Program OZO 2019.003 ze dne 14/02/2019

Na konci ledna (v Praze) a na začátku února (v Liberci) proběhlo školení k programu OZO 2019. Vysvětlili jsme na něm postup roční uzávěrky a ukázali jsme nové možnosti programu. Několik dalších drobných změn vzniklo i na základě kontaktu s uživateli programu OZO. Nyní máte možnost stáhnout si program OZO 2019 ve verzi 003 ze dne 14/02/2019.

Program OZO 2019, verze 003 je možné si stáhnout zde:
OZO 2019 (verze 003) podvojné účetnictví (plná instalace) (903)
OZO 2019 (verze 003) daňová evidence (plná instalace) (670)
OZO 2019 (verze 003) podvojné účetnictví (aktualizace) (944)
OZO 2019 (verze 003) daňová evidence (aktualizace) (746)

Důležité odkazy:

Základní přehled změn ve verzi programu OZO 2019.003:
Podrobný popis změn naleznete ve výše uvedeném PDF souboru. Zde je uveden pouze základní přehled změn.

Výkazy rozvahy, zisku a ztrát – ve verzi OZO2019.003 je potřeba v Podvojném účetnictví – Uložené údaje – Rozvaha – Definice rozvahy vymazat řádek 97. Dále musíte přesměrovat účet 429 do řádku 96 (místo původního řádku 97). Nutné i pro vytvoření XML souboru za rok 2018.

Zápis do deníku daňové evidence již umožňuje rozepisování částek na více sloupců u neplátce.

Saldokonto – v podvojném účetnictví i daňové evidenci je umožněn výstup do Excelu.

DPH – při vytváření souhrnného a kontrolního hlášení v XML souboru se zobrazují konečné součty jednotlivých hlášení.

Banka, příkazy k úhradě do souboru umožňují dotažení textu do poznámky ze vzorů příkazů.

Fakturace – tisk faktur včetně barevného loga.

Fakturace – pokud máte druh faktury s nastavením převodu do pokladny, tak program již automaticky stojí na volbě HOTOVĚ při uzavření faktury.

The Author

Eva Smržová

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015