OZO, časté dotazy (FAQ)

INSTALACE

VELKÁ PRODLEVA V MSdos VERZI ÚČETNICTVÍ PŘI POŘIZOVÁNÍ DAT MEZI STRANOU MÁ DÁTI A DAL POD OPERAČNÍM SYSTÉMEM WINDOWS XP

Otázka:  Mám velkou prodlevu při zápise účtů  mezi stranou MÁ DÁTI a DAL v podvojném účetnictví (DOS). Problém nastal až při přechodu na nový počítač s operačním systémem Windows XP. Můžete mi poradit co s tím, aby mi program fungoval při pořizování dat stejně rychle jako dřív?

Odpověď: Problém je způsoben pomalým přístupem na pevný disk Vašeho počítače. Je to zaviněno buď (většinou) výběrem nevhodné základní desky pro Váš počítač nebo nedbalou instalací ovladačů řadiče pevného disku. Pokud s podobným problémem zápolíte, doporučujeme zavolat na náš HELPDESK. Pokud zamýšlíte pořídit nový počítač, zaručujeme Vám, že počítače od nás tímto neduhem netrpí. Jen na okraj zmíněného problému – objektivním měřením jsme zjistili, že se příslušné zpomalení netýká jen našeho programu, ale všech aplikací, které při své práci zapisují na disk!!! Windows Vista a Windows 7 (32-bit) tuto prodlevu nemají.

                              

                                PODROBNÝ  POSTUP INSTALACE A REINSTALACE PROGRAMU OZO 2013

Otázka: Jak si nainstaluji/reinstaluji program OZO 2013 ???

Odpověď: Program OZO se instaluje na místní nebo síťový pevný disk – dle objednané verze. Program OZO nelze spustit přímo z CD. Před instalací si nejprve zkontroluje, zda je na pevném disku dostatek volného místa. Program vyžaduje pro základní instalaci !!bez dat!! nejméně 100 MB (včetně dat alespoň 150MB) volného místa na disku. Plná instalace ve Windows Vám automaticky vytvoří ikonu pro spuštění programu OZO 2013 v prostředí DOS i Windows. Pro vytvoření spouštěcích ikon v síťové verzi použijte instalaci síťového zástupce na instalačním CD (nebo spusťte na síťovém disku v adresáři OZO2013P či OZO2013J program „setup.exe“). Pokud program instalujete či reinstalujete z našich stránek www.ozo.cz , je důležité si nejdříve uložit instalační soubor na disk (flashdisk apod.) a teprve poté postupujete podobně jako při instalaci z CD.

Instalace aktualizace programu OZO 2013
     Postup instalace aktualizace programu OZO je téměř totožný jako nová instalace programu s tím rozdílem, že při reinstalaci programu složka OZO2013P/J je již vytvořena, takže Vám program oznámí, že složka již existuje a zeptá se zda chcete  pokračovat. Pokud potvrdíte pokračování reinstalace program se Vám zaktualizuje, jinak řečeno soubory stávající se nahradí soubory novými. Nemusíte mít žádné obavy o svá data, protože ta zůstávají zachována ve stejné podobě jako před reinstalací. Pro jistotu si však data před reinstalací zarchivujte a ujistěte se, zda se archiv skutečně vytvořil. Pozor!  – nikdy nepřehrávejte (nereinstalujte) novější verzi verzí starší, pokud tak učiníte, riskujete narušení Vašich dat!!!

Pro správné označení a výběr instalovaného programu je důležité označit Váš operační systém a kódování češtiny programu OZO, které najdete ve starší verzi programu OZO – Nastavení – Modifikace programu – Kódování češtiny na monitor (K=Kamenický, L=Latin2, W=Windows 1250 a X=nezadáváte žádnou diakritiku).Pozornost věnujte všem textům, které Vás budou provázet. Máte možnost si zvolit disk, ale neměňte(!!!) nabízený adresář.

 1) Instalace z CD pro Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Vista, W7
Instalace programu z CD je velice rychlá a jednoduchá. Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí nabídka firmy OZO Czech Republic, s.r.o. Liberec. Po zadání INSTALACE ÚČETNICTVÍ si zvolíte instalaci příslušného programu (OZO 2013 daňová evidence či podvojné účetnictví).Poté je nutné zaškrtnout volbu „Spustit program z aktuálního umístění“ a v další obrazovce potvrdit instalaci přímo z CD. Dále Vás již povede náš instalační program sám. Pozornost věnujte !!všem!! textům, které Vás budou v průběhu instalace provázet! V jednom z původních menu máte možnost volby, zda v programu instalovat i předdefinovaná PSČ. Dále máte možnost si zvolit disk, ale nikdy !!!neměňte!!! jméno nabízeného adresáře. Pokud byly provedeny úpravy systémových souborů, bude na závěr doporučen RESTART Vašeho počítače, nutný pro správnou činnost programu.Pokud se na Vašem PC instalační CD (pod WINDOWS) nespustí automaticky, pak můžete využít druhou (možná i celkově pohodlnější)) možnost CD-instalace: Otevřete pomocí myši „Tento počítač“, klikněte pravým tlačítkem myši na označení CD mechaniky (označenou OZO_2013) – zadáte PROZKOUMAT a v otevřeném okně instalačního CD klikněte na příslušnou instalaci daňové evidence či podvojného účetnictví.Po potvrzení se spustí stejná instalace jako v předchozím odstavci.
2)Instalace OZO z CD pro DOS
Instalace z CD v prostředí DOS je též velmi jednoduchá. Po vložení CD do Vašeho PC se přepněte na příslušnou mechaniku CD (např.D:\) a v příkazovém řádku napište:
2013\instalju.exe   (pro instalaci daň.evidence OZO2013)
2013\instalpu.exe  (pro instalaci podvojného úč. OZO2013)
2013\instdemo.exe(pro instalaci demoverze OZO2013)

