OZO, instalace programu

Program OZO 2015 je vhodný pro všechny operační systémy Windows vč. nejnovějších Windows 10 (32-bit i 64-bit). Dále je popsána typická instalace programu OZO, který si můžete stáhnout z internetu. V případě instalace programu z CD naleznete návod k instalaci přímo na CD.

01. Instalace z e-mailu

Kliknete na příslušný odkaz Vaší verze (podvojné účetnictví či daňová evidence) uvedený v e-mailu a zadejte ULOŽIT a vlevo vyberte např. DOKUMENTY

Po uložení tohoto souboru si otevřete složku DOKUMENTY a dvakrát klikněte na uložený soubor

DÁLE POSTUPUJTE DLE BODU 3. Pokyny pro spuštění instalačního programu OZO 2015

02. Instalace z www stránek

Otevřete si naše internetové stránky www.ozo.cz

Instalační soubory najdete většinou hned na úvodní stránce nebo otevřete na liště Program OZO – Ke stažení, kde již najdete instalační soubory. Najdete zde různé instalace programů OZO.

DÁLE POSTUPUJTE DLE BODU 3. Pokyny pro spuštění instalačního programu OZO 2015

04. Pokyny pro spuštění instalačního programu OZO 2015

Úvod instalace – zadáme Další

Licenční smlouva – zadáme Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy

Informace – zadáme Další

Zde můžeme v Procházet vybrat jiný disk, ale instalace vždy musí jít do rootu disku a jen do složky OZO2015P nebo OZO2015J (v případě, že by program byl instalován do nějaké další složky, tak by se program choval jako Demoverze)

Instalované součásti – zadáme Další

Název v nabídce Start – zadáme Další

Toto nastavení se zadává pouze při plné instalaci programu OZO.

Důležité volby, které se zadávají pouze při plné instalaci programu OZO – pro správné označení a výběr instalovaného programu je důležité označit Váš operační systém a kódování češtiny programu OZO, které najdete ve starší verzi programu OZO – Nastavení – Modifikace programu – Kódování dat (K=Kamenický, L=Latin2, W=Windows 1250 a X=nezadáváte žádnou diakritiku).

Instalace je připravena – zadáme jen Instalovat

Instalace je provedena – objeví se informace na závěr – zadáme Další

Při plné instalaci se nabízí volba pro restartování počítače – doporučujeme – zadáme Dokončit
.

Pokud se Vám DOSová verze programu OZO nespouští na celou obrazovku, je třeba provést snadné nastavení. Na ploše si myší najdete příslušnou ikonu OZO a použijete jedno kliknutí pravého tlačítka myši. Objeví se různé volby, kde vyberete „Vlastnosti“ a potvrdíte levým tlačítkem myši.

Ve Windows XP si nastavíte záložku „Možnosti“ na volbu celá obrazovka a záložku „Rozvržení“ nebo „Rozlišení“, kde upravíte hodnoty „Vyrovnávací paměť zobrazení“ i „Velikost okna“ na ŠÍŘKA: 80 a VÝŠKA: 25. Pokud máte Windows 98, zobrazíte si „Vlastnosti“ výše uvedeným způsobem, zaškrtnete ve volbě „Program“ Při ukončení zavřít a ve volbě „Obrazovka“ – Způsob použití: celá obrazovka.

Ve Windows Vista, Windows7 (32-bit) lze program spustit pouze v režimu okna (není na celé obrazovce). Přesto však můžete v programu OZO upravit spouštění s roztáhnutím většího okna. Doporučujeme data spouštět pouze pro zobrazení v kódu Latin2 (kód Kamenický se neumí v okně správně zobrazovat). Pro správné nastavení byste měli použít ikonu OZO, která má v názvu ikony v závorce LatXP (podobně jako ve Windows XP). Ve „Vlastnostech“ ikony si v záložce „Písmo“ nastavíte jinou volbu písma (např. LucidaConsole), můžete použít i tučné písmo a velikost změníte na 24 nebo 26..

V operačním systému Windows7, 8 a Vista (64-bit) program OZO pracuje pouze ve WinOzo.

04. První spuštění programu OZO 2015

Po prvním spuštění programu OZO 2015 je nutné vyplnit údaje pro registraci. Pokud máte předchozí verzi programu, nabídne se Vám automatické načtení registračních údajů.

Pokud máte již starší verzi programu OZO, musíte tyto údaje nastavit ručně.

Do pole SÉRIOVÉ ČÍSLO PROGRAMU vyplníte Vaše přidělené číslo programu, které najdete také na faktuře (níže vidíte na našem příkladu sér.číslo PVM-123). Dále vyplníte Váš název firmy a Vaše IČ. Všechny tyto údaje je pak potřeba nahlásit při žádosti o odregistrování programu.

Pokud máte zvýrazněno Registrovat PC, je potřeba jej odkliknout, aby se dané číslo počítače uložilo do registrace. V DOSové verzi doporučujeme zadat vždy při prvním spuštění této verze.

