Podvojné účetnictví na konci roku

Na základě dotazů uživatelů na práci v podvojném účetnictví na přelomu roku, jsme se rozhodli pro vás vytvořit aktualizovaný metodický pokyn, jak optimálně pracovat se systémem OZO při přechodu z roku na rok během velmi náročného období, kdy se ještě ladí a dopisují doklady běžného roku a přitom je už potřeba pracovat s daty roku následujícího. Tento popsaný postup zaručuje, že nenastane nesoulad v konečných stavech končícího roku a počátečními stavy roku následujícího a zrovna tak zamezí nesouladům v Pohledávkách, Závazcích a Saldokontu.

Pro zobrazení pokynu klikněte ZDE (zobrazí se PDF v nové stránce). Případně, můžete také kliknout na výše uvedený obrázek.

Upozornění:

Na tento dokument bude v krátké době navazovat další, který poskytne obdobný pohled na postup roční uzávěrky.

The Author

Pavla Čermáková

Mám na starosti prodej počítačů v naší prodejně. Navíc vše, co s tím souvisí. Ráda vám poradím ve výberu všeho, co se počítačů a jeho komponentů týká.
OZO Czech Republic s.r.o. © 2015