V průběhu instalace s Vámi instalační program komunikuje. Na obrazovce se objevují doprovodné informace a různé nabídky voleb, kterými řídíte průběh celé instalace. Po ukončení instalačního programu doporučujeme pro správný chod programu RESTART počítače, vzhledem ke změně systémových souborů při instalaci.
3)Instalace programu OZO 2013 z disket
Jelikož se stalo standardním nosičem CD, instalační diskety s programem OZO 2013  nyní posíláme pouze na výslovné vyžádání uživatele.
a)Instalace z disket – inst.verze pro WINDOWS 95/98/ME/NT/2000/XP
Instalace z disket určených pro Windows je také velmi jednoduchá. Po zadání „setup.exe“ se spustí instalační instalační program podobně jako při instalaci z CD tzn.,že byste měli dodržovat stejné pokyny. Doprovázet Vás budou navíc instrukce pro vložení další diskety.
b)Instalace z disket – inst. verze pro DOS
Instalace z disket – program se instaluje z pěti disket (DISK1 až DISK5). Šestá disketa je určena pro instalaci prostředí FoxPro 2.6-extended, ze sedmé diskety lze nainstalovat standardní (ne-extended) FoxPro 2.6 STD.Tyto dvě diskety jsou součástí pouze nové instalace programu OZO 2013. Při instalaci či reinstalaci prosíme, následující postupy:
Vlastní instalace programu OZO 2013
Vložte disketu (DISK 1) do mechaniky (A:\;B:\; apod.), přepněte se na danou disketovou mechaniku např.příkazem A: (ENTER), napište A:\INSTALJU.EXE pro daňovou evidenci; pro podvojné účetnictví použijte INSTALPU.EXE; instalace demoverze probíhá s příkazem INSTDEMO.EXE – použijte jednotlivé příkazy pro instalaci dle druhu účetnictví dle druhu účetnictví a mechaniky.
Pokud program OZO pouze reinstalujete, tak si v nabídce komponentů pro instalaci odznačte položky STANDARD FOXPRO RUNTIME a EXTENDED FOXPRO RUNTIME, které nejsou v tomto případě nezbytné a instalace je po Vás nebude vyžadovat, tím se samozřejmě samotná instalace programu výrazně urychlí. V průběhu instalace s Vámi program OZO 2013 komunikuje. Na obrazovce se objevují doprovodné informace a různé nabídky voleb. Jejich výběrem řídíte průběh instalace.Po instalaci celého programu je vhodné si překontrolovat či dopsat některá nastavení v souborech AUTOEXEC.BAT – tj. zadání vytvořeného adresáře do cesty (řádek začínající PATH) a CONFIG.SYS -tj. nastavení FILES=200 a BUFFERS=20. Pokud pracujete v prostředí Windows je vhodné překopírovat archivační soubory (které máte pod adresářem např. C:\OZO2013p nebo C:\OZO2013j)“lha.exe, „lharc.com“ a případně Vámi dodané „arj.exe“ do adresáře C:\WINDOWS\COMMAND. Po provedení všech těchto operací počítač restartujte.

   !!!  Po každé instalaci či reinstalaci programu OZO  proveďte KONTROLU DAT v menu SERVIS !!!


                                                    ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ PROGRAMU OZO 2013

Otázka:
Co je nutné provést ihned po instalaci programu OZO 2013 ???

Odpověď:Ihned po samotné instalaci nové verze programu OZO 2013 (viz FAQ instalace OZO 2013) je nutné zjistit v jaké češtině (Kamenický,Latin2) byla spouštěna předchozí verze programu OZO a tuto češtinu zachovat i pro program aktuální. Pokud byste se rozhodli pro změnu kódování češtiny, raději se poraďte na tel čísle 603 435 946.
Po spuštění programu OZO (pomocí ikony na ploše ve Windows) se Vám na obrazovce objeví registrační tabulka. Tu je nutno vyplnit a zaregistrovat (registrace se provádějí poštou, dále pak faxem nebo formou e-mailu). Pokud budete chtít program zaregistrovat později zvolíte „NIC“ a program se otevře, ale lze  v něm zaznamenávat data po dobu tří měsíců (stanovený časový rozsah najdete ve vrchní části registrační karty).Po zaregistrování se verze stává plnohodnotnou.
Nyní přecházíme k vlastnímu nastavení programu OZO 2013 pro zpracování účetnictví. Pokud jste již zpracovávali účetnictví pro rok 2013 v předchozí verzi, která toto umožňuje, je dobré si tyto data převést pomocí obnovy z archívu nebo pomocí převzetí dat z minulých let do nové verze programu OZO. Po vstupu i po načtení dat do programu OZO 2013 je nutné provést KONTROLU DAT !!!
Dále si zkontrolujte veškeré nastavení v modifikaci programu – účetní období, faktury, sklady, přiznání k DPH (doplnit koeficient pro všechny roky – pokud nemáte koeficient, doplnit všude 100), doprovodné texty, archivace, bankovní ústavy, dále pak zakázky, tiskárny, knihu jízd, druh organizace.
Vzhledem k loňské novele zákona o účetnictví je potřeba, pokud jste již tak neučinili v předchozí verzi a chcete zpracovávat účetnictví v souladu s legislativou, nastavit editaci času uskutečnění účetního případu (A/N), editaci datumu a času zápisu účetního dokladu (A/N), dále pak nastavit zaznamenávání osoby zapisující doklad (s právem změny) (A/N) a doplňovat osobu odpovědnou za zaúčtování dokladu(A/N). veškerá tato nastavení najdete v menu nastavení – modifikace   programu – účetnictví (Zvýrazněnými a podtrženými písmeny „A“ nebo „N“ v závorkách Vám doporučujeme momentální optimální nastavení). V souladu z předchozím nastavením přímo souvisí i nadefinování přístupových práv, které najdete v menu
nastavení – přístupová práva.


PREVENCE PŘED ZTRÁTOU A POŠKOZENÍM DAT

            Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem týkajících se ztrát nebo poškození dat, jsme se rozhodli na Vás znovu apelovat jako na uživatele programu OZO a předem upozornit a varovat před těmito okolnostmi, které můžou mít za následek ztrátu nebo poškození Vašeho účetnictví !!!

            Je několik příčin, které mohou tyto nepříjemnosti způsobit. Nejčastějšími příčinami jsou poruchy Vašeho PC (vadný harddisk, procesor, operační paměť apod.) a případné výpadky či kolísání elektrického proudu. Je proto velice důležité se před těmito, ve většině případů nepředvídatelnými a neovlivnitelnými situacemi prostřednictvím zálohovacích funkcí, které program OZO umožňuje, chránit.
Je dobré si v zálohování dat vytvořit určitý systém. Především záleží jak často a v jakém množství data zaznamenáváte. V případě pravidelné denní práce v programu OZO, což bude platit pro většinu z Vás, doporučujeme abyste si pořídili zálohu (na flashdisku, zip mechanice, CD-RW nebo na místním či síťovém disku)  a  zálohovali pravidelně vždy po ukončení (můžete i v průběhu) prací v programu OZO v daném dni. Tím si vytvoříte možnost vrátit se k datům (až týden zpět) pro případ, že by u Vás nastaly již výše uvedené problémy. Na závěr Vám ještě doporučujeme automaticky zálohovat i při ukončení programu na disk (v menu Nastavení – Modifikace programu – Archivace). V programu OZO  se po nastavení provede zálohování automaticky vždy při ukončení programu formou dotazu: provést zálohu dat ANO – NE.

OBECNÉ OTÁZKY


NEJVHODNĚJŠÍ HARDWARE PRO PROGRAM OZO

Otázka:Jaké je nejvhodnější počítačové (hardwarové) vybavení pro správnou funkčnost programu OZO???

