Aktualizace program OZO 2015

Stejně jako mnohé roky dříve, dovolujeme si Vám nabídnout aktualizaci programu OZO pro rok 2015. Program je nutné pravidelně aktualizovat, zejména z důvodů změn v legislativě. Dalším důvodem je, že technická podpora je poskytována vždy pouze vlastníkům aktuální verze.

Důležité odkazy:

Co je v programu nového?

Mimo mnoha drobných úprav program OZO 2015 obsahuje zejména druhou sníženou sazbu DPH a rozšíření přenesené daňové povinnosti. Vzhledem k těmto změnám, očekáváme také nové formuláře „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ i „Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH“. Jakmile MFČR poskytne struktury těchto hlášení, zapracujeme je okamžitě do nové verze OZO 2015. Podrobné informace o změnách v programu naleznete v příloze e-mailu, případně na www.ozo.cz.

Hlavní změny v účetním systému OZO pro rok 2015

  • Zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10%
  • Rozšíření zápisu sazeb DPH až na 4 různé sazby
  • Přenesená daňová povinnost – nová příloha č.6 k zákonu o DPH
  • Převzetí obsahu dokladu při zápise podvojného účetnictví
  • Výraznější zobrazení všech menu ve windowsové verzi programu OZO

Podrobnější popisněkterých důležitých změn

Od 1.1.2015 nás čeká nejen zavedení třetí sazby DPH – druhé snížené sazby ve výši 10% na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu. Vzhledem ke všem daňovým změnám prošel program OZO 2015 kompletní změnou. Abychom uspokojili většinu uživatelů, zavedli jsme nejen třetí sazbu DPH, ale i možnost zadání čtvrté sazby DPH, kterou můžete využít při změnách výše sazeb. Nyní můžete pořídit doklad s novou i starší sazbou DPH (současně v rámci jednoho dokladu). Tato změna se projevuje nejen při pořízení různých dokladů (faktura, pokladní doklad či doklad ze skladu), ale i v různých přehledech pohledávek, závazků, záloh, tržeb či pokladny. Další výrazné změny v oblasti DPH očekáváme od dalšího roku 2016.

Od nového roku nás čekají také změny, týkající se Výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH. Přibude nová příloha č.6 – dodání vybraných technických zařízení, zemědělských plodin a surovin.

Vzhledem k zavedení třetí sazby DPH i nové přílohy k přenesení daňové povinnosti očekáváme také nové formuláře „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ i „Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH“. Jakmile MFČR poskytne struktury těchto hlášení, zapracujeme je okamžitě do nové verze OZO 2015. Rádi bychom Vám také ulehčili práci s povinností odesílat tyto formuláře elektronicky. Z tohoto důvodu Vám verze OZO v roce 2015 bude nabízet i spuštění webových stránek pro Datové schránky i Daňový portál MF.

Další novinkou, po které řada z Vás volala, je načtení obsahu již dříve zapsaného dokladu do nově vytvářeného dokladu. Zápis v podvojném účetnictví Vám tuto službu již poskytuje. Tento způsob zápisu dokladu je vhodný zejména při pořizování interních účetních dokladů.

Ve verzi OZO 2015 jsme pro Vás změnili také design windowsové verze programu Ozo. Doufáme, že v této podobě bude pro Vás program WinOzo daleko lépe čitelnější a přehlednější. Můžete si změnit nejen velikost písma jako dosud, ale i druh písma včetně nastavení zobrazení kurzívou nebo tučným písmem.

Samozřejmostí jsou také nové odpisové sazby pro rok 2015.

Tento výčet novinek neobsahuje zdaleka vše, co jsme pro Vás v nové verzi OZO 2015 připravili, tak neváhejte a objednejte si novou verzi včas.

Nyní je možné zadat nejen barevné zobrazení, ale i font, kterým se texty zobrazují. Ve verzi 2015 je proto vše mnohem čitelnější.

Kdy bude program k dispozici?

Program je již nyní ve finální podobě a testuje se průběžně přímo v provozu naší firmy. Nyní dáme program k dispozici na testování několika dalším vybraným firmám, se kterými jsme takto spolupracovali i minulé roky. Předpokládáme, že program by měl být k dispozici ke stažení na internetu nejpozději během prosince. Poštou bude zasílán na konci roku pouze těm, kdo si tento způsob doručování objednají.

Jak je možné program objednat?

Všem uživatelům programu byl zaslán minulý táden email, který obsahoval podrobné informace o aktualizaci na rok 2015, včetně objednávky. Objednávku je možné vyplnit a zaslat nám zpět. Můžete využít i elektronického vyplnění objednávky OZO 2015 na https://www.ozo.cz/objednavka-programu-ozo-2015/

Samozřejmě, největší změnou je možnost zadávat v jednom dokladu najednou až čtyři sazby DPH.

Školení k programu OZO 2015

Bude probíhat opět na přelomu měsíců leden/únor v Praze a v Liberci. Zaměřit se chceme zejména na práci programu OZO 2015 s možným zápisem až čtyř sazeb DPH, elektronickým zasíláním hlášení DPH a nastavením optimálního zobrazení windowsové verze tak, aby byla dobře čitelná pro všechny uživatele. Samozřejmostí budou i další novinky v programu pro rok 2015. Prosíme zájemce o zaslání předběžné přihlášky pouze s uvedením názvu firmy, počtu osob a místa konaného školení.

The Author

Eva Smržová

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015