Změny v programu pro rok 2015

Rok 2015 je opět rokem velkých změn. Zejména z důvodu přidání třetí sazby DPH. Využili jsme toho k tomu, že jsme princip zadávání sazeb DPH v celém programu naprosto změnili. Nyní je již možné zadávat v jednom dokladu dokonce až čtyři sazby DPH. Mělo by Vám to usnadnit například účtování při změnách sazeb DPH. Velkou změnou (z naprosto jiné oblasti) je také například možnost změnit font zobrazování textových informací na obrazovce. Rozšířili jsme také další možnosti komunikace programu s různými úřady po internetu. Podrobnější informace naleznete dále v textu.

Důležité odkazy:

1. Změna sazeb DPH – 10%, 15% a 21%

Program OZO 2015 prošel jednou z největších změn ve své historii. Díky třetí sazbě DPH se musela změnit struktura skoro všech menu, které jsou v programu. V rámci těchto nutných změn jsme rozšířili možnost zadání až na čtyři různé sazby DPH! Nyní již budete moci zadávat např. dvě různé základní sazby DPH v rámci jednoho dokladu, které využijete zejména při změnách sazeb. V sazebníku DPH si nastavte novou druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10% a nastavte si platnost sazeb ve výši 15% a 21% DPH.

Ukázka přehledu závazků a pohledávek

2. Nastavení služeb z internetu

Pro používání téměř všech novinek v programu je nutné program spouštět ve WinOzo 2015 (DOSová verze tyto akce neumožňuje!) a mít nastavené stálé připojení internetu k Vašemu počítači. Pro každý počítač, který má tyto novinky využívat, je nutné v menu „Nastavení – Modifikace programu – Windows“ nastavit písmeno „A“ ve volbě Používat internet pro načtení adres.
Splnili jsme Vám i velmi žádané ověření adres v Insolvenčním rejstříku. Nyní se Vám ukáže ve všech variantách, které nabízíme také u ověření adresy v systému ARES.

3. Odeslání elektronických hlášení přímo přes Datovou schránku či Daňový portál

Od 1.1.2015 přibyla povinnost podávat nejen „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ výhradně v elektronické formě pro všechny, kteří mají zřízenou datovou schránku. Výjimku tvoří pouze fyzické osoby s ročním obratem do 6 mil.Kč, které dosud nemají povinnost podávat souhrnné hlášení či výpis z evidence dle §92a.

Od 1.1.2015 bude změna ve formuláři DPH – vzor č.19. Jakmile Ministerstvo financí poskytne všechny potřebné podklady pro nové hlášení, ihned je zapracujeme do programu OZO 2015. První hlášení dle nového formuláře byste měli podávat za měsíc LEDEN 2015. V současné době již víme, že druhá snížená sazba ve výši 10% se bude zadávat současně s první sníženou sazbou ve výši 15% do jednoho řádku daňového přiznání.

Očekávané změny přenesené daňové povinnosti nás čekají až od dubna 2015 (POZOR, týká se již zápisů dokladů od 1.4.2015). Jakmile bude novela zákona vydána ve Sbírce zákonů, zapracujeme ji následně do další aktualizace programu OZO 2015.

Pro samotné vytvoření elektronické podoby formuláře DPH postupujete stejně, jako při vytvoření papírové podoby. Od nastavení správných řádků formuláře v menu „DPH – Sazebník daně“ až po kontrolu samotného formuláře. Po zvolení konečné volby Uzavření DPH, odevzdání na FÚ, si najdete poslední formulář v menu „DPH – Daňová přiznání – Přehled“. Pokud máme vybrané správné (řádné) přiznání k DPH, můžeme zvolit klávesu F7-tisk a poté zadat (vpravo nahoře) volbu Výstup: DATA. Následně Vám program oznámí přesné místo a název souboru, kde dané přiznání najdete. Pokud máte nastaveno, že program je připojen k internetu, můžete dané přiznání či hlášení odeslat ihned do DATOVÉ SCHRÁNKY či načíst na DAŇOVÝ PORTÁL. Pro načtení právě vytvořené souboru použijte klávesy „CTRL V“ po odkliknutí volby „Procházet“.

Poznámka:
Vysvětlivky k názvům souborů k DPH :
FDPH – formulář DPH
SDPH – souhrnné hlášení
DP_P – přenesená daňová povinnosti z pohledávek
DP_Z – přenesená daňová povinnost ze závazků
Součástí těchto názvů je i období, za které je dané hlášení (měsíc či čtvrtletí) vytvořeno.

Číselník jednotlivých finančních úřadů a územních pracovišť:
https://www.ozo.cz/FU_ciselnik.pdf

Podrobný popis k elektronickému zasílání hlášení na FÚnajdete v v Častých dotazech na našich stránkách www.ozo.cz , kde jsme podrobně popisovali již přenesenou daňovou povinnost.

4. Zápis dokladů dle vzoru v podvojném účetnictví

V podvojném účetnictví můžete zapisovat doklady dle vzoru. Stačí Vám k tomu klávesa F10, kterou použijete při zadávání hlavičky dokladu. Tato varianta Vám usnadní zápis zejména vnitřních účetních dokladů (např. rozúčtování mezd, nájemného leasingu apod.)

5. Nastavení písma, barev či pozadí programu WinOzo

Verze OZO 2015 Vám nyní nabízí změnit si druh písma vč. tučného či kurzíva. To vše najdete v menu Nastavení – Modifikace programu – Windows. V tomto nastavení můžete změnit i pozadí plochy programu OZO 2015. Jakýkoliv obrázek ve formátu JPG, který uložíte do složky OZO2015P či OZO 2015J, si zde můžete zadat.
V menu Barvy si můžete změnit celé barevné nastavení jednotlivých menu či zápisů dokladů.

A mnoho dalšího….

Příjemnou práci s programem OZO 2015 Vám přeje OZO Czech Republic s.r.o.

Pokud potřebujete poradit, nebojte se nám zavolat. Rádi vše vysvětlíme podrobně. Zvažte také možnost zůčastnit se školení o nových možnostech v programu, které se bude konat v Praze a v Liberci. Podrobné informace o školení naleznete již brzy na jiném místě.

The Author

Eva Smržová

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015