Odpověď:Pro minimální konfiguraci počítačové sestavy pro správnou činnost programu OZO pro 1 PC doporučujeme počítač, který odpovídá konfiguračním požadavkům operačního systému Windows XP.
Síťová verze programu má jiné nároky na hardware nežli lokální verze programu OZO, takže pokud uvažujete  o síťové verzi programu OZO, raději se informujte u našeho servisního střediska na tel. číslech 48 514 85 03 a
603 435 946.

                                
NEJVHODNĚJŠÍ OPERAČNÍ SYSTÉM PRO PROGRAM OZO

Otázka: Jaký operační systém je pro program OZO 2013 nejvhodnější, případně se kterým máte dobré zkušenosti???

Odpověď: Pro optimální práci s účetním programem OZO vychází nejlépe Windows XP,  Windows Vista či W7. Pokud použijete 32-bitový systém Windows, budete mít k dispozici DOSovou i Windowsovou verzi programu OZO. Pokud použijete 64-bitový systém Windows budete mít k dispozici pouze Windowsovou verzi programu OZO (WinOzo). Pokud použijete starší operační systém, nemusí být v programu OZO všechny činnosti dostupné (archivace, tisk formuláře DPH, grafický tisk výkazů apod.).


NEJVHODNĚJŠÍ TISKÁRNY PRO PROGRAM OZO

Otázka: Jaké typy či značky tiskáren jsou pro program OZO nejvhodnější, případně jaké jsou nejčastější problémy s tiskárnami ve vztahu k programu OZO???

Odpověď: Problém je potřeba rozdělit podle používaného typu programu.

  Pokud používáte „Win“ verzi programu OZO lze obecně říci, že lze použít libovolný typ tiskárny, na které lze bezproblémově tisknout z Windows (95,98,Me,2k,XP,Vista, W7). Pokud nejsou připojené na paralelní porty (LPT1,2,3), musí být tato tiskárna označena jako výchozí !!!

  Pokud pracujete ještě v „Dos“ verzi, je základním kritériem fyzické připojení tiskárny k počítači. V této  verzi programu lze tisknout pouze na paralelní port (LPT 1,2,3).  (Ne  USB !!!)   Dále je potřeba ověřit zda výrobce podporuje tisk DOS aplikací. To bývá občas uvedeno na krabici, častěji v manuálu, někdy i na webu výrobce. Občas nikde, přesto i taková tiskárna DOS tiskne. U laserových tiskáren to lze poznat také podle toho, že tiskárna podporuje tiskový mód  PCL5, PCL6, PCL6e.

  Podle výše popsaného je potřeba se řídit, pokud chcete tisknout z obou verzí programu na jednom počítači. Pokud si pořídíte tiskárnu, která má pouze připojení na USB port, nebudete moci tisknout z prostředí DOS, protože operační systém DOS toto připojení nepodporuje. Zatímco z tiskáren s připojením na paralelní port lze tisknout v drtivé většině (není to však pravidlem) z obou operačních systémů. Proto Vám pro takové použití doporučujeme především tiskárny s připojením na paralelní port. V každém případě si při koupi tiskárny zjistěte u Vašeho prodejce zda Vámi kupovaná tiskárna bude schopna skutečně tisknout z obou výše uvedených operačních systémů. Pokud váháte nad koupí vhodné tiskárny pro tiskové výstupy z programu OZO, nebo jste se rozhodli, ať už částečně, nebo úplně modernizovat Vaše hardwarové vybavení, bude lepší, když zavoláte na naše servisní oddělení na tel. čísla   48 514 85 03  nebo  603 435 946.

                     


                                               NASTAVENÍ SYSTÉMOVÉHO SOUBORU CONFIG.SYS /NT/

Otázka: Kdykoli vstupuji v programu do jednotlivých menu a následně do sestav, přehledů, či výběrů, program se vždy sám ukončí a nastaví se do systému (WINDOWS, DOS), nebo se objeví chybová hláška s textem: „To many files open“ (příliš mnoho otevřených souborů), kde vzniká problém?

Odpověď: V tomto případě je potřeba nastavit parametry v systémovém souboru CONFIG.SYS (WIN 95,98) či CONFIG.NT (WIN 2000,NT,XP). Přesněji řečeno počet FILES a BUFFERS. Optimální nastavení je: FILES=200, BUFFERS=20. Samozřejmě že toto nastavení také záleží na konkrétní výkonnosti Vašeho PC. Výše uvedené nastavení je optimální pro PENTIUM I,II a vyšší. Pokud má Váš PC výkonnost nižší, tak by měl počet FILES klesat úměrně s jeho výkonností (např.FILES=180; 150 atd.)
CONFIG.SYS (CONFIG.NT) nastavíte v některém z managerů (Salamander, Norton commander …) tím, že se na „něj“ nastavíte (klávesnicí, myší) a pomocí klávesy F4, která Vám umožní editovat, změníte nastavení         CONFIG. SYS (CONFIG.NT) podle již výše uvedeného doporučení. Potom změny uložíte (uložení se Vám nabídne při opuštění editace CONFIG.SYS/NT) a restartujte Váš PC, aby se provedené změny uložily.


                                                                ARCHIVACE / ZÁLOHOVÁNÍ

Otázka:Nefunguje mi archivace/záloha dat! Program OZO se chová jako když vytváří zálohu (zálohuje), ale archivní soubor se nevytvoří! Na flashdisku či v adresáři na pevném disku (Harddisku) je prázdno! Čím to je ???

Odpověď: nejpravděpodobnější příčinou nefunkčnosti archivace ve Všem programu je chybějící archivační příkaz (cesta) v dávkovém autoexec.bat.
Příkaz by měl vypadat takto:
PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\OZO2013P; (v případě daňové evidence OZO2013J)
Pokud používáte operační systém WINDOWS můžete tento dávkový soubor nastavit např. pomocí managerů Průzkumník, Salamander, WinCommander,  tak, že vstoupíte do Vámi vybraného managera a najdete na C:\ soubor autoexec.bat. Nastavte se na výše uvedený soubor kurzorem a pomocí klávesy F4 soubor autoexec.bat otevřete a zapíšete do něj výše uvedený příkaz ( pokud máte pouze průzkumníka, postupujte následovně: pomocí myši klikněte na soubor autoexec.bat, stiskněte na myši pravé tlačítko a zobrazí se Vám nabídka možností práce se souborem, klikněte na menu Upravit…, otevře se tabulka, která  Vám dává na výběr programy ve kterých lze autoexec.bat otevřít a upravit. Najděte si prg. NOTEPAD a stiskněte OK, tím se Vám nabídne možnost práce úprav v souboru). Pokud používáte pouze operační systém MS DOS, lze autoexec.bat upravit pouze v managerech Volkov, M602, NortonCommader či editovat přímo v MS DOS.

