Novinky v programu OZO 2013.005

Na programu se neustále pracuje. Zapracováváme připomínky uživatelů a odstraňujeme případné nedostatky. Současně také zlepšujeme vzhled a možnosti programu ve Windows. Stejně jako jiné roky dříve, tak i letos jsme nyní uvolnili pro uživatele aktualizaci programu s těmito změnami. Aktualizace je pro uživatele programu pro rok 2013 zdarma.

Jedná se o aktualizaci programu, kterou je možné použít pouze pro doinstalování změn. Nejedná se o plnou instalaci! Tu s dále uvedenými změnami připravíme a dáme k dispozici zhruba za měsíc. Po tuto dobu také uvítáme poznatky uživatelů, pokud zjistí jakékoliv nedostatky.

Program je v této verzi k dispozici pouze ke stažení na internetu. Uživatelům, kteří mají objednáno zasílání nových verzí na CD, bude program zaslán poštou zhruba za měsíc, kdy zapracujeme do programu případné poznatky uživatelů k této verzi.

Stažení programu ve verzi 2013.005

Klikněte na následující odkaz dle verze účetnictví a zadejte jeho uložení na disk počitače. Následně proveďte reinstalaci programu. Samozřejmostí by měla být dřívější zaloha všech dat.

 

OZO 2013 (verze 005) daňová evidence (aktualizace) (92)

 

OZO 2013 (verze 005) podvojné účetnictví (aktualizace) (103)

Popis nejdůležitějších změn v programu OZO 2013:

Podvojné účetnictví:

– V Druhu dokladu lze nyní u typu dokladu O,D zadat i příslušnou číselnou řadu pohledávek, závazků
– Při tisku (F7) v Zápise dokladů do podvojného účetnictví se automaticky nabízí 1 tisk
– Upraven tisk obratové předvahy do MS Excelu
– Při zápise dokladů se v tabulce pro vyplnění údajů DPH editují velká písmena u DIČ
– Při inicializaci Kontrolního zaúčtování nebo Konečného zaúčtování dokladů se nabídne Chybový protokol s rozdílným datem DPH od data dokladu

Daňová evidence:

– V zápise deníku ve verzi WinOzo je upraveno rozpočítání DPH klávesou F9, kdy se zadává celková částka včetně DPH
– Při zadání do Přehledu závazků u přenesené DP nebo pořizování zboží či služeb z EU, se již nulové plnění u nepoužitých položek nedotahuje do evidence DPH

Pohledávky, závazky:

– V Přehledu pohledávek, závazků se při použití klávesy F3-oprava automaticky opraví i DIČ v Přehledu přenesené daňové povinnosti

Fakturace:

– Lepší zobrazení a zadávání ve verzi WinOzo pro všechny druhy zápisu faktur
– Při tisku faktur, vytvořených ze skladu, se nyní nabízí i tisk Reklamy a Banneru
– Při zápise nové faktury ze zakázek, je upravena případná druhá adresa z modulu Zakázky
– V daňové evidenci se po uzavření dokladu Daňový doklad k přijetí platby zálohy automaticky zapíše výše základu a DPH do přehledu přijatých záloh

Evidence skladu:

– V menu Přehled skladu se nyní zobrazují informace o tom, zda je toto zboží určeno k doprodeji, výmazu, zákazu apod.
– Ve Sloučených přehledech se upravil tisk z Přehledu dokladů
– V menu skladu Objednávky – Editace návrhu  lze klávesou F10 přepínat mezi  uzavřenými a neuzavřenými objednávkami
– Lepší zobrazení a zadávání ve verzi WinOzo pro různé tiskové sestavy a nastavení

DPH:

– Do Prohlížení zdaněných položek přibyla informace o opravném či daňovém přiznání
– V Prohlížení zdaněných položek i v Přehledu daňových přiznání pod klávesou F8-Kontrola najdete kontrolní tisk pro nevytvořené Opravné či Dodateční přiznání k dani z přidané hodnoty

Pokladna:

– V zápise pokladního dokladu ve verzi WinOzo je upraveno rozpočítání DPH klávesou F9, kdy se uvádí celková částka včetně DPH
– Následující rok se nyní bude v modulu Pokladny nabízet, pokud máte zadán stejný rok v Číselníkách pokladny jako je v Modifikaci programu, kde je potřeba mít zadáno i 12. období

Evidence majetku:

– Při přerušení účetních odpisů se nyní nuluje poslední odpis
– V menu Inventura jsou upraveny sestavy Tisk dle místa a Tisk dle výběru

Manager:

– Pro ověření DIČ, spolehlivého plátce a uvedených čísel účtů, použijte ve WinOzo klávesu Alt-I

Banka – Zápočty pohledávek:

-Ve verzi DOS pod klávesou F11-Editace textu se zapisuje samostatně úvod i závěr zápočtu

Zakázky:

– Upravená editace textů ve Windows

The Author

Eva Smržová

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015