OZO, novinky v programu

Nový formulář „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ (vzor č.18 – od 1.12013), kde se mění zejména informacemi na přední straně, které souvisí s velkou změnou struktury Finančních úřadů. Směrování jednotlivých položek do daných řádků formuláře (str.2) zůstává stejné, jako v předchozím formuláři – vzor č.17.

Nezapomeňte, že je NUTNÉ  v této aktualizaci OZO 2013.002 doplnit informace o Vašem příslušném krajském úřadu FÚ a územním pracovišti FÚ, ve kterém je Vaše (či zpracovávaná) firma přihlášena, v menu „Nastavení – Modifikace programu – Identifikace plátce“. S číselnou identifikací Vám pomůžeme zde:

Číselník jednotlivých finančních úřadů a územních pracovišť
Nové bankovní účty finančních úřadů
Seznam datových schránek finančních úřadů

Od 1.1.2013 je také nově plátce povinen vést v evidenci pro účely DPH u přijatých zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění (tj. dodavatele), s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady. Z tohoto důvodu je nezbytné  vždy uvádět DIČ u přijatých faktur v agendě ZÁVAZKY, odkud se pak budou doplňovat do evidence DPH (v podvojném účetnictví při automatickém zápise v účetnictví). Pro případ kontroly FÚ jsou informace s DIČ dostupné v menu DPH – Tisk výběrového přehledu daně – výběr dle položek.

Od 1.1.2013 v novele zákona o DPH, je uveden i nový institut nespolehlivého plátce a navazujícího ručení za nespolehlivého plátce. Tyto informace získáte při vyhledávání jednotlivých kódů adres s uvedeným DIČ při kliknutí na volbu „Ověřit na internetu (MFCR)“.

Nastavení

V menu “Nastavení – Modifikace programu – Plátce DPH“ je důležité pro správnou funkci modulu DPH doplnit nové volby „Plátce DPH od-do“. Také je důležité překontrolovat zadání „Koeficientu pro 2013“.  Buď již odněkud znáte hodnotu koeficientu Vaší firmy pro nový rok (poněkud nereálné J)a pak si jej sem zadáte nebo zadáte hodnotu 100. Firmy s odlišnou výší koeficientu, údaj pro nový rok stejně zjistí až při daňovém podání za prosinec 2012, tj. obvykle  k 25.1. z ročního vypořádání DPH, kdy pak přesný údaj program sám automaticky doplní!!!

DPH

Nejdůležitější změnou jsou již schválené nové sazby DPH ve výši 15% a 21%. Tyto sazby si zadáte do nově vytvořených položek v menu „DPH  – Sazebník daně“. Nelze měnit již dříve používané položky DPH. Důležité je také doplnění těchto nových položek do všech Druhů pohledávek, závazků, fakturace a pokladny. Bez tohoto nastavení nelze např. vystavit fakturu s novou výší DPH. Pro změnu DPH v Evidenci skladu využijte modul „Evidence skladu – Uložené údaje – Ceník – Změna sazby DPH“, kde si vyberete původní položku DPH, vyberete zboží a poté změníte tento výběr na nové sazby DPH. Tato volba Vám změní i ceny, které již obsahují DPH.

V menu „DPH  – Daňová přiznání – Výpočet“ nyní najdete nejen volby pro výpočet řádného, opravného i dodatečného přiznání, ale úplně jiný způsob práce s výpočtem a tiskem přiznání DPH. „Kontrolní výpočet (test)“ znamená, že si můžete opakovaně vyzkoušet, jaký je předpokládaný výpočet daně z přidané hodnoty. Při volbě „Uzavření DPH, odevzdání na Finančním úřadě“ vytváříte již konečnou podobu Přiznání z přidané hodnoty, která se uloží do nového menu  „Daňové přiznání – Přehled“. Zde můžete přiznání k DPH opakovaně tisknout,  vytvořit soubor pro elektronická podání či v podvojném účetnictví použít automatické vytvoření dokladu na základě daňového přiznání DPH pro zaúčtování této skutečnosti do účetnictví.

Upozorňujeme, že v této verzi nelze použít výstup pro elektronické podání v roce 2013. Od nového roku se mění celá struktura finančních úřadů, zejména označení finančních pracovišť pro elektronické odesílání všech přiznání i hlášení. Změny budou také v číslech bankovních účtů od 1.1.2013. Všechny tyto změny však zveřejní MFČR až po datu 1.1.2013. Do programu OZO vše zapracujeme okamžitě, jakmile budeme mít od MFČr podklady k dispozici. Elektronické přiznání i změny se týkají všech odesílaných formulářů po 1.1.2013 (i těch hlášení za měsíc prosinec 2012, které budou podávány až v lednu 2013).

Opravné i dodatečné přiznání k DPH lze vytvořit pouze k  již vytvořenému (v programu) řádnému přiznání k DPH, které je již založeno v menu „DPH – Daňové přiznání – Přehled“.  V podvojném účetnictví, když použijete období DPH, za které je již vytvořené řádné přiznání z přidané hodnoty, tak se nabídne volba pro opravné či dodatečné přiznání (dle data). V daňové evidenci tuto volbu logicky nabízí také přímé zadávání  do přehledu pohledávek či závazků. Samozřejmostí jsou i  tiskové sestavy v menu DPH, kde lze vytisknout nejen podklady pro řádné přiznání, ale i pro opravné a dodatečné přiznání.

Další novinky v programu OZO 2013:

Přepracovali jsme možnosti grafické verze FAKTURY – WinOZO. Nyní je možné vytisknout více řádků na stránku. Dále jsme zvětšili prostor pro možné grafické tisky v těle faktury při zadání volby „banner“. Způsob použití je podobný, jako u voleb „razítko“ a „reklama“.

Pokud používáte ve verzi pro podvojné účetnictví i menu „Banka – Zápočty pohledávek“,  tak již v této verzi najdete i automatické vygenerování dokladu pro převod jednotlivých realizovaných zápočtů (kompenzací) přímo do dokladu v podvojném účetnictví.

Upravili jsme některé tiskové sestavy a výstupy do MS Excel dle přání uživatelů.

Samozřejmostí jsou také nové odpisové sazby majetku pro rok 2013.

 

 

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015