Poznámka: Práce se souborem autoexec.bat je zásadní a případné špatné zadání či neúmyslné přepsání nebo smazání jiných příkazů, které autoexec.bat (nt) obsahuje, by mohlo mít za zásadní vliv na spuštění dalších programů nevyjímaje operační systém WINDOWS. Proto pokud si nebudete jisti, nebo se na toto nastavení necítíte volejte naše servisní středisko!

Upozornění:Na závěr si vás ještě dovolujeme upozornit, že název dávkového souboru autoexec.bat (nt) a jeho umístění, které jsme Vám již výše uvedli  se týká operačního systému MS DOS, WINDOWS 95, 98 a MILLENIUM.Pro WINDOWS 2000, NT, XP, Vista a W7 platí název autoexec.NT a nachází se:
 C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT.


                                                                REGISTRACE PROGRAMU OZO

Otázka: Provedl/a jsem modernizaci svého PC (nová základní deska, nový procesor) a jakmile jsme chtěl/a následně vstoupit do programu OZO, tak mě program zahlásil, že nebyl dosud registrován a nabídl mi číslo počítače a uživatele. To samé se mi stalo, když jsem program na tomto PC znovu nainstaloval/a.Jak je možné, že se program OZO znovu říká o zaregistrování, když už jsme ho jednou při pořízení zaregistroval/a???

Odpověď: Pokud zmodernizujete Váš PC (vyměníte základní desku, procesor atd) nebo si koupíte zcela nový PC, bude od Vás program OZO vždy vyžadovat registraci. V tomto případě zavolejte na naše servisní oddělení  a my Vám program ihned zaregistrujeme. Není to nic neobvyklého a o svá data se v žádném případě nemusíte obávat.

Upozornění: Zaregistrování programu OZO je placená služba (licenci lze u nás i předplatit)!!!


                                                               PRÁCE V PROSTŘEDÍ WINDOWS

Otázka:
Jsem již zjistil/a program OZO lze využít nejen pro práci v prostředí DOS, ale i v prostředí WINDOWS. Chtěl/a bych se zeptat na výhody a případná úskalí, která souvisejí s prací v jednotlivých verzích (DOS,WIN) programu OZO ???

Odpověď:Velkou výhodou programu OZO je, že umožňuje (od verze 2001) pracovat v obou prostředích (DOS,WIN) souběžně se stejnými daty! To znamená, že pokud jste byl/a zvyklý/á pracovat např. v prostředí DOS a chtěl/a byste přejít na práci v prostředí WINDOWS, nemusíte data, která jste navstupoval/a do verze DOS pracně  přepisovat do verze WINDOWS, protože data jsou pro obě prostředí stejná (jinak řečeno ty data, která jste zapsal/a v DOS uvidíte i ve WINDOWS a naopak.

Doporučení: Uživatelům, kteří již dlouhodobě pracují v prostředí DOS může připadat, že práce v prostředí WINDOWS je o něco pomalejší, proto doporučujeme, aby jste dále vstupovali data v prostředí DOS (vhodné při velkém objemu dat).Prostředí WINDOWS můžete například použít pro tiskové výstupy sestav(formulář DPH), nově i faktur (možnost vsazení loga Vaší firmy do hlavičky faktury), protože OS WINDOWS umožňuje všeobecně lepší grafické zpracování než-li MS DOS.


                                                                      PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA

Otázka: Jak se nastavují přístupová práva v programu OZO a co všechno nastavení přístupových práv obnáší???

Odpověď:V souladu s novým přístupem zákona o účetnictví k povinným náležitostem dokladu výrazně posílila potřeba definování přístupových práv, kterou najdete v menu nastavení – přístupová práva. V tomto menu je nutné abyste si zadali do kolonky „Uživatel“ přihlašovací jméno, které nemusí být shodné s vaším skutečným jménem a není vhodné, aby bylo příliš dlouhé, protože ho budete i za chodu programu OZO nuceni občas použít. Pod tímto jménem se následně budete přihlašovat vždy při vstupu do programu, ale také při vstupu do vybraných menu resp. operací, které jsou pro vaše účetnictví zásadní jako jsou např. zápis účetních dokladů, zápis faktur, zaúčtování dokladů, kontrola zaúčtování, roční uzávěrka atd. Dále je potřeba si zadat do kolonky „Jméno“ Vaše skutečné jméno (jméno, příjmení i titul), které se Vám bude doplňovat např.na účetní doklad formou podpisů či na fakturu do kolonky „Vystavil“ jako osobu, která danou fakturu vyhotovila. Od verze OZO 2013 lze nastavit přístupová práva tak, aby Vás zatěžovala co nejméně – své přihlašovací údaje vyplníte pouze 1x při vstupu do programu.

Pokud v programu OZO pracuje (ve Vaší firmě) více uživatelů, je jim samozřejmě potřeba jednotlivá práva přidělit podle charakteru práce či oprávnění  (např. zaúčtování dokladu, provádění roční uzávěrky atd.) Jména a hesla se aktivují až od příštího spuštění programu OZO. Po prvním zadání uživatelského jména při vstupu do programu Vás program vyzve k zaznamenání hesla, které zapíšete do nabízené kolonky a potvrdíte (doporučujeme zadat heslo snadno zapamatovatelné!!!). Při dalších následných vstupech do programu bude po Vás vždy program uživatelské jméno a heslo vyžadovat. V případě, že uživatelské jméno či heslo zadáte třikrát špatně, program se automaticky ukončí (singlverze), resp. opustí zpracovává dané firmy (mutliverze). Pokud si budete Vaše stávající heslo chtít změnit, lze to provést v menu nastavení – změna hesla.

V menu nastavení – přístupová práva bylo vytvořeno právo „Hlavní účetní“, které opravňuje k provádění zásadních operací souvisejících s účetnictvím (je nutné aby alespoň jedna osoba byla zadána jako hlavní účetní).

Dále je potřeba nastavit v menu Nastavení – modifikace programu – účetnictví editaci času uskutečnění účetního případu (N), editaci datumu času zápisu účetního dokladu (N), dále pak nastavit zaznamenávání osoby zapisující doklad (s právem změny) (A) a doplňovat osobu odpovědnou za zaúčtování (A). tyto údaje se budou tisknout na dokladu, v účetním deníku a v hlavní knize dále si je můžete prohlédnout v přehledu dokladu.

Poznámka: Jiné nastavení je možné, ale v jeho případě není zaručena optimální činnost programu OZO!!!


PREVENCE PŘED ZTRÁTOU A POŠKOZENÍM DAT

            Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem týkajících se ztrát nebo poškození dat, jsme se rozhodli na Vás znovu apelovat jako na uživatele programu OZO a předem upozornit a varovat před těmito okolnostmi, které můžou mít za následek ztrátu nebo poškození Vašeho účetnictví !!!

