Nový program OZO 2023

S koncem roku jsme pro Vás opět připravili aktualizaci programu OZO. Jak už zřejmě víte, vše se letos zkomplikovalo. Dne 15.září letošního roku zemřela po krátké těžké nemoci vedoucí softwarové části společnosti a spolumajitelka firmy OZO Czech Republic s.r.o. Eva Smržová. Její vysokou erudici a pracovní nasazení mnozí z Vás poznali při konzultacích po telefonu nebo přímo při osobních setkáních, ať už na školeních v létech před Covidem nebo přímo u Vás ve firmě.

Rozhodně to není příjemná situace. Mnoho z Vás používá program OZO jako ověřený nástroj pro vedení účetní agendy nejen pro sebe, ale i pro své zákazníky. Všem, kteří mají zakoupen program OZO 2022, jsme odeslali mail s vysvětlením celé situace, která se uvedeného týká.

Pro další vývoj programu je podstatnou a pozitivní zprávou to, že autor programu Petr Ozogán na programu dál pracuje a upgrade programu pro rok 2023 pro Vás opět připravil. Připomínáme jen, že program vyvíjí nepřetržitě už od jeho první verze z roku 1990.

Máte proto nyní možnost objednat si program OZO pro rok 2023. K dispozici pro stažení bude jako vždy během prosince. Budete mít proto čas připravit si vše na následující rok. Distribuce programu bude zajištěna výhradně elektronicky stažením z našeho webu. Program již nebudeme zasílat poštou.

I přes velký nárůst nákladů jsme se rozhodli cenu upgrade programu do konce roku 2022 ponechat na úrovni minulého roku. Navíc na objednávky zaplacené do 15.11.2022 bude poskytnuta stávajícím uživatelům sleva 20%. Vzhledem k silným inflačním tlakům je však pravděpodobné, že od nového roku budeme nuceni ceny aktualizace programu příslušně upravit.

Hlavní změny v účetním systému OZO pro rok 2023:

Z pochopitelných důvodů nebude na první pohled viditelných změn v programu tolik, jako předchozí roky. Rozhodně ale můžete počítat s tím, že další vývojové úpravy pro Vás budeme zapracovávat průběžně a minimálně na jaře příštího roku dostanete zdarma další aktualizaci programu.

  • V programu jsme připravili vše, abyste ho mohli plně využívat i v roce 2023.
  • Vzhledem k tomu, že by se podle záměru vlády měla od 1.ledna 2023 zrušit povinnost elektronické evidence tržeb, rozhodli jsme v programu OZO deaktivovat odesílání dat na MF pro sledování EET. Současně tento modul přestaneme uživatelům zpoplatňovat. Zatím zůstane součástí programu kvůli zpětné kompatibilitě dat z minulých let a i kvůli tomu, že potřebná legislativa teprve prochází parlamentem.
  • V dalších úpravách programu jsme se zaměřili na tisky. Hlavní tisky dokladů bude možné přesměrovat do PDF souborů bez nutnosti zadávání jejich názvů. Tisk do PDF se tak stane přímou součástí programu. Bude však nutné mít k tomu nainstalovaný program PdfCreator, který dlouhodobě k tisku do PDF doporučujeme.
  • Export tisků do PDF bude již provázán s Archívem dokumentů. Bude proto možné převést některé doklady při tisku do PDF současně do Archívu dokumentů. V další jarní aktualizaci programu zřejmě budeme ukládat do Archívu dokumentů i některé uzávěrky.
  • Aktuální XML soubory k odesílání Daňového přiznání k DPH, souhrnného i kontrolního hlášení. V případě změn XML formulářů pro Daň z příjmů budeme aktualizovat program OZO ihned, jakmile příslušné struktury dat uveřejní Finanční správa.
  • Tento výčet novinek neobsahuje zdaleka vše, co jsme pro Vás v nové verzi OZO 2023 připravili. Doporučujeme Vám proto objednat si včas jeho novou verzi.

Důležité odkazy:

Termín distribuce programu OZO 2023

V prosinci 2022, výhradně elektronicky stažením z našeho webu. Nebudeme ho již zasílat poštou na CD.

Objednávka programu

Program OZO na rok 2023 je možné objednat e-mailem na sw@ozo.cz nebo telefonicky na číslo 603 435 946. Rozhodně však bude pro nás i Vás jednodušší, když si zadáte objednávku OZO 2023 přímo ZDE na webu.

Připomínáme, že na objednávky zaplacené do 15.11.2022 bude poskytnuta stávajícím uživatelům sleva 20%. Doporučujeme proto, objednat si program už nyní. Až nový program zveřejníme ke stažení, budete mít ihned možnost si ho stáhnout a nainstalovat.

Za OZO Czech Republic s.r.o.
Pavla Čermáková, jednatel firmy
Petr Ozogán, autor programu
Petr Čermák, servis programu

The Author

Petr Ozogán

Mám na starosti nejen vývoj programu OZO, ale i aktualizaci tohoto webu. Udělám vše, co bude v mých možnostech, abyste byli s tím co dělám maximálně spokojeni.
OZO Czech Republic s.r.o. © 2015