přehled, který by vám měl dát jasně najevo, že je rozhodně vhodné si novou verzi nainstalovat.

 • Do programu jsou doplněny konečné úpravy pro platné změny v oblasti DPH od 1.4.2015, týkající se nových kódů pro přenesení daňové povinnosti dle Zákona o DPH §92f. Nové změny jsou obsaženy v kódech 12-17, kde je nutné doplnit i množství (v dřívějších verzích toto množství není umožněno – informace z MF byly dodávány postupně).
 • Doplněné další možnosti nastavení jednotlivých zástupců pro FÚ v menu Nastavení – Modifikace programu – Identifikace plátce – Zástupce.
 • Sjednocení postupů při fakturaci v cizí měně.
 • Zápis do deníku v daňové evidenci umožňuje nulovat veškeré informace (vč.DPH) z předchozích řádků, pokud si zadáte v Druzích dokladů, že chcete „Nulovat text v dokladu“.
 • Tisk faktur – doklad o přijetí platby již netiskne informace „Celkem Kč k proplacení“, ale pouze uvádí text „Celkem Kč“.
 • V Evidenci skladu – Ceník najdete upravené grafické zobrazení pro WinOzo, které Vám nabídne nejen informace o celkových cenách bez DPH i s DPH, ale i variabilní informace s ohledem na počet množství, změnu sazby DPH, přirážku/slevu apod.
 • Několik dalších drobných úprav dle Vašich podnětů …

Aktualizaci programu je možné si stáhnout kliknutím na následující odkaz (dle verze účetnictví):

OZO 2015 (verze 008) podvojné účetnictví (aktualizace) (138)

OZO 2015 (verze 008) daňová evidence (aktualizace) (132)

Případně, plnou instalaci programu je možné stáhnout z následujících odkazů (dle verze účetnictví):

OZO 2015 (verze 008) podvojné účetnictví (plná instalace) (132)

OZO 2015 (verze 008) daňová evidence (plná instalace) (127)

Aktualizace OZO 2015, verze 007 ze dne 09/03/2015

Nová verze programu obsahuje zejména export XML souboru pro pomoc s vyplněním Daně z příjmu právnických osob vč. načtení rozvahy a výsledovky, který najdete v menu Účetnictví – Roční zpracování – XML přiznání DPPO. Informace o firmě si program přebírá z Identifikace plátce. Výkazy rozvahy či výsledovky je nutné mít již vygenerované na tisíce a zkontrolované alespoň na obrazovce. Vygenerovaný soubor se uloží do stejného místa jako Vaše hlášení k DPH pod názvem DPPDP14.XML.

V Nastavení – Identifikace plátce – Zástupce jsou doplněny další varianty pro zadání typu zástupce pro elektronické formuláře na FÚ.

Pro uživatele daňové evidence je upraveno uzavírání faktur s vyúčtováním zálohy, ke které byl vytvořen doklad o přijaté platbě.

Také na základě žádostí jsme upravili tisk „Dokladu o přijaté platbě“, kde již není uvedeno „CELKEM Kč K PROPLACENÍ“, ale pouze „CELKEM Kč“.

Aktualizaci programu je možné si stáhnout kliknutím na následující odkaz (dle verze účetnictví):

OZO 2015 (verze 007) podvojné účetnictví (aktualizace) (139)

OZO 2015 (verze 007) daňová evidence (aktualizace) (147)

Případně, plnou instalaci programu je možné stáhnout z následujících odkazů (dle verze účetnictví):

OZO 2015 (verze 007) podvojné účetnictví (plná instalace) (132)

OZO 2015 (verze 007) daňová evidence (plná instalace) (143)

Aktualizace OZO 2015, verze 006 ze dne 11/02/2015

Program jsme nyní aktualizovali na novou verzi. Uvedenou instalaci programu ROZHODNĚ DOPORUČUJEME nainstalovat všem, kteří mají jakoukoliv předchozí verzi programu z letošního roku.

Daňová evidence, pokud zapisujete v agendě závazky/pohledávky 3., nebo 4. sazbu DPH (např.10%). V takovém případě je DŮLEŽITÉ stáhnout tuto verzi a projít dosud zapsané závazky (pohledávky), kde je použit zápis s 3. nebo 4. sazbou klávesou F3, aby se správně doplnila záznamní povinnost DPH. Pokud jste 3. nebo 4. sazbu nepoužili, není nutné nic procházet klávesou F3. V každém případě však doporučujeme (pro budoucí zápisy) novější verzi nainstalovat.