            Je několik příčin, které mohou tyto nepříjemnosti způsobit. Nejčastějšími příčinami jsou poruchy Vašeho PC (vadný harddisk, procesor, operační paměť apod.) a případné výpadky či kolísání elektrického proudu. Je proto velice důležité se před těmito, ve většině případů nepředvídatelnými a neovlivnitelnými situacemi prostřednictvím zálohovacích funkcí, které program OZO umožňuje, chránit.
Je dobré si v zálohování dat vytvořit určitý systém. Především záleží jak často a v jakém množství data zaznamenáváte. V případě pravidelné denní práce v programu OZO, což bude platit pro většinu z Vás, doporučujeme abyste si pořídili pro zálohu flashdisk nebo externí disk a zálohovali pravidelně vždy po ukončení (můžete i v průběhu) prací v programu OZO v daném dni. Tím si vytvoříte možnost vrátit se k datům (až týden zpět) pro případ, že by u Vás nastaly již výše uvedené problémy. Na závěr Vám ještě doporučujeme zálohovat na více „míst“ (Harddisk, flashdisk, externí či síťovýdisk…), pro případ, že by byla např. disketa vadná, nebo jste ji ztratili.

V programu OZO lze také nastavit automatické zálohování, které se provede vždy při ukončení programu formou dotazu: provést zálohu dat ANO – NE


Tisk po zařazení poslední stránky

Otázka: Mám problém s tiskovými výstupy z DOSového programu OZO. Stále mi vyjíždí po vytisknutí např. účetních sestav nebo faktur jedna stránka navíc, tím mám daleko větší spotřebu papírů. lze tento problém nějakým způsobem opravit či odstranit???

Odpověď: Problém odstraníte tak, že si na základní ploše WINDOWS otevřete menu  START – NASTAVENÍ – TISKÁRNY, kde se Vám v okně zobrazí ovladače tiskáren, které máte nainstalovány k Vašemu PC. Na ovladač (ikonu) tiskárny,    kterou máte nastavenou jako výchozí (ikona označená tímto znakem: ), klikněte pravým tlačítkem myši  a vyberte menu VLASTNOSTI, zobrazí se Vám okno s vlastním nastavením tiskárny. Ve vrchní části okna klikněte na záložku PODROBNOSTI jděte na NASTAVIT ZAŘAZOVÁNÍ a nastavte ZAHÁJIT TISK PO ZAŘAZENÍ POSLEDNÍ STRÁNKY. Po nastavení ovladač tiskárny opusťte tlačítkem OK a vyzkoušejte v programu OZO zda je tisk v pořádku.
Ve WinOzo lze nastavit v menu Nastavení – Modifikace programu – Windows – Tiskárny i počet řádek na stránku.


Banky podporující homebanking ve vztahu k programu OZO

Otázka: Se kterými bankami můžu z programu OZO uplatnit elektronický styk/homebanking???

Odpověď: Jsou to tyto banky: Komerční banka, Erste bank, GE Capital bank, Raiffeisen bank, ČSOB, Česká spořitelna, CITIBANK… Záleží, zda ho daná banka podporuje a jaký formát pro import/export dat používá.


                                     Problematika tiskových výstupů na USB a GDI tiskárny

Otázka: Pořídil jsem si USB/GDI tiskárnu, na kterou není možno tisknout z operačního systému DOS, tím pádem ani z DOSové verze programu OZO. Existuje nějaké  řešení či možnost jak tuto skutečnost obejít???

Odpověď: Tiskové výstupy z DOSové verze programu OZO na USB/GDI tiskárny jsou řešeny formou speciálního ovladače. Ovladač se však musí nainstalovat a nastavit! Instalace USB/GDI ovladače je obdobná instalaci programu OZO.

Postup instalace USB/GDI ovladače:
1.Vložte instalační CD-ROM OZO 2013 do mechaniky (spustí se autorun – úvodní menu průvodce instalace).
2.V průvodci instalací klikněte na položku Instalace účetnictví – Síťový zástupce.
3.nyní se nacházíte v menu „Instalace síťového zástupce“. Klikněte na položku „Podvojné účetnictví“ (pokud vedete PÚ) nebo „daňová evidence“ (pokud vedete DE).
4.V okně „Stažení souboru“ se nastavte na „Spustit program z aktuálního umístění“ a potvrďte kliknutím na tlačítko „OK“, tím se dostanete do tabulky „Upozornění zabezpečení“, kterou potvrďte kliknutím na tlačítko „ANO“.
5.Tímto se Vám otevře menu pro instalaci síťového zástupce, kterou spustíte kliknutím na tlačítko „ANO“, dále pokračujte kliknutím na „DALŠÍ“, licenční ujednání potvrďte kliknutím na „ANO“.
6.V menu pro „Výběr cílového adresáře“ zachovejte přednastavený adresář (OZO2013) a potvrďte kliknutím na „DALŠÍ“.
7.Menu pro „Výběr programové skupiny“ ponechte v původním nastavení a potvrďte kliknutím na „DALŠÍ“. V menu pro „Výběr doplňkových úkolů“ nechte zaškrtnutou (kliknutím myši) položku „Podpora USB a GDI tiskáren“ a potvrďte kliknutím na „DALŠÍ“ a spusťte samotnou instalaci kliknutím na „Instalovat“.
8.Po dokončení instalace se nastavte na „Ano, restartovat počítač ihned“, vyjměte instalační CD z mechaniky a potvrďte kliknutím na „DOKONČIT“.

Postup nastavení:
1.
Po restartu Vašeho počítače si zkontrolujte, zda se Vám vytvořily na ploše (po spuštění) dvě ikony s názvy „Komprimovaný tisk“, dále zda se v hlavním adresáři (C:\) vytvořil adresář C:\OZOTISKY.
2.V programu OZO nastavte Modifikaci programu – Program tisk do souboru (C:\OZOTISKY). V případě multiverze i v úvodním nastavení programu (Servisní akce – modifikace parametrů).
3.V menu Nastavení – Modifikace programu – Program (Singlverze) si nastavte druh tiskárny, na kterou budete tisknout. V menu Nastavení – Definice tiskárny si u nastavené tiskárny zadejte češtinu „CS:W“ a port takto – „PORT: FILE“ (pomocí klávesy F3 – oprava).

Po instalaci a nastavení tohoto ovladače budete moci tisknout z DOSové verze programu OZO na tiskárny USB/GDI všechny druhy faktur (kromě kombinované) dále pokladní doklady (modul pokladna), výdejky, příjemky (modul evidence skladu), účetní doklady (modul účetnictví) a všechny sestavy z modulu Servis – Tisk sestav po předchozím tisku dané sestavy do souboru.

           Nastavení ikony pro DOSové spuštění programu OZO pod Windows XP,  Windows Vista a Windows 7 (32-bit)

Otázka: Jak nastavit DOSovou ikonu pro spouštění programu OZO na celou obrazovku pod Windows XP?

