Aktualizace programu OZO 2016

Nový rok je rokem očekávání velkých změn ve vykazování evidence tržeb podnikatelů. Naštěstí povinná „Elektronická evidence tržeb“ zatím zákonem neprošla, je ale nutné počítat s již schváleným „Kontrolním hlášením“, které také dokáže přidat spoustě podnikatelů mnoho problémů. Program OZO je připraven a v roce 2016 bude pro Vás vše v souladu s těmito změnami evidovat a vykazovat, jak si to zákony žádají.

Dovolujeme si proto nabídnout Vám aktualizaci programu OZO pro rok 2016. Nezapomeňte, že program je nutné pravidelně aktualizovat, zejména z důvodů změn v legislativě. Dalším důvodem je, že technická podpora je poskytována vždy pouze vlastníkům aktuální verze.

Důležité odkazy:

Co je v programu nového?

Od 1.1.2016 nás čeká zavedení povinnosti odevzdávat nové KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. S tím samozřejmě souvisí podávání všech přiznání a hlášení k Dani z přidané hodnoty výhradně v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. Takže skončila doba, kdy jste mohli dojít na svůj finanční úřad s vytištěným formulářem. Nyní budete podávat vše pouze v elektronické podobě. Program OZO s tím ale počítá. Ve verzi 2016 eviduje vše, co je nutné pro Kontrolní hlášení vykazovat.

Hlavní změny v účetním systému OZO pro rok 2016:
– KONTROLNÍ HLÁŠENÍ K DPH
– Zadávání zakázek v menu Pokladna
– Upravení jednotlivých Provozních menu
– Přejmenování a přesunutí firem v menu Multiverze
– Odpisové sazby pro rok 2016

Přesnější popis některých důležitých změn v programu OZO 2016:

Od 1.1.2016 nás čeká zavedení povinnosti odevzdávat nové KONTROLNÍ HLÁŠENÍ a to pouze elektronicky. S tím samozřejmě souvisí podávání všech přiznání a hlášení k Dani z přidané hodnoty výhradně v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. Podávat jednotlivé přiznání nebo hlášení budete přes Datové schránky nebo přes Daňový portál, kde buď přiložíte elektronický podpis, nebo si vytisknete k odeslanému přiznání (hlášení) potvrzení, které podepíšete a odevzdáte na FÚ nejdéle do pěti dní.

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ se bude podávat následovně – všechny právnické osoby vždy za kalendářní měsíc do 25 dnů následujícího měsíce a všechny fyzické osoby dle periodicity přiznání k DPH (do 25 dnů po uplynutí daného období). Doporučuji tak všem právnickým osobám z těchto důvodů přejít na měsíční periodicitu přiznání k DPH. Za pozdní odevzdání Kontrolního hlášení nebo za jeho neodevzdání hrozí všem velké pokuty (§101h).

Nově se bude v programu OZO 2016 zadávat Evidenční číslo dokladu, které může být rozdílné od variabilního symbolu (většinou obsahuje i písmena a jiné znaky). Dále budete muset identifikovat, zda daný doklad se zahrne do řádkové evidence (doklady nad 10 tisíc s DIČ) nebo do souhrnné evidence (doklady do 10 tisíc nebo bez DIČ – soukromé osoby). Případ poměrového odpočtu DPH (firemní / soukromé) nebo pro zvláštní režimy cestovní služby či použitého zboží, budete muset definovat jednotlivá plnění k DPH. Program Vám samozřejmě nabídne všechny možné volby pro správné zadávání. Nové Kontrolní hlášení obsahuje i dosud podávaná hlášení k přenesené daňové povinnosti, která se od nového roku již samostatně podávat nebudou (poslední podáte v lednu 2016 za měsíc prosinec či za 4.Q.2015).

Nově zadávané údaje pro Kontrolní hlášení bude obsahovat pouze verze OZO 2016, proto je důležité, abyste měli všichni nainstalovanou verzi pro rok 2016 včas a nemuseli tak zpětně procházet všechny zapsané údaje a znovu je upravovat dle potřeb KH.

Doporučuji všem, aby neváhali a zúčastnili se různých školení k DPH, která se budou ve Vašem okolí konat. Samozřejmě, že pro Vás připravíme v lednu školení k programu OZO 2016, kde Vám práci s Kontrolním hlášení budeme vysvětlovat, ale informace z jiných zdrojů pro Vás budou určitě také velkým přínosem.

Od verze OZO 2016 již můžete zadávat různá čísla zakázek přímo k nákladovým či výnosovým účtům v jednotlivých řádcích modulu „Pokladny“.

Další novinkou, po které řada z Vás volala, je upravení jednotlivých menu v „Provozních modulech“. Ti, kteří používají např. jen modul „Fakturace“ a „Manager“ si mohou nastavit pouze zobrazení těchto dvou voleb. Ostatní menu (Účetnictví, Evidence skladu apod.) se nebudou zobrazovat. V případě, že se později rozhodnete některá další menu použít, tak si přenastavíte jejich zobrazení. Nově můžete změnit také jejich pořadí při zobrazení.

V neposlední řadě jsme vyšli vstříc všem, kteří používají program MULTIVERZE, kde si od verze OZO 2016 můžete jednotlivé firmy přejmenovat a seřadit.

Samozřejmostí jsou také nové odpisové sazby pro rok 2016.

Kdy bude program k dispozici?

Program je již nyní ve finální podobě a testuje se průběžně přímo v provozu naší firmy. Nyní dáme program k dispozici na testování několika dalším vybraným firmám, se kterými jsme takto spolupracovali i minulé roky. Předpokládáme, že program by měl být k dispozici ke stažení na internetu nejpozději během prosince. Poštou bude zasílán na konci roku pouze těm, kdo si tento způsob doručování objednají.

Jak si program objednat?

Snažili jsme se Vám to co nejvíce usnadnit, stačí proto jen zadat online objednávku na novou verzi programu pro rok 2016.

The Author

Eva Smržová

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015