Podvojné účetnictví – upravené zaúčtování samotné nezdaňované částky či účtování pro Neplátce

Do programu jsou již také doplněny počáteční úpravy na očekávané změny od 1.4.2015, kdy vstoupí v platnost další kódy přenesení daňové povinnosti (12 až 17)

Pokud používáte jakoukoliv verzi s datem zveřejnění v lednu 2015, je naprosto nutné nainstalovat tuto verzi. Viz předchozí text, ve kterém je uveden seznam změn.

Aktualizaci programu je možné si stáhnout kliknutím na následující odkaz (dle verze účetnictví):

OZO 2015 (verze 006) podvojné účetnictví (aktualizace) (133)

OZO 2015 (verze 006) daňová evidence (aktualizace) (131)

Případně, plnou instalaci programu je možné stáhnout z následujících odkazů (dle verze účetnictví):

OZO 2015 (verze 006) podvojné účetnictví (plná instalace) (128)

OZO 2015 (verze 006) daňová evidence (plná instalace) (137)

Aktualizace OZO 2015, verze 005 ze dne 02/02/2015

Program OZO je vyvíjen už 25 let. Některé roky je program aktualizován zejména z důvodu změn zákonů. Občas však projde program rozsáhlými vnitřními změnami. Jedna taková změna proběhla právě v programu na letošní rok, kdy jsme zcela přepracovali výpočet DPH, aby bylo možné zadávat na jednom dokladu až čtyři sazby DPH. Program jsme před zveřejněním testovali v provozu přímo v naší firmě, navíc i u několika vybraných uživatelů. Přesto se po zveřejnění do distribuce našlo několik situací, kdy bylo nutné provést úpravy v programu. Program jsme nyní aktualizovali na novou verzi. Dále uvedenou instalaci programu ROZHODNĚ DOPORUČUJEME všem nainstalovat, kteří mají jakoukoliv předchozí verzi programu z letošního roku.

V této verzi programu jsou již zapracovány úpravy vyplývající ze změn zákonů, které byly oznámeny až na konci minulého roku. Doplnili jsme již také některé úpravy, které jsme provedli na základě reakcí uživatelů programu získaných na předchozích školeních.

Ve verzi 2015.005 najdete:

 • Nový Formulář k dani z přidané hodnoty, platný od 1.1.2015
 • Nové zadávání a vytváření Hlášení o přenesené daňové povinnosti od 1.1.2015 (ruší se kód 2 – emisní povolenky a nahrazuje se kódem 11)
 • Upravený způsob zaúčtování třetí (příp.čtvrté) sazby DPH v podvojném účetnictví i daňové evidenci
 • Možnost použití klávesy F10-dle vzoru v podvojném účetnictví pro vytvoření dokladu dle vzoru
 • Upravené tiskové sestavy (přehled tržeb, tiskové sestavy pohledávek a závazků, výběrový přehled DPH atd.)
 • Oprava součtování některých částek v menu Fakturace – Přehled faktur (pokud máte v Přehledu faktur místo celých Kč haléře, prosím, otevřete fakturu klávesou DEL a následně ji můžete opět uzavřít klávesou F9 a případně převést do účetnictví klávesou F10 – všechny výpočty se automaticky upraví)
 • Upravený tisk vydaných faktur v EUR v rámci EU
 • Při vytváření hromadného příkazu do banky v elektronické podobě, můžete do textové poznámky přidat i informaci Rok + pořadové číslo
 • Možnost tisku vlastní reklamy na konci dodacích listů ve skladu
 • Opravený tisk obálek
 • Tisk dokladu v Zápisu do daňové evidence, pokud je použitý příjem i výdej současně

 

Aktualizaci programu je možné si stáhnout kliknutím na následující odkaz (dle verze účetnictví):

OZO 2015 (verze 005) podvojné účetnictví (aktualizace) (142)

OZO 2015 (verze 005) daňová evidence (aktualizace) (134)

Případně, plnou instalaci programu je možné stáhnout z následujících odkazů (dle verze účetnictví):

OZO 2015 (verze 005) podvojné účetnictví (plná instalace) (131)

OZO 2015 (verze 005) daňová evidence (plná instalace) (149)

Uživatelé, kteří mají objednáno zasílání nových verzí na CD je dostanou poštou v průběhu tototo týdne.

Termíny školení k programu OZO 2015

Dovolujeme si Vás pozvat na každoroční školení uživatelů programu, které pořádáme vždy začátkem roku. Dozvíte se plno informací o nejnovější verzi programu OZO. Budete mít také možnost zeptat se na cokoliv, co by Vám práci s programem OZO usnadnilo. Většinu připomínek se snažíme zapracovávat do dalších verzí programu. Je proto možné, že právě Váš dotaz ovlivní další vývoj programu pro rok 2016. Případně, něco z toho může být už v programu v pravidelné letní aktualizaci.