Odpověď: Pro správné nastavení byste měli použít ikonu OZO, která má v názvu ikony v závorce KamXP či LatXP (dle použitého nastavení zobrazení češtiny v programu). Poté si kliknutím na pravé tlačítko myši vyberete VLASTNOSTI a potvrdíte levým tlačítkem myši. V záložce „Možnosti“ si nastavíte volbu „celá obrazovka„. V záložce „Rozvržení“ si nastavíte „Vyrovnávací paměť zobrazení“ i „Velikost okna“ na ŠÍŘKA: 80 a VÝŠKA: 25. Poté dáte pouze použít a OK.

Otázka: Jak nastavit DOSovou ikonu pro spouštění programu OZO na celou obrazovku pod Windows Vista nebo W7 ?

Odpověď:  Program OZO ve Windows Vista lze spustit pouze v režimu okna (né celá obrazovka). Přesto však lze upravit spouštění s roztáhnutím největšího okna. Doporučujeme data spouštět pouze pro zobrazení v kódu Latin 2 (kód Kamenický se neumí v okně správně zobrazovat). Pro správné nastavení byste měli použít ikonu OZO, která má v názvu ikony v závorce LatXP (podobně jako ve Windows XP). Poté si kliknutím na pravé tlačítko myši vyberete VLASTNOSTI a potvrdíte levým tlačítkem myši. V záložce „Písmo“ si nastavíte volbu velikosti na 12×16. V záložce „Rozvržení“ si nastavíte „Vyrovnávací paměť zobrazení“ i „Velikost okna“ na ŠÍŘKA: 84 a VÝŠKA: 43. Poté dáte pouze použít a OK. Další variantou je ve Vlastnostech ikony pouze změnit velikost písma.

Pokud byste potřebovali přeci jenom pomoci s tímto nastavení volejte na naše telefonní čísla: 48 514 85 03  nebo  603 435 946.


 Kódová stránka češtiny v programu OZO
(špatná čeština)

Otázka:Když vstoupím do programu OZO, vidím názvy jednotlivých menu (příp. zapsaná data v adresáři atd.) nečesky (podivné znaky), co mám dělat abych vyděl/a češtinu tak, jak má být???

Odpověď: Pokud kdekoliv v programu OZO uvidíte špatnou češtinu (divné znaky), nepokoušejte se nic měnit, opravovat ani přepisovat a bezodkladně volejte naše servisní středisko!!!


Tisk daňového přiznání
(formulář DPH)

Otázka: Je možné vytisknutý formulář DPH z DOSové verze programu OZO podat na finančním úřadě???

Odpověď: Formulář DPH z DOSové verze programu OZO nelze podat na můžete. Tisknout formulář DPH lze pouze z WINDOWSové verze programu OZO. Také veškeré výstupy DPH pro FÚ  v elektronické podobě (XML) se provádí výhradně ve WinOzo.

Otázka: Chci podat daňové přiznání, ale jakmile jsem se chtěl/a podívat na formulář DPH a následně ho vytisknout (Provozní moduly – DPH – Tisk daňového přiznání), zjistil/a jsem, že je formulář DPH prázdný (nevyplněné kolonky).Chtěl/a bych se zeptat kde vznikl problém???

Odpověď:
Problém je s největší pravděpodobností ten, že jste si nevyplnil/a v sazebníku DPH (Provozní moduly – DPH – Sazebník daně) u jednotlivých položek DPH řádky pro výpočet přehledu DPH. Jakmile tyto řádky vyplníte, mělo by být vše v pořádku. Pokud potíže přetrvají, zavolejte našim servisním pracovníkům!


Upozornění: Jestli stále zpracováváte účetnictví v loňské verzi programu OZO, upozorňujeme Vás, že tato verze Vám umožní tisknout formulář DPH pouze za první čtvrtletí (1-3 měsíc). Od čtvrtého měsíce (druhého čtvrtletí) formulář DPH již  z programu OZO nevytisknete, ale můžete si údaje přepsat do formuláře DPH (od FÚ) „ručně“. Pokud byste chtěli tento způsob vyplňování a tisku formuláře DPH uplatňovat i nadále, je nutné pořídit si aktuální verzi programu OZO (2013).
Toto omezení je z důvodu případných legislativních změn, nebo případných změn ve formuláři DPH pro následující rok.

MULTI-VERZE


Rozdíl mezi „multi“ verzí a „singl“ verzí programu OZO

Otázka: Co je to multi-verze, jaký je rozdíl oproti singl-verzi programu OZO, případně jaké jsou výhody či nevýhody multi-verze???

Odpověď: Multi-verze je jinak řečeno víceuživatelská verze, to znamená, že oproti singl-verzi (jednouživatelská verze) je v ní možné zpracovávat více klientů (až 99). Multi-verzi využívají především účetní jednotky a účetní firmy.Velkou výhodou multi-verze je možnost zakládání či přebírání (kopírování) Vašich „ostrých“ dat do „pokusných“ firem kde si můžete data bez obav např. zkušebně zaúčtovat, dále pak máte možnost plynule přejítsezpracováním dat ze singl-verze do multi-verze. Ohledně bližší specifikace volejte našim servisním pracovníkům.

SÍŤOVÁ VERZE

Blokace vstupu do programu OZO
(Zrušení aktivního připojení)

Otázka: Musel/a jsem nestandardně ukončit (restartovat, vypnout, výpadek proudu atd.) program OZO a jakmile mi PC znovu „naběhl“ a jáchtěl/a vstoupit opět do programu OZO a znovu začít pracovat tam, kde jsem skončit/a, tak mi program OZO zobrazil tabulku s aktivním připojením a s volbou „Chcete zrušit aktivní připojení ANO/NE“ jakou volbu mám zadat pokud chci dále pracovat???

Odpověď: Nejprve se ujistěte jestli nikdo současně nepracuje v síťové verzi programu OZO (pokud ano, je nutné, aby ti, kdo právě pracují v programu OZO program nejprve opustili!) pokud jste si jist/a, že jste v programu OZO sám/sama, zadejte volbu „ANO“ a potvrďte klávesou ENTER. Po provedení výše uvedených úkonů nezapomeňte provést KONTROLU DAT v menu SERVIS. Jakmile KONTROLA DAT skončí, zkontrolujte si data zda je vše v pořádku (především poslední zapsaný doklad či údaj).V případě že je vše v pořádku, můžete začít pracovat. Jakmile zjistíte ve Vašich datech nějaké problémy či nesrovnalosti, zavolejte našim servisním pracovníkům!!!

daňová evidence


ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA – DAŇOVÉ EVIDENCE

Upozornění:
Nejprve proveďte uzávěrku účetnictví a potom si teprve převeďte data do nové verze programu OZO

1.Vytvořte si před uzávěrkou zálohu dat!!! (nejlépe na několik míst – flashdisk, harddisk, příp. externí nebo síťový disk)

2.Pokud vedete pokladnu (Provozní moduly – pokladna), tak nejprve uzavřete doklady v pokladně a převeďte je do účetnictví (Provozní moduly – pokladna – vstup dokladu – uzavření dokladu + převod do účta).