Všechny uvedené údaje z obrazovky je potřeba nahlásit firmě OZO Czech Republic s.r.o. pro správné odblokování programu OZO. Také můžete použít volbu TISK, vybrat Směr výstupu „do souboru“ a poslat tento soubor na e-mailovou adresu: sw@ozo.cz

Vysvětlivky pro výše uvedené volby:
NIC, spustit program – můžete pracovat v programu OZO 2015 i bez registrace v rozsahu výše uvedeného data
Změnit registraci – pokud jste zadali nějaký údaj špatně, touto volbou jej změníte
Registrovat PC – v případě, že je tato volba aktivní, doporučujeme ji aktivovat (použije se u žádosti o registraci pro více kódů počítačů)
Přidat další PC – použijete, pokud máte instalaci na dalších počítačích, které chcete ručně přidat k hromadné žádosti o registraci
Odeslat registraci – zde můžete údaje potřebné odeslat přes MS Office či jiného poštovního klienta, případně vytisknout
Aktivace programu – zde se program OZO 2015 odblokuje

Přidat další PC – do pole „Kód počítače“ napíšete číslo z jiného PC a zadáte „Zapsat počítač“

Odeslat registraci – automaticky odešlete, nebo můžete použít svůj e-mail např. na Seznamu, kde dáte přiložit soubor z programu OZO 2015 – např. z disku C:\OZO2015P\_PVM-123.TXT(kde místo PVM-123 bude uvedeno Vaše sériové číslo programu), který se Vám automaticky vytvořil ve složce OZO 2015P nebo OZO2015J.

Až Vám přijde registrační karta pro program OZO (nebo při telefonické registraci) vyberete si volbu Aktivace programu – Registrovat: Kódem programu, kam zapíšete příslušný kód pro daný počítač nebo volbu Aktivačním kódem, kde můžete zkopírovat informace z těla či přílohy e-mailu s novou registrací. Pokud si zkopírujete námi zaslanou přílohu k registraci ( má název např. _PVM-123.CFG, kde místo PVM-123 bude Vaše sériové číslo), tak se Vám program po kliknutí na volbu Aktivace programu automaticky sám zaregistruje vč.modulů. Pokud máte program nainstalován na více počítačů, tak můžete tento soubor s příponou CFG uložit přímo do OZO2015P či OZO2015J, kde se po kliknutí na na volbu Aktivace programu automaticky zaregistruje na každém počítači. Pokud máte síťovou verzi programu, stačí tento soubor uložit na síťový disk do složky OZO2015P či OZO2015J a kliknout na volbu Aktivace programu jen z jednoho PC, který odblokuje všechny ostatní v síti.

Pokud máte program ihned zaregistrován nebo pokud vyberete při spuštění volbu NIC, tak se Vám při prvním spuštění objeví následující nastavení (pro víceuživatelské verze se toto nastavení objeví až po zadání volby NOVÁ INSTALACE).

Na této obrazovce je důležité vyplnit zda jste plátci DPH a v jakém příslušném zdaňovacím obdobní (M-měsíční nebo K-kvartální). Dále zde vyplníte DIČ, adresář pro tisk do souboru pro XML soubory (pozor – musí případná složka již na disku existovat). Nedoporučujeme nechávat pro výstupy jen disk C:\ bez uvedené složky. Dále je důležité mít nastavenou správnou češtinu – kódování dat. Pokud jste ještě s programem OZO nepracovali, doporučujeme zadat písmeno L-latin2. Pokud používáte program OZO již více let, podívejte se v předchozí verzi programu OZO, jaké písmeno pro Kódování dat máte nastaveno (menu Nastavení – Modifikace programu – Program).

Další volbou je nastavení Účetnictví, kde máte zadán rok a období, jaké budete zpracovávat. V podvojném účetnictví máte zde možnost nastavení fiskálního roku (tj. jiný než kalendářní). Program OZO automaticky zaznamenává čas a datum. Doplňující podpisy jsou vhodné nejen pro příspěvkové organizace, které vyžadují na každém dokladu několik osob, které musí daný doklad podepsat.

Ve volbě Archivace nastavíte nejčastěji používaný disk pro Obnovu z archívu a disk pro přenos komunikací. Pokud chcete, aby program vždy při ukončení programu sám automaticky zálohoval program, doporučujeme doplnit volbu Adresář pro automatickou archivaci, který již musí v počítači existovat.

Na této obrazovce doplňte Velikost obrazovky (dle nastavení Vaší plochy), abyste měli program v optimální velikosti vč.písma).

Zde si můžete zvolit typ a vlastnosti písma.

Pokud máte stálé připojení k internetu, tak si zadejte písmeno „A“ do volby Používat internet pro načtení adres, která Vám umožní lépe pracovat s programu OZO.

V případě, že máte program OZO pouze pro jednu firmu, tak se Vám objeví tabulka pro načtení dat předchozích let, kde se je nutné správně vyplnit rok předchozí verze a disk, na kterém je nainstalována:

Pokud vlastníte program OZO – Multiverze, musíte si nejdříve založit firmu volbou Nová instalace

nebo vytvořit firmu s převzetím všech dat z předcházejícího roku:

Musíte zadat správný rok a disk, kde se nacházejí Vaše předchozí data:

Přejeme Vám příjemnou práci s programem OZO 2015

NEZAPOMEŇTE
!!! Po každé reinstalaci programu ihned proveďte KONTROLU DAT v menu SERVIS !!!
V případě jakýchkoliv problémů volejte na naše servisní středisko.

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015