(Pokračování textu…)

Aktualizace OZO 2015, verze 003 ze dne 13/01/2015

Program OZO je vyvíjen už 25 let. Některé roky je program aktualizován zejména z důvodu změn zákonů. Občas však projde program rozsáhlými vnitřními změnami. Jedna taková změna proběhla právě v programu na letošní rok, kdy jsme zcela přepracovali výpočet DPH, aby bylo možné zadávat na jednom dokladu až čtyři sazby DPH. Program jsme před zveřejněním testovali v provozu přímo v naší firmě, navíc i u několika vybraných uživatelů. Přesto se po zveřejnění do distribuce našlo několik situací, kdy bylo nutné provést úpravy v programu. Program jsme nyní aktualizovali na novou verzi. Dále uvedenou instalaci programu ROZHODNĚ DOPORUČUJEME všem nainstalovat, kteří mají předchozí verzi programu z letošního roku.

(Pokračování textu…)

Změny v programu pro rok 2015

Rok 2015 je opět rokem velkých změn. Zejména z důvodu přidání třetí sazby DPH. Využili jsme toho k tomu, že jsme princip zadávání sazeb DPH v celém programu naprosto změnili. Nyní je již možné zadávat v jednom dokladu dokonce až čtyři sazby DPH. Mělo by Vám to usnadnit například účtování při změnách sazeb DPH. Velkou změnou (z naprosto jiné oblasti) je také například možnost změnit font zobrazování textových informací na obrazovce. Rozšířili jsme také další možnosti komunikace programu s různými úřady po internetu. Podrobnější informace naleznete dále v textu.

Důležité odkazy:

1. Změna sazeb DPH – 10%, 15% a 21%

Program OZO 2015 prošel jednou z největších změn ve své historii. Díky třetí sazbě DPH se musela změnit struktura skoro všech menu, které jsou v programu. V rámci těchto nutných změn jsme rozšířili možnost zadání až na čtyři různé sazby DPH! Nyní již budete moci zadávat např. dvě různé základní sazby DPH v rámci jednoho dokladu, které využijete zejména při změnách sazeb. V sazebníku DPH si nastavte novou druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10% a nastavte si platnost sazeb ve výši 15% a 21% DPH.

Ukázka přehledu závazků a pohledávek

2. Nastavení služeb z internetu

Pro používání téměř všech novinek v programu je nutné program spouštět ve WinOzo 2015 (DOSová verze tyto akce neumožňuje!) a mít nastavené stálé připojení internetu k Vašemu počítači. Pro každý počítač, který má tyto novinky využívat, je nutné v menu „Nastavení – Modifikace programu – Windows“ nastavit písmeno „A“ ve volbě Používat internet pro načtení adres.
Splnili jsme Vám i velmi žádané ověření adres v Insolvenčním rejstříku. Nyní se Vám ukáže ve všech variantách, které nabízíme také u ověření adresy v systému ARES.

3. Odeslání elektronických hlášení přímo přes Datovou schránku či Daňový portál

Od 1.1.2015 přibyla povinnost podávat nejen „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ výhradně v elektronické formě pro všechny, kteří mají zřízenou datovou schránku. Výjimku tvoří pouze fyzické osoby s ročním obratem do 6 mil.Kč, které dosud nemají povinnost podávat souhrnné hlášení či výpis z evidence dle §92a.

Od 1.1.2015 bude změna ve formuláři DPH – vzor č.19. Jakmile Ministerstvo financí poskytne všechny potřebné podklady pro nové hlášení, ihned je zapracujeme do programu OZO 2015. První hlášení dle nového formuláře byste měli podávat za měsíc LEDEN 2015. V současné době již víme, že druhá snížená sazba ve výši 10% se bude zadávat současně s první sníženou sazbou ve výši 15% do jednoho řádku daňového přiznání.

Očekávané změny přenesené daňové povinnosti nás čekají až od dubna 2015 (POZOR, týká se již zápisů dokladů od 1.4.2015). Jakmile bude novela zákona vydána ve Sbírce zákonů, zapracujeme ji následně do další aktualizace programu OZO 2015.

Pro samotné vytvoření elektronické podoby formuláře DPH postupujete stejně, jako při vytvoření papírové podoby. Od nastavení správných řádků formuláře v menu „DPH – Sazebník daně“ až po kontrolu samotného formuláře. Po zvolení konečné volby Uzavření DPH, odevzdání na FÚ, si najdete poslední formulář v menu „DPH – Daňová přiznání – Přehled“. Pokud máme vybrané správné (řádné) přiznání k DPH, můžeme zvolit klávesu F7-tisk a poté zadat (vpravo nahoře) volbu Výstup: DATA. Následně Vám program oznámí přesné místo a název souboru, kde dané přiznání najdete. Pokud máte nastaveno, že program je připojen k internetu, můžete dané přiznání či hlášení odeslat ihned do DATOVÉ SCHRÁNKY či načíst na DAŇOVÝ PORTÁL. Pro načtení právě vytvořené souboru použijte klávesy „CTRL V“ po odkliknutí volby „Procházet“.

Poznámka:
Vysvětlivky k názvům souborů k DPH :
FDPH – formulář DPH
SDPH – souhrnné hlášení
DP_P – přenesená daňová povinnosti z pohledávek
DP_Z – přenesená daňová povinnost ze závazků
Součástí těchto názvů je i období, za které je dané hlášení (měsíc či čtvrtletí) vytvořeno.

Číselník jednotlivých finančních úřadů a územních pracovišť:
https://www.ozo.cz/FU_ciselnik.pdf

Podrobný popis k elektronickému zasílání hlášení na FÚnajdete v v Častých dotazech na našich stránkách www.ozo.cz , kde jsme podrobně popisovali již přenesenou daňovou povinnost.

4. Zápis dokladů dle vzoru v podvojném účetnictví

V podvojném účetnictví můžete zapisovat doklady dle vzoru. Stačí Vám k tomu klávesa F10, kterou použijete při zadávání hlavičky dokladu. Tato varianta Vám usnadní zápis zejména vnitřních účetních dokladů (např. rozúčtování mezd, nájemného leasingu apod.)

5. Nastavení písma, barev či pozadí programu WinOzo

Verze OZO 2015 Vám nyní nabízí změnit si druh písma vč. tučného či kurzíva. To vše najdete v menu Nastavení – Modifikace programu – Windows. V tomto nastavení můžete změnit i pozadí plochy programu OZO 2015. Jakýkoliv obrázek ve formátu JPG, který uložíte do složky OZO2015P či OZO 2015J, si zde můžete zadat.
V menu Barvy si můžete změnit celé barevné nastavení jednotlivých menu či zápisů dokladů.

A mnoho dalšího….

Příjemnou práci s programem OZO 2015 Vám přeje OZO Czech Republic s.r.o.

Pokud potřebujete poradit, nebojte se nám zavolat. Rádi vše vysvětlíme podrobně. Zvažte také možnost zůčastnit se školení o nových možnostech v programu, které se bude konat v Praze a v Liberci. Podrobné informace o školení naleznete již brzy na jiném místě.

Program OZO 2015 připraven ke stažení

Program pro rok 2015 je již možné si zde stáhnout a nainstalovat. Vzhledem k vývoji zákonů však počítejte s tím, že drobné změny budou pravděpodobně k dispozici v další verzi, která zde bude k dispozici začátkem příštího roku. Program je možné si nainstalovat a vyzkoušet v režimu demoverze i bez nutnosti zakoupení. Rozhodně doporučujeme například seznámit se s novými možnostmi nastavení fontů a barev ve verzi pro Windows. Práce s programem se tak nyní stala mnohem příjemnější.

Plnou instalaci programu je možné stáhnout z následujících odkazů (dle verze účetnictví):

OZO 2015 (verze 001) podvojné účetnictví (plná instalace) (134)

OZO 2015 (verze 001) daňová evidence (plná instalace) (1154)

Uživatelé, kteří mají objednáno zasílání nových verzí na CD je dostanou poštou na začátku roku 2015.

Aktualizace program OZO 2015

Stejně jako mnohé roky dříve, dovolujeme si Vám nabídnout aktualizaci programu OZO pro rok 2015. Program je nutné pravidelně aktualizovat, zejména z důvodů změn v legislativě. Dalším důvodem je, že technická podpora je poskytována vždy pouze vlastníkům aktuální verze.

Důležité odkazy:

Co je v programu nového?

Mimo mnoha drobných úprav program OZO 2015 obsahuje zejména druhou sníženou sazbu DPH a rozšíření přenesené daňové povinnosti. Vzhledem k těmto změnám, očekáváme také nové formuláře „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ i „Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH“. Jakmile MFČR poskytne struktury těchto hlášení, zapracujeme je okamžitě do nové verze OZO 2015. Podrobné informace o změnách v programu naleznete v příloze e-mailu, případně na www.ozo.cz.