3.Po převedení dokladů do účetnictví přihrajte doklady ke stavu (Peněžní deník – práce s deníkem – přihrání ke stavu).

4.Po přihrání dokladů ke stavu nastavíte v modifikaci programu měsíční účetní období na 13.(Nastavení – modifikace programu – program) Proveďte zálohu dat !!!

5.Nyní přichází na řadu roční uzávěrka, kterou provedete pomocí následujícího postupu: Peněžní deník – období – uzávěrka období.

6.Po výše uvedeném kroku proveďte : Servis – roční uzávěrka, tím se Vám vytvoří počáteční stavy.

7.Nakonec zadáte správné roční a účetní období v menu nastavení – modifikace programu – účetnictví – roční období.

8.Po provedení uzávěrkových operací proveďte ihned zálohu dat!!!

 

  

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ


ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ

1.Nejprve je důležité si před uzávěrkou provést zálohu Vašich dat alespoň na dvě místa (disketa, harddisk) a u síťové verze provést kopii do lokálu (pokud lokální verzi vlastníte) !!!

2.V menu Nastavení – modifikace programu – účetnictví je nutné abyste si zadali  měsíční období 12.

3.Pokud vedete pokladnu, je potřeba, abyste ve všech Vámi vedených pokladnách uzavřeli doklady (Pokladna – vstup dokladu – uzavření dokladu) a převedli je do účetnictví (Pokladna -. vstup dokladu – převod do účta).

4.Dále je potřeba uzavřít faktury a převést je do účetnictví (Faktury – uzavření faktur – aktuální rok – uzavřít+převod).

5.Nyní přichází na řadu samotné zaúčtování dokladů (Účetnictví – vstup dokladů – zaúčtování dokladů). Jakmile se doklady zaúčtují nastavte si účetní období 13 (Nastavení – modifikace programů – účetnictví).

6.Dalším krokem je „kumulace měsíčních obratů“ (Účetnictví – měsíční uzávěrka – kumulace měsíčních obratů), která vyžaduje  13. období. Jakmile provedete kumulaci měsíčních obratů, program si automaticky nastaví období 14. Pro jistotu je dobré zkontrolovat!!!

7.Nyní se dostáváte k dalšímu kroku a tím je „uzavření účetnictví“ (Účetnictví – roční zpracování – uzavření účetnictví).Tím se Vám vytvoří doklady RU1 a RU2, které si vytiskněte a následně zaúčtujte (Účetnictví  – vstup dokladu – tisk účetního deníku + zaúčtování dokladů).

8.Dostáváme se k jednomu z posledních kroků a tím je samotná „roční uzávěrka“ (Servis – roční uzávěrka).

9.Jakmile se provede účetní uzávěrka, automaticky se vytvoří počáteční stavy, které je potřeba zkontrolovat a následně zaúčtovat. V nastavení – modifikace programu – účetnictví by mělo být nastavené období 01 následujícího roku

10.Na konec vytvořte zálohu dat!!!


Účetní výkazy
( Definice a úprava )

Otázka: Chtěl/a bych si nadefinovat/upravit účetní výkazy (rozvaha, výsledovka, účetní osnova). Kde se výkazy definují/upravují???

Odpověď: Rozvahu nadefinujete v menu Provozní moduly – Účetnictví – Uložené údaje – Rozvaha – Definice rozvahy (nejprve se Vám zobrazí účetní osnova a po stisku klávesy Esc se dostanete přímo do definice rozvahy. Klávesa F2 Vám umožní zapisovat a F3 opravovat).

                 Výsledovku nadefinujete v menu Provozní moduly – Účetnictví – Uložené údaje – Výsledovka – Definice výsledovky (nejprve se Vám zobrazí účetní osnova a po stisku klávesy Esc se dostanete přímo do definice výsledovky. Klávesa F2 Vám umožní zapisovat a klávesa F3 opravovat).

Účtovou osnovu nadefinujete v menu Provozní moduly – Účetnictví – Uložené údaje – Účtový rozvrh – Česky (klávesy F2 Vám umožní zapisovat a F3 opravovat)        

Upozornění:Pokud budete chtít ušetřit práci s definováním výkazů, můžete si u našich servisních pracovníků objednat (zdarma) kompletní výkazy již nadefinované (viz níže – FAQ účetní výkazy nadefinované).
                        


Účetní výkazy
( nadefinované )

Otázka: Chtěl/a bych se zeptat, jestli nemáte výkazy (s.r.o. či a.s.) nadefinované v souladu se zákonem abych si je nemusel/a pracně znovu zapisovat!?

Odpověď: Samozřejmě účetní výkazy již máme k dispozici a jsme Vám schopni v případě Vašeho zájmu  výkazy dodat (e-mailem, na CD zaslaných poštou na Vaši adresu, nebo by Vám výkazy nahráli do programu přímo naši servisní pracovníci, pokud byste projevil/a o tuto placenou službu zájem). Nové účetní výkazy ve formuláři  si můžete stáhnout i z našich internetových stránek (Software – Download – účetní výkazy). Doporučujeme Vám před nahráváním účetních výkazů do programu OZO provést zálohu dat a po nahrání si je překontrolovat !!!

Upozornění: K dispozici od nás dostanete předdefinovanou  rozvahu a výsledovku v plném rozsahu, rozvahu a výsledovku ve zkráceném rozsahu a předpřipravený účtový rozvrh ve formuláři (formát *.xls)


Zaúčtování dokladů „naostro“

Otázka: Nechtěně (omylem) jsem si zaúčtoval/a doklady „naostro“, co mám dělat, dá se to nějakým způsobem vrátit případně znovu otevřít???

Odpověď: Pokud si zaúčtujete Vaše doklady „naostro“, nedá se tím bohužel nic dělat! Jediné východisko je, pokud pravidelně zálohujete (archivujete) svá data (na disketu, harddisk, či jiné medium), obnovit tuto zálohu například z předešlého dne, u které je pravděpodobnost, že ještě doklady zaúčtované nejsou. Pokud si zálohu obnovíte, přepíšete data stávající (se zaúčtovanými doklady) daty z předešlého dne, tímto ztratíte data, která jste pořídil/a od poslední zálohy (archivace), takže si je budete muset do programu opět zapsat! Jiné východisko bohužel neexistuje, proto se snažte svá data pravidelně zálohovat!!!


Historie zápisu dokladu

Otázka: Chtěl/a bych se dozvědět něco o funkci „historie zápisu dokladu“. Co všechno tato funkce nabízí a kde se nastavuje???

