Program OZO 2018, verze 001 ze dne 21/12/2017

Přípravu programu na rok 2018 nám na poslední chvíli změnilo rozhodnutí Ústavního soudu o EET. Změněné  části budou následně v programu aktivovány až v době, kdy nabydou účinnosti. Jedná se například o vypisování rodného čísla (ve formátu DIČ) na EET dokladech či úhrady prostřednictvím platebních karet. V nové verzi OZO 2018 jsme se také zaměřili na zkvalitnění některých částí programu, které uživatelům usnadní práci. Bližší informace získáte ve volbě  „Popis hlavních změn v programu (ve formátu PDF)„.

Největší změny se daly očekávat v EET (elektronická evidence tržeb). Vše se změnilo v polovině prosince rozhodnutím Ústavního soudu. Ten nejenže změnil některá důležitá hlediska sledování EET, ale také prakticky pozastavil třetí a čtvrtou vlnu EET.  Některé změny budou v platnosti od 28.února 2018, jiné až od dalšího roku. Uživatelé, kteří dosud podléhají EET, dostanou od nás včas novou verzi programu OZO 2018 (nejdéle v první polovině února 2018).

Další velkou změnou je Nařízení (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27.4.2016 (zkráceně GDPR), které má  přímou účinnost od 25.5.2018. Některé související změny jsou v programu již připraveny, finálně však bude vše dopracováno až před přímou účinností GDPR. Tyto změny se budou týkat všech uživatelů, kteří program OZO 2018 používají (bez ohledu na to, zda jsou či nejsou plátci DPH nebo zda musí sledovat EET). V principu a zjednodušení jde o to, že veškeré identifikační osobní údaje fyzických osob (adresa, telefon, e-mail) musí být ukládány v programu buď zašifrovaně nebo odděleně. Program by měl být také zabezpečen proti zneužití, proto je již nyní nutné se do programu přihlásit zadáním jména a hesla. Další změny v programu v souvislosti s GDPR budou k dispozici nejpozději na začátku května.

POZOR, důležitá informace:
Všichni, kdo používají EET, musí mít už na začátku ledna nainstalovanou buď poslední verzi programu OZO 2017 nebo novou verzi pro rok 2018. Nesmíte také zapomenout na upravenou platnost jednotlivých sazeb DPH. Dále je vhodné si důkladně překontrolovat první vystavené a odeslané doklady do EET v roce 2018 (bez ohledu na verzi OZO 2017 či OZO 2018). V případě jakýkoliv nejasností se s námi spojte, abychom vyhledali nejlepší řešení.

Program OZO 2018 je možné si stáhnout zde:
OZO 2018 (verze 001) podvojné účetnictví (plná instalace) (149)
OZO 2018 (verze 001) daňová evidence (plná instalace) (161)

Další důležité odkazy:

Hlavní změny v účetním systému OZO pro rok 2018:

  • Příprava programu OZO na nové nařízení GDPR platné od 25.5.2018
  • Vylepšený modul Elektronické evidence tržeb (EET)
  • Modul ÚČTENKY s možností režimu „zástupce“ či „pověření“
  • Možnost zobrazení textu poznámky při vyvolání adres z „Manageru“
  • Odpisové sazby pro rok 2018

Nutnost povinného přihlašování do programu
Zásadní změna pro některé uživatele je povinnost vstupu do programu pouze se zadáním jména a hesla. Je to z důvodu nařízení GDPR, platné od konce května 2018, kdy bude nutné chránit zaznamenané osobní údaje. Pokud jste dosud přístupová práva do programu nepoužívali, ve verzi 2018 to bude již povinné pro všechny. Jednou z důležitých věcí při vstupu do programu je zadání přístupových práv. Podrobné informace o tom, jak přístupová práva nastavit, naleznete v popisu změn programu pro rok 2018.

Nový program EET-ÚČTENKY OZO 2018:
Současně nabízíme pro všechny podnikatele samostatný program EET-ÚČTENKY OZO, který je vhodný pro každého, kdo potřebuje odesílat informace do EET a dosud není uživatelem programu OZO. V tomto našem programu, který pracuje zcela samostatně, stačí zadat text, částku a odeslat do EET. Tento samostatný program neobsahuje ostatní moduly, které máte k dispozici Vy – naši uživatelé kompletního programu OZO. Cena tohoto samostatného programu EET-ÚČTENKY OZO je 990,-Kč + DPH.

UPOZORNĚNÍ:
Program OZO 2018 pracuje výhradně v operačním systému pro Windows. Pro DOS verzi (nebo Windows XP) již nebylo možné splnit legislativní podmínky.

Při používání starších verzí Windows (nižších než Windows 7) nemusí být funkční všechny akce (kontrola DIČ, načtení adres z internetu, vyvolání Daňového portálu či odesílání přes Datové schránky).

Školení k programu:
Všechny změny budou podrobně předvedeny a vysvětleny na školení k programu, které proběhne na konci ledna v Liberci a v Praze. V případně nejasností je možné se s námi také spojit na telefonu 603 435 946.

The Author

Eva Smržová

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015