Hlavní změny v účetním systému OZO pro rok 2015

 • Zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10%
 • Rozšíření zápisu sazeb DPH až na 4 různé sazby
 • Přenesená daňová povinnost – nová příloha č.6 k zákonu o DPH
 • Převzetí obsahu dokladu při zápise podvojného účetnictví
 • Výraznější zobrazení všech menu ve windowsové verzi programu OZO

Podrobnější popisněkterých důležitých změn

Od 1.1.2015 nás čeká nejen zavedení třetí sazby DPH – druhé snížené sazby ve výši 10% na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu. Vzhledem ke všem daňovým změnám prošel program OZO 2015 kompletní změnou. Abychom uspokojili většinu uživatelů, zavedli jsme nejen třetí sazbu DPH, ale i možnost zadání čtvrté sazby DPH, kterou můžete využít při změnách výše sazeb. Nyní můžete pořídit doklad s novou i starší sazbou DPH (současně v rámci jednoho dokladu). Tato změna se projevuje nejen při pořízení různých dokladů (faktura, pokladní doklad či doklad ze skladu), ale i v různých přehledech pohledávek, závazků, záloh, tržeb či pokladny. Další výrazné změny v oblasti DPH očekáváme od dalšího roku 2016.

Od nového roku nás čekají také změny, týkající se Výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH. Přibude nová příloha č.6 – dodání vybraných technických zařízení, zemědělských plodin a surovin.

Vzhledem k zavedení třetí sazby DPH i nové přílohy k přenesení daňové povinnosti očekáváme také nové formuláře „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ i „Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH“. Jakmile MFČR poskytne struktury těchto hlášení, zapracujeme je okamžitě do nové verze OZO 2015. Rádi bychom Vám také ulehčili práci s povinností odesílat tyto formuláře elektronicky. Z tohoto důvodu Vám verze OZO v roce 2015 bude nabízet i spuštění webových stránek pro Datové schránky i Daňový portál MF.

Další novinkou, po které řada z Vás volala, je načtení obsahu již dříve zapsaného dokladu do nově vytvářeného dokladu. Zápis v podvojném účetnictví Vám tuto službu již poskytuje. Tento způsob zápisu dokladu je vhodný zejména při pořizování interních účetních dokladů.

Ve verzi OZO 2015 jsme pro Vás změnili také design windowsové verze programu Ozo. Doufáme, že v této podobě bude pro Vás program WinOzo daleko lépe čitelnější a přehlednější. Můžete si změnit nejen velikost písma jako dosud, ale i druh písma včetně nastavení zobrazení kurzívou nebo tučným písmem.

Samozřejmostí jsou také nové odpisové sazby pro rok 2015.

Tento výčet novinek neobsahuje zdaleka vše, co jsme pro Vás v nové verzi OZO 2015 připravili, tak neváhejte a objednejte si novou verzi včas.

Nyní je možné zadat nejen barevné zobrazení, ale i font, kterým se texty zobrazují. Ve verzi 2015 je proto vše mnohem čitelnější.

Kdy bude program k dispozici?

Program je již nyní ve finální podobě a testuje se průběžně přímo v provozu naší firmy. Nyní dáme program k dispozici na testování několika dalším vybraným firmám, se kterými jsme takto spolupracovali i minulé roky. Předpokládáme, že program by měl být k dispozici ke stažení na internetu nejpozději během prosince. Poštou bude zasílán na konci roku pouze těm, kdo si tento způsob doručování objednají.

Jak je možné program objednat?

Všem uživatelům programu byl zaslán minulý táden email, který obsahoval podrobné informace o aktualizaci na rok 2015, včetně objednávky. Objednávku je možné vyplnit a zaslat nám zpět. Můžete využít i elektronického vyplnění objednávky OZO 2015 na https://www.ozo.cz/objednavka-programu-ozo-2015/

Samozřejmě, největší změnou je možnost zadávat v jednom dokladu najednou až čtyři sazby DPH.

Školení k programu OZO 2015

Bude probíhat opět na přelomu měsíců leden/únor v Praze a v Liberci. Zaměřit se chceme zejména na práci programu OZO 2015 s možným zápisem až čtyř sazeb DPH, elektronickým zasíláním hlášení DPH a nastavením optimálního zobrazení windowsové verze tak, aby byla dobře čitelná pro všechny uživatele. Samozřejmostí budou i další novinky v programu pro rok 2015. Prosíme zájemce o zaslání předběžné přihlášky pouze s uvedením názvu firmy, počtu osob a místa konaného školení.

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015