Odpověď: Funkce „Historie zápisu dokladu“ se vztahuje na účetnictví, pohledávky, závazky a na zálohy (tato funkce přímo souvisí se zadáním přístupových práv! – viz FAQ obecné).Pomocí této funkce se v programu udržuje historie práce s jednotlivými doklady (Kdo a kdy?).
Princip této funkce spočívá v tom, že pokud zapíšete jakýkoliv doklad ve výše zmíněných modulech resp. menu a později např. při kontrole těchto zapsaných dokladů zjistíte chybu (špatná částka, datum, adresa … atd) a pomocí klávesy F3 tuto chybu opravíte, objeví se u tohoto dokladu symbol „
*“ (v účetnictví – kolonka doklad:, závazkách, pohledávkách a zálohách – kolonka rok:), který Vám oznamuje, že v tomto dokladu (položce) byly prováděny změny (byl opraven). Pokud byste se chtěli podívat na údaje dokladu před opravou, stačí se na dokladu označeným výše uvedeným symbolem (*) přepnout pomocí klávesy TAB do menu, kde si původní doklad (před opravou!) můžete prohlédnout. V modulu účetnictví v přehledu dokladu (nezaúčtovaných!) se pomocí klávesy TAB přepnete do menu historie změn, které je vytvořeno formou tabulky (BROWSE), kde najdete rok kdy byla změna provedena, číslo a druh dokladu, datum zápisu dokladu, pořadí prováděné změny na daném dokladu, datum změny, čas změny a osobu, která doklad zapsala nebo opravila. Pokud na menu historie změn (tabulka Browse) stisknete opět TAB, zobrazí se Vám původní doklad před opravou.


                                                                            Cizojazyčné faktury

Otázka: Lze v programu OZO pořizovat faktury v cizím jazyce, popřípadě v kterém???

Odpověď: Pořizování cizojazyčných faktur program OZO umožňuje. Faktury můžete pořizovat v němčině, angličtině a slovenštině. Při některých způsobech tisku (komprimovaný tisk) Vám program umožní pořizovat cizojazyčnou fakturu i českou mutaci současně (čeština/angličtina; čeština/slovenština; čeština/němčina).Fakturu v cizím jazyce můžete tisknout  přímo ze zápisu faktury,  z přehledu faktur i z hromadného tisku faktur tak, že  označíte jazykovou mutaci, ve které má být daná faktura vytištěna a spustíte tisk standardním (klasickým) způsobem.

SKLAD

Jak postupovat při nutnosti používat recyklační poplatek (PHE)?

Poté co vstoupila v účinnost novela zákona č.185/2001 Sb. O odpadech, je nutné k nově prodávanému elektronickému zavedení samostatně účtovat recyklační poplatek na „historická“ zařízení – PHE. Přestože je tato povinnost časově omezena, tak bude platit dost dlouho na to, abychom Vám doporučili vhodný postup, jak se s touto komplikací prodeje nejlépe vypořádat i v program OZO 2013.

Nejdříve je potřeba si podle vlastních potřeb rozhodnout, jestli budete poplatky sledovat podle jednotlivého zboží se samostatnými čísly (sice asi nejvíce dohledatelné, ale nesmírně pracné !!!) nebo jestli pro jednotlivé kategorie podle skupin a podskupin, které mají stejnou výši v Kč vytvoříte vždy jen jednu novou ceníkovou položku. Těch pak je pouze tolik, kolik různých (podle Kč) poplatků se u Vámi prodávaného zboží vyskytne!!

Pro provázání konkrétního zboží s poplatkem (PHE) pak slouží agenda „Příslušenství“, kterou naleznete v modulu Skladová evidence – Uložené údaje – Příslušenství. Zde si při zadání klávesy F2 – zápis nadefinujete Číslo zboží (ke kterému se musí přidat daný poplatek) a k němu přidáte nově založené číslo pro recyklační poplatky do  kolonky Příslušenství a Počet „1“.  Takto si upravíte všechno zboží, na které se vztahuje povinnost účtovat recyklační poplatky.

Pokud  máte vše nastaveno dle výše uvedeného postupu, tak samotný nákup a prodej zboží s recyklačním poplatkem je vcelku jednoduchý. Při zadávání příjemek či výdejek se po zapsání čísla zboží objeví navíc dotaz: „Doplnit do dokladu příslušenství/obaly?“. Po potvrzení „Ano“ se automaticky doplní do dokladu řádek s příslušným recyklačním poplatkem k danému zboží.

Dotaz na doplnění příslušenství do dokladu se bude objevovat pouze u čísla zboží, ke kterému je nějaké příslušenství nadefinováno. U zboží, které žádné příslušenství nemá, se tento dotaz nabízet nebude.

 


Uzávěrka skladu

1.Nejdříve je potřeba abyste provedl/a zálohu dat!!! (nejlépe na více míst – flasdisk, harddisk, externí či síťový disk atd.)

2.Pokud vedete více skladů, je nutné dodržet následující postup v jednotlivých skladech!

3.Ve vstupu dokladu proveďte aktualizaci stavu.

4.V inventuře proveďte postupně inicializaci, tisk inventárního seznamu, zápis fyzického stavu, tisk rozdílu stavu, aktualizaci stavu

5.V dokladech proveďte nulování měsíčních obratů.

6.Další postup uzávěrky skladu vyžaduje vstup do menu SERVIS – ROČNÍ UZÁVĚRKA – SKLAD. Nejdříve si proveďte Uzavření přehledu odběratelů.

7.Poté v menu SERVIS – ROČNÍ UZÁVĚRKA – SKLAD proveďte volbu Uzávěrka jednotlivých skladů, která převede jednotlivé sklady s PS do dalšího roku.

Poznámka: V definici skladu musíte mít nastavený aktuální rok (2010,2013 …) a dále si zvolte nové předčíslí pro fakturaci


                                                       
Příjemka chybně zadaná – aktualizovaná

Otázka: Zjistil/a jsem, že jsem zapsal/a chybně částku do příjemky a příjemku jsem již aktualizoval. Lze částku nějakým způsobem dodatečně změnit (opravit)???

Odpověď: Částku lze opravit takto: nejprve zapište příjemku se stejnými kusy (položkami) mínusem (nejlepší způsob navrácení příjemky je použití klávesy F7, která Vám do dokladu načte buď celý doklad nebo pouze jednotlivé řádky) a následně napište příjemku novou, již se správnými položkami (kusy) a částkami. Potom si nově zapsanou zkontrolujte a aktualizujte.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

DALŠÍ DOTAZY:

Souhrnné hlášení

Otázka: Nejde mi vyplnit údaje do Souhrnného hlášení.

Odpověď:Aby bylo možné vyplnit údaje do Souhrnného hlášení, musíte mít založen druh pohledávky (faktury), která má v kolonce TYP uvedeno písmeno „V“ – vývoz.

_________________________________________________________________________________________________________

Přenesená daňová povinnost

Otázka: Jak v programu OZO pracovat s přenesenou daňovou povinností?

Odpověď: Doporučujeme pracovat s přenesenou daňovou povinností dle pokynů Z D E

OZO Czech Republic s.r.o. © 2015