Aktualizace OZO 2015, verze 005 ze dne 02/02/2015

Program OZO je vyvíjen už 25 let. Některé roky je program aktualizován zejména z důvodu změn zákonů. Občas však projde program rozsáhlými vnitřními změnami. Jedna taková změna proběhla právě v programu na letošní rok, kdy jsme zcela přepracovali výpočet DPH, aby bylo možné zadávat na jednom dokladu až čtyři sazby DPH. Program jsme před zveřejněním testovali v provozu přímo v naší firmě, navíc i u několika vybraných uživatelů. Přesto se po zveřejnění do distribuce našlo několik situací, kdy bylo nutné provést úpravy v programu. Program jsme nyní aktualizovali na novou verzi. Dále uvedenou instalaci programu ROZHODNĚ DOPORUČUJEME všem nainstalovat, kteří mají jakoukoliv předchozí verzi programu z letošního roku.

V této verzi programu jsou již zapracovány úpravy vyplývající ze změn zákonů, které byly oznámeny až na konci minulého roku. Doplnili jsme již také některé úpravy, které jsme provedli na základě reakcí uživatelů programu získaných na předchozích školeních.

Ve verzi 2015.005 najdete:

 • Nový Formulář k dani z přidané hodnoty, platný od 1.1.2015
 • Nové zadávání a vytváření Hlášení o přenesené daňové povinnosti od 1.1.2015 (ruší se kód 2 – emisní povolenky a nahrazuje se kódem 11)
 • Upravený způsob zaúčtování třetí (příp.čtvrté) sazby DPH v podvojném účetnictví i daňové evidenci
 • Možnost použití klávesy F10-dle vzoru v podvojném účetnictví pro vytvoření dokladu dle vzoru
 • Upravené tiskové sestavy (přehled tržeb, tiskové sestavy pohledávek a závazků, výběrový přehled DPH atd.)
 • Oprava součtování některých částek v menu Fakturace – Přehled faktur (pokud máte v Přehledu faktur místo celých Kč haléře, prosím, otevřete fakturu klávesou DEL a následně ji můžete opět uzavřít klávesou F9 a případně převést do účetnictví klávesou F10 – všechny výpočty se automaticky upraví)
 • Upravený tisk vydaných faktur v EUR v rámci EU
 • Při vytváření hromadného příkazu do banky v elektronické podobě, můžete do textové poznámky přidat i informaci Rok + pořadové číslo
 • Možnost tisku vlastní reklamy na konci dodacích listů ve skladu
 • Opravený tisk obálek
 • Tisk dokladu v Zápisu do daňové evidence, pokud je použitý příjem i výdej současně

 

Aktualizaci programu je možné si stáhnout kliknutím na následující odkaz (dle verze účetnictví):

OZO 2015 (verze 005) podvojné účetnictví (aktualizace) (141)

OZO 2015 (verze 005) daňová evidence (aktualizace) (134)

Případně, plnou instalaci programu je možné stáhnout z následujících odkazů (dle verze účetnictví):

OZO 2015 (verze 005) podvojné účetnictví (plná instalace) (131)

OZO 2015 (verze 005) daňová evidence (plná instalace) (149)

Uživatelé, kteří mají objednáno zasílání nových verzí na CD je dostanou poštou v průběhu tototo týdne.

The Author

Eva